Net Fundamentals.

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.

100,000تومان
خرید دوره
100,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
4فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • writingAprogram

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • variableDeclaration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • variableAssignment

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • OperatorPrecedence

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • If

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Switch

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Loop

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • TypeConversion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Enumeration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • structure_x264

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • oneDimentionalArray

  رایگان
  نمایش
 • multiDimentionalArray

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • stringManipulation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • stringManipulation2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • definingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • usingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • RefrenceAndValueParameters

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • outputParameter

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • VariableScope

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • StructFunction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • MethodOverloading

  رایگان
  نمایش
 • debug1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • debug2_step

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • BP_condition

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • tracePoint

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • local_Watch_callStackWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • immeAndCmdWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • errorTypes

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • oop-mafahim

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • field_property

  رایگان
  نمایش
 • constructor_desctructor

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • heapVsStack

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • basicDesktop1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • basicDesktop2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • basicDesktop3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • containerControl

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • menus_toolbars

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • caseStudy

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.
اگر علاقه مند به یادگیری برنامه نویسی به زبان سی شارپ هستید اما هیچ آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ندارید , به راحتی می توانید از این دوره آموزشی استفاده نمایید
در این دوره آموزشی بطور مقدماتی با برنامه نویسی به زبان سی شارپ در پلت فرم دات نت آشنا خواهید شد و در انتهای دوره می توانید  برنامه های ساده ویندوزی طراحی کنید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • writingAprogram

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • variableDeclaration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • variableAssignment

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • OperatorPrecedence

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • If

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Switch

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Loop

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • TypeConversion

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Enumeration

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • structure_x264

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • oneDimentionalArray

  رایگان
  نمایش
 • multiDimentionalArray

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • stringManipulation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • stringManipulation2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • definingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • usingMethod

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • RefrenceAndValueParameters

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • outputParameter

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • VariableScope

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • StructFunction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • MethodOverloading

  رایگان
  نمایش
 • debug1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • debug2_step

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • BP_condition

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • tracePoint

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • local_Watch_callStackWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • immeAndCmdWindow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • errorTypes

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • oop-mafahim

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • field_property

  رایگان
  نمایش
 • constructor_desctructor

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • heapVsStack

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • basicDesktop1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • basicDesktop2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • basicDesktop3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • containerControl

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • menus_toolbars

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • caseStudy

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.
اگر علاقه مند به یادگیری برنامه نویسی به زبان سی شارپ هستید اما هیچ آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ندارید , به راحتی می توانید از این دوره آموزشی استفاده نمایید
در این دوره آموزشی بطور مقدماتی با برنامه نویسی به زبان سی شارپ در پلت فرم دات نت آشنا خواهید شد و در انتهای دوره می توانید  برنامه های ساده ویندوزی طراحی کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش شبکه
موزش Net Fundamentals.
Net Fundamentals.