نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

Net Fundamentals.

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.

100,000تومان
خرید دوره
100,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
3فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • writingAprogram

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • variableDeclaration

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • variableAssignment

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OperatorPrecedence

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • If

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Switch

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Loop

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • TypeConversion

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Enumeration

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • structure_x264

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • oneDimentionalArray

  رایگان
  نمایش
 • multiDimentionalArray

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • stringManipulation

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • stringManipulation2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • definingMethod

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • usingMethod

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • RefrenceAndValueParameters

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • outputParameter

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • VariableScope

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • StructFunction

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • MethodOverloading

  رایگان
  نمایش
 • debug1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • debug2_step

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BP_condition

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • tracePoint

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • local_Watch_callStackWindow

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • immeAndCmdWindow

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • exception

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • errorTypes

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • oop-mafahim

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • field_property

  رایگان
  نمایش
 • constructor_desctructor

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • heapVsStack

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • basicDesktop1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • basicDesktop2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • basicDesktop3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • containerControl

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • menus_toolbars

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • events

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • caseStudy

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.
اگر علاقه مند به یادگیری برنامه نویسی به زبان سی شارپ هستید اما هیچ آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ندارید , به راحتی می توانید از این دوره آموزشی استفاده نمایید
در این دوره آموزشی بطور مقدماتی با برنامه نویسی به زبان سی شارپ در پلت فرم دات نت آشنا خواهید شد و در انتهای دوره می توانید  برنامه های ساده ویندوزی طراحی کنید.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • writingAprogram

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • variableDeclaration

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • variableAssignment

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OperatorPrecedence

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • If

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Switch

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Loop

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • TypeConversion

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Enumeration

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • structure_x264

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • oneDimentionalArray

  رایگان
  نمایش
 • multiDimentionalArray

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • stringManipulation

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • stringManipulation2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • definingMethod

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • usingMethod

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • RefrenceAndValueParameters

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • outputParameter

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • VariableScope

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • StructFunction

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • MethodOverloading

  رایگان
  نمایش
 • debug1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • debug2_step

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BP_condition

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • tracePoint

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • local_Watch_callStackWindow

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • immeAndCmdWindow

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • exception

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • errorTypes

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • oop-mafahim

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • field_property

  رایگان
  نمایش
 • constructor_desctructor

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • heapVsStack

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • basicDesktop1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • basicDesktop2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • basicDesktop3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • containerControl

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • menus_toolbars

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • events

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • caseStudy

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

زبان سی شارپ یک از پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی در دنیاست که با یادگیری آن میتوانید انواع وب سایت ها مانند وب سایت های فروشگاهی , نرم افزارهای ویندوزی مانند نرم افزارهای حسابداری و حتی اپلیکیشن هایی برای دستگاه های هوشمند Android و iOS طراحی و تولید کنید.
اگر علاقه مند به یادگیری برنامه نویسی به زبان سی شارپ هستید اما هیچ آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ندارید , به راحتی می توانید از این دوره آموزشی استفاده نمایید
در این دوره آموزشی بطور مقدماتی با برنامه نویسی به زبان سی شارپ در پلت فرم دات نت آشنا خواهید شد و در انتهای دوره می توانید  برنامه های ساده ویندوزی طراحی کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش شبکه
موزش Net Fundamentals.
Net Fundamentals.