نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

CCNA Service Provider

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

CCNA SERVICE PROVIDER این دوره مناسب مهندس های شبکه ای است که در سرویس پروایدرها مشغول به کارهستند. در این توضیح دوعبارت کلیدی وجود دارد : Next-Generation networksوcarrier-grade network infrastructures که برمبنای این دو عنوان کلی سیسکو سر فصل های نظیر مدرک سرویس پروایدر را طراحی کرده ایم .

180,000تومان
خرید دوره
180,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
10ساعت
2فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ_2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP_1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • EtherChannels

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • STP

  رایگان
  نمایش
 • STP_1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding_2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • 07.RIPv2

  رایگان
  نمایش
 • EIGR-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • EIGRP-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF_1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF_2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IS-IS - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IS-IS - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BGP - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BGP - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • MPLS - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • MPLS - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
CCNA SERVICE PROVIDER این دوره مناسب مهندس های شبکه ای است که در سرویس پروایدرها مشغول به کارهستند. در این توضیح دوعبارت کلیدی وجود دارد : Next-Generation networksوcarrier-grade network infrastructures که برمبنای این دو عنوان کلی سیسکو سر فصل های نظیر مدرک سرویس پروایدر را طراحی کرده ایم . این دوره مختص مهندسین شبکه ارائه دهنده خدمات، تکنسین ها و پرسنل پشتیبانی که می خواهند پیکربندی و پیاده سازی قوی ارائه دهنده خدمات سیسکو IP شبکه های نسل بعد را انجام دهند است طراحی شده است.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ_2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP_1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • EtherChannels

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • STP

  رایگان
  نمایش
 • STP_1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding_2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • 07.RIPv2

  رایگان
  نمایش
 • EIGR-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • EIGRP-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF_1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF_2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IS-IS - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IS-IS - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BGP - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BGP - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • MPLS - Segment1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • MPLS - Segment2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

CCNA SERVICE PROVIDER این دوره مناسب مهندس های شبکه ای است که در سرویس پروایدرها مشغول به کارهستند. در این توضیح دوعبارت کلیدی وجود دارد : Next-Generation networksوcarrier-grade network infrastructures که برمبنای این دو عنوان کلی سیسکو سر فصل های نظیر مدرک سرویس پروایدر را طراحی کرده ایم . این دوره مختص مهندسین شبکه ارائه دهنده خدمات، تکنسین ها و پرسنل پشتیبانی که می خواهند پیکربندی و پیاده سازی قوی ارائه دهنده خدمات سیسکو IP شبکه های نسل بعد را انجام دهند است طراحی شده است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش شبکه
CCNA Service Provider
آموزش CCNA Service Provider