50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

CCNA Service Provider

سماتک

کامپیوتر و علوم داده

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
595,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ_2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP_1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • EtherChannels

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • STP

  رایگان
  نمایش
 • STP_1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Forwarding-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Forwarding_2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • RIPv2

  رایگان
  نمایش
 • EIGRP-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • EIGRP-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OSPF

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OSPF-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OSPF-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • BGP-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • BGP-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • QoS-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • QoS-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • QoS-3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
595,000تومان
خرید دوره
3جلسه
8ساعت و 51 دقیقه
12فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ_2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP_1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • EtherChannels

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • STP

  رایگان
  نمایش
 • STP_1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Addressing-and-NAT - Segment2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Forwarding-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • IP_Forwarding_2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • RIPv2

  رایگان
  نمایش
 • EIGRP-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • EIGRP-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OSPF

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OSPF-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • OSPF-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • BGP-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • BGP-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • QoS-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • QoS-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • QoS-3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

CCNA SERVICE PROVIDER این دوره مناسب مهندس های شبکه ای است که در سرویس پروایدرها مشغول به کارهستند. در این توضیح دوعبارت کلیدی وجود دارد : Next-Generation networksوcarrier-grade network infrastructures که برمبنای این دو عنوان کلی سیسکو سر فصل های نظیر مدرک سرویس پروایدر را طراحی کرده ایم . این دوره مختص مهندسین شبکه ارائه دهنده خدمات، تکنسین ها و پرسنل پشتیبانی که می خواهند پیکربندی و پیاده سازی قوی ارائه دهنده خدمات سیسکو IP شبکه های نسل بعد را انجام دهند است طراحی شده است.

توضیحات

CCNA SERVICE PROVIDER این دوره مناسب مهندس های شبکه ای است که در سرویس پروایدرها مشغول به کارهستند. در این توضیح دوعبارت کلیدی وجود دارد : Next-Generation networksوcarrier-grade network infrastructures که برمبنای این دو عنوان کلی سیسکو سر فصل های نظیر مدرک سرویس پروایدر را طراحی کرده ایم . این دوره مختص مهندسین شبکه ارائه دهنده خدمات، تکنسین ها و پرسنل پشتیبانی که می خواهند پیکربندی و پیاده سازی قوی ارائه دهنده خدمات سیسکو IP شبکه های نسل بعد را انجام دهند است طراحی شده است.

بسته های آموزشی مرتبط