نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

CCNA Routing and Switching

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

​درس CCNA بر فراهم آوردن دانش و مهارت لازم برای نصب و راه اندازی، کاربری و عیب یابی شبکه های با سایز کوچک تا متوسط شامل انجام تنظیمات روی یک سری سوییچ و یک روتر (مسیریاب) و اتصال به شبکه با گستردگی جغرافیائی زیاد (WAN (و همچنین پیاده سازی امنیت در شبکه تمرکز دارد.

100,000تومان
خرید دوره
100,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
10ساعت
3فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • Intro

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ-part-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Net_Princ-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP-part-1

  رایگان
  نمایش
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • EtherChannels

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • STP-part-1

  رایگان
  نمایش
 • STP-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • STP-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • IP_Addressing_and_NAT-part-1

  رایگان
  نمایش
 • IP_Addressing_and_NAT-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • IP_Forwarding-part-1

  رایگان
  نمایش
 • IP_Forwarding-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding-part-4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • RIPv2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • EIGRP-part-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • EIGRP-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • OSPF-part-1

  رایگان
  نمایش
 • OSPF-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • BGP-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BGP-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • QoS-part-1

  رایگان
  نمایش
 • QoS-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • QoS-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
درس CCNA بر فراهم آوردن دانش و مهارت لازم برای نصب و راه اندازی، کاربری و عیب یابی شبکه های با سایز کوچک تا متوسط شامل انجام تنظیمات روی یک سری سوییچ و یک روتر (مسیریاب) و اتصال به شبکه با گستردگی جغرافیائی زیاد (WAN (و همچنین پیاده سازی امنیت در شبکه تمرکز دارد. در این فیلم ورژن جدید دوره CCNA که ورژن ۳٫۰ می باشد به شما آموزش داده می شود.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • Intro

  رایگان
  نمایش
 • Net_Princ-part-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Net_Princ-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP-part-1

  رایگان
  نمایش
 • VLANs_Trunks_DTP_VTP-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • EtherChannels

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • STP-part-1

  رایگان
  نمایش
 • STP-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • STP-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • IP_Addressing_and_NAT-part-1

  رایگان
  نمایش
 • IP_Addressing_and_NAT-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • IP_Forwarding-part-1

  رایگان
  نمایش
 • IP_Forwarding-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IP_Forwarding-part-4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • RIPv2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • EIGRP-part-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • EIGRP-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • OSPF-part-1

  رایگان
  نمایش
 • OSPF-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • OSPF-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • BGP-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BGP-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • QoS-part-1

  رایگان
  نمایش
 • QoS-part-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • QoS-part-3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

درس CCNA بر فراهم آوردن دانش و مهارت لازم برای نصب و راه اندازی، کاربری و عیب یابی شبکه های با سایز کوچک تا متوسط شامل انجام تنظیمات روی یک سری سوییچ و یک روتر (مسیریاب) و اتصال به شبکه با گستردگی جغرافیائی زیاد (WAN (و همچنین پیاده سازی امنیت در شبکه تمرکز دارد. در این فیلم ورژن جدید دوره CCNA که ورژن ۳٫۰ می باشد به شما آموزش داده می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش شبکه
CCNA Routing and Switching
آموزش CCNA Routing and Switching