آموزش کالی Kali Linux

سماتک

کامپیوتر و علوم داده

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
380,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کالی kali چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

مشاهده محتوابستنA
 • کالی لینوکس چیست؟ تاریخچه و ابزارها

  رایگان
  نمایش
 • تست نفوذ یا pentest چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی استفاده از کالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کاربری از کالی لینوکس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نصب کالی لینوکس در vmware

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش nmap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد و استفاده از nmap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گوگل هکینگ google hacking چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش گوگل هکینگ و سایت shodan

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • web application firewall چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار burp برای تست نفوذ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حمله به سایت و نفوذ در آن به کمک کالی kali

مشاهده محتوابستنB
 • آموزش حملات به کمک owasp-zap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ssl و تله های نفوذ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزونه های مناسب برای هکرها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • sql-xss

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • sqlmap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • jsql

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • w3af

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • vega

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • nikto

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wapiti

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • wpscan

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • passwordcrack1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • john

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • hydra

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • johnny

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • msfconsole1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • msfconsole2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • backdoor

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • armitage

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • report

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
380,000تومان
خرید دوره
3جلسه
4ساعت و 30 دقیقه
19فراگیر

کالی kali چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

مشاهده محتوابستنA
 • کالی لینوکس چیست؟ تاریخچه و ابزارها

  رایگان
  نمایش
 • تست نفوذ یا pentest چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی استفاده از کالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کاربری از کالی لینوکس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نصب کالی لینوکس در vmware

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش nmap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد و استفاده از nmap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گوگل هکینگ google hacking چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش گوگل هکینگ و سایت shodan

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • web application firewall چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار burp برای تست نفوذ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حمله به سایت و نفوذ در آن به کمک کالی kali

مشاهده محتوابستنB
 • آموزش حملات به کمک owasp-zap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ssl و تله های نفوذ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزونه های مناسب برای هکرها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • sql-xss

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • sqlmap

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • jsql

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • w3af

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • vega

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • nikto

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • wapiti

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • wpscan

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • passwordcrack1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • john

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • hydra

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • johnny

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • msfconsole1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • msfconsole2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • backdoor

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • armitage

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • report

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در این محصول با آزمون نفوذپذیری وب سایت های اینترنتی و اینترانتی مبتنی بر kali Linux آشنا خواهید شد.


دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این دوره:


 1. دوره آموزشی شبکه های کامیپوتری
 2. دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات
 3. دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 4. دوره آموزشی php 7 
 5. دوره آموزشی microsoft sql server
مباحث ذکر شده در این محصول شامل:

 • •آشنایی با سیستم Kali و ابزارهای مطرح در آن
 • •آشنایی با طریقه نصب Kali بر روی ماشین مجازی
 • •آشنایی با متدولوژی تست نفوذپذیری
 • •آشنایی با انواع ابزارهای جمع آوری اطلاعات در Kali
 • •آشنایی با انواع ابزارهای کشف نقاط ضعف
 • •آشنایی با Mestasploit Framework در Kali
 • •آشنایی با تهیه گزارش تست نفوذپزیری

و معرفی ابزارهای معروف درتست نفوذ می باشد. پس از پایان این دوره آموزشی کاربران می توانند یک وب سایت را تست نفوذ کرده و نقاط ضعف آن را شناسایی نمایند.

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای کالی لینوکس چه قدر است؟

معرفی انواع ابزارهای کالی و کاربردشان 

کالی لینوکس ابزار قدرتمندی است که 300 ابزار دارد که تقریبا هر کاری را در حوزه های

 1. نفوذ 
 2. هک وبسایت 
 3. هک شبکه های کامپیوتری وایرلس
 4. هک شبکه های کامپیوتری سیمی
 5. ابزارالات جرم شناسی
 6. ابزارهای مهندسی اجتماعی 

انواع روش های تست نفوذ یا pentest چیست؟

 1. white box
 2. grey box
 3. black box

مراحل تست نفوذ:

 1. 1- شناسایی یا reconaissance
 2. 2- پویش یا scanning
 3. 3- تلاش برای دسترسی مثل Brute froce یا dictionary attack
 4. 4- حفظ دسترسی مثل backdoor
 5. 5- مخغی نمودن ردپا

استفاده از دستور ifconfig و کاربردهای آن

نحوه نصب کالی لینوکس kali linux در vmware


nmap چیست؟ و چه کاربردهای دارد؟

 • آموزش گام به گام nmap
 • آموزش دستورات nmap
 • اسکریپت های nmap

گوگل هکینگ چیست؟ و چه کاربردهای در تست نفوذ دارد؟

گوگل درک google dork چیست؟

چگونه سابدامین subdomain یک سایت را پیدا کنیم؟

چجوری به وسیله گوگل سایت های که با وردپرس یا دیگر cms ها نوشته شده است را پیدا کنیم؟

معرفی وبسایت برای گوگل هکینگ 

https://www.exploit-db.com


انواع حمله به وبسایت ها:

 • حمله فعال active attack
 • حمله غیر فعال passive attack

معرفی انواع ابزارهای حملات غیر فعال همچون shodan و netcraft

web application firewall چیست و چه کارایی دارد؟

burpsuite چیست؟ و چه کاربردهای دارد؟

 1. شکستن پسورد password

تجزیه و تحلیل ssl به کمک:

 • sslyze
 • sslscan

heartbleed چیست؟ وچه آسیبی می زند؟

حملات xss و sql injection چیست؟ و با چه ابزارهای می توان زد؟

ابزارهای sql injection چیست؟

 • sql map
 • jsql
 • sql ninja
توضیحات

در این محصول با آزمون نفوذپذیری وب سایت های اینترنتی و اینترانتی مبتنی بر kali Linux آشنا خواهید شد.


دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این دوره:


 1. دوره آموزشی شبکه های کامیپوتری
 2. دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات
 3. دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 4. دوره آموزشی php 7 
 5. دوره آموزشی microsoft sql server
مباحث ذکر شده در این محصول شامل:

 • •آشنایی با سیستم Kali و ابزارهای مطرح در آن
 • •آشنایی با طریقه نصب Kali بر روی ماشین مجازی
 • •آشنایی با متدولوژی تست نفوذپذیری
 • •آشنایی با انواع ابزارهای جمع آوری اطلاعات در Kali
 • •آشنایی با انواع ابزارهای کشف نقاط ضعف
 • •آشنایی با Mestasploit Framework در Kali
 • •آشنایی با تهیه گزارش تست نفوذپزیری

و معرفی ابزارهای معروف درتست نفوذ می باشد. پس از پایان این دوره آموزشی کاربران می توانند یک وب سایت را تست نفوذ کرده و نقاط ضعف آن را شناسایی نمایند.

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای کالی لینوکس چه قدر است؟

معرفی انواع ابزارهای کالی و کاربردشان 

کالی لینوکس ابزار قدرتمندی است که 300 ابزار دارد که تقریبا هر کاری را در حوزه های

 1. نفوذ 
 2. هک وبسایت 
 3. هک شبکه های کامپیوتری وایرلس
 4. هک شبکه های کامپیوتری سیمی
 5. ابزارالات جرم شناسی
 6. ابزارهای مهندسی اجتماعی 

انواع روش های تست نفوذ یا pentest چیست؟

 1. white box
 2. grey box
 3. black box

مراحل تست نفوذ:

 1. 1- شناسایی یا reconaissance
 2. 2- پویش یا scanning
 3. 3- تلاش برای دسترسی مثل Brute froce یا dictionary attack
 4. 4- حفظ دسترسی مثل backdoor
 5. 5- مخغی نمودن ردپا

استفاده از دستور ifconfig و کاربردهای آن

نحوه نصب کالی لینوکس kali linux در vmware


nmap چیست؟ و چه کاربردهای دارد؟

 • آموزش گام به گام nmap
 • آموزش دستورات nmap
 • اسکریپت های nmap

گوگل هکینگ چیست؟ و چه کاربردهای در تست نفوذ دارد؟

گوگل درک google dork چیست؟

چگونه سابدامین subdomain یک سایت را پیدا کنیم؟

چجوری به وسیله گوگل سایت های که با وردپرس یا دیگر cms ها نوشته شده است را پیدا کنیم؟

معرفی وبسایت برای گوگل هکینگ 

https://www.exploit-db.com


انواع حمله به وبسایت ها:

 • حمله فعال active attack
 • حمله غیر فعال passive attack

معرفی انواع ابزارهای حملات غیر فعال همچون shodan و netcraft

web application firewall چیست و چه کارایی دارد؟

burpsuite چیست؟ و چه کاربردهای دارد؟

 1. شکستن پسورد password

تجزیه و تحلیل ssl به کمک:

 • sslyze
 • sslscan

heartbleed چیست؟ وچه آسیبی می زند؟

حملات xss و sql injection چیست؟ و با چه ابزارهای می توان زد؟

ابزارهای sql injection چیست؟

 • sql map
 • jsql
 • sql ninja
بسته های آموزشی مرتبط