نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

Fortigate

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

فایروال سرویسی است جهت محافظت منابع اطلاعات و زیر ساخت های فناوری سازمان از دسترس های غیر مجاز.یک فایر وال باید در مقابل حملات و تلاش های پیچیده موجودیت های غیر مجاز به منابع سازمان پایدار و مقاوم باشد.یک فایروال باید تنها راه ورود و خروج ترافیک و شبکه سازمان باشد.

180,000تومان
خرید دوره
180,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
13ساعت
2فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مبانی امنیت شبکه- فایروال چیست؟ پارت1

  رایگان
  نمایش
 • مبانی امنیت شبکه- فایروال چیست؟ پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی امنیت شبکه- فایروال چیست؟ پارت3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسل های فایروال-UTM چیست؟ پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسل های فایروال-UTM چیست؟ پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • آماده سازی FortiGate VM

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با FortiOS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی کارگاه مجازی آموزش FortiGate (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی کارگاه مجازی آموزش FortiGate (2)پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی کارگاه مجازی آموزش FortiGate (2) پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت و پیکربندی Interface ها- پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت و پیکربندی Interface ها- پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مسیریابی استاتیک در FortiOS پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیریابی استاتیک در FortiOS پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیریابی Policy- Based

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بار ترافیک و Load- Balance پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بار ترافیک و Load- Balance پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • کنترل ترافیک با Firewall Policy

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Firewall Objects

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبحث D-NAT

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگاهی بر حملات Dos

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل پهنای باند با Traffic-Shaper

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ایجاد Firewall Policy پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ایجاد Firewall Policy پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • نگاهی بر حملات لایه 7

  رایگان
  نمایش
 • متد بررسی Proxy و Flow

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول Application Control

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی IPS و IDS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول IPS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول AntiSpam

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول Web Filtering

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • احراز هویت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • متد Captive Portal

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • احراز هویت با LDAP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • احراز هویت SSO

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • PPTP VPN

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره


مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مبانی امنیت شبکه- فایروال چیست؟ پارت1

  رایگان
  نمایش
 • مبانی امنیت شبکه- فایروال چیست؟ پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی امنیت شبکه- فایروال چیست؟ پارت3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسل های فایروال-UTM چیست؟ پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسل های فایروال-UTM چیست؟ پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • آماده سازی FortiGate VM

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با FortiOS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی کارگاه مجازی آموزش FortiGate (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی کارگاه مجازی آموزش FortiGate (2)پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی کارگاه مجازی آموزش FortiGate (2) پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت و پیکربندی Interface ها- پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت و پیکربندی Interface ها- پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مسیریابی استاتیک در FortiOS پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیریابی استاتیک در FortiOS پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسیریابی Policy- Based

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بار ترافیک و Load- Balance پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بار ترافیک و Load- Balance پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • کنترل ترافیک با Firewall Policy

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Firewall Objects

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبحث D-NAT

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگاهی بر حملات Dos

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل پهنای باند با Traffic-Shaper

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ایجاد Firewall Policy پارت1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ایجاد Firewall Policy پارت2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • نگاهی بر حملات لایه 7

  رایگان
  نمایش
 • متد بررسی Proxy و Flow

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول Application Control

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبانی IPS و IDS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول IPS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول AntiSpam

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماژول Web Filtering

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • احراز هویت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • متد Captive Portal

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • احراز هویت با LDAP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • احراز هویت SSO

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • PPTP VPN

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش شبکه
Fortigate
آموزش Fortigate