نشست هنر دستیابی

امتیاز 4.4 ازمجموع 7 نفر
گروه آریانا

مهارت های فردی

تلاش کردن آنقدرها هم خوب نیست، انجام دادن است که ما را به دستیابی می رساند. با سخنرانی: _ بابک بادکوبه (مدیرعامل آژانس بادکوبه) _ صالح برادران امینی (مدرس طراحی خدمات) _ ساجد متولیان (مترجم کتاب و مدرس توسعه فردی) _دکتر عیسی جلالی (روانشناس) _ خانم محمدی (مدیرعامل انتشارات آریاناقلم)

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
3ساعت
71فراگیر

هنر دستیابی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • سخنرانی خانم محمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های ساجد متولیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی بابک بادکوبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی صالح برادران امینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی دکتر عیسی جلالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
گزیده ای از نشست:
_ هنر دستیابی چیست و چطور کار می کند؟
_ چطور "نچسبیدن" به دادمان می رسد و مارا به دستیابی می رساند!
_ چطور بدون دلیل و توجیه آوردن، در سال 98 به دستیابی برسیم؟
_ چطور "حضور در لحظه" موجب اجرا کارهای ناتمام و دستیابی می شود؟
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

هنر دستیابی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • سخنرانی خانم محمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های ساجد متولیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی بابک بادکوبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی صالح برادران امینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی دکتر عیسی جلالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

گزیده ای از نشست:
_ هنر دستیابی چیست و چطور کار می کند؟
_ چطور "نچسبیدن" به دادمان می رسد و مارا به دستیابی می رساند!
_ چطور بدون دلیل و توجیه آوردن، در سال 98 به دستیابی برسیم؟
_ چطور "حضور در لحظه" موجب اجرا کارهای ناتمام و دستیابی می شود؟
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت فردی
​کتاب هنر دستیابی
رسیدن به هدف