نشست هنر دستیابی

گروه آریانا

مهارت های فردی

امتیاز 4.8 ازمجموع 13 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

هنر دستیابی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • سخنرانی خانم محمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های ساجد متولیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی بابک بادکوبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی صالح برادران امینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی دکتر عیسی جلالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
322فراگیر

هنر دستیابی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • سخنرانی خانم محمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صحبت های ساجد متولیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی بابک بادکوبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی صالح برادران امینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سخنرانی دکتر عیسی جلالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
گزیده ای از نشست:
_ هنر دستیابی چیست و چطور کار می کند؟
_ چطور "نچسبیدن" به دادمان می رسد و مارا به دستیابی می رساند!
_ چطور بدون دلیل و توجیه آوردن، در سال 98 به دستیابی برسیم؟
_ چطور "حضور در لحظه" موجب اجرا کارهای ناتمام و دستیابی می شود؟

توضیحات

گزیده ای از نشست:
_ هنر دستیابی چیست و چطور کار می کند؟
_ چطور "نچسبیدن" به دادمان می رسد و مارا به دستیابی می رساند!
_ چطور بدون دلیل و توجیه آوردن، در سال 98 به دستیابی برسیم؟
_ چطور "حضور در لحظه" موجب اجرا کارهای ناتمام و دستیابی می شود؟