خودباوری در خلاقیت

انتشارات آریاناقلم

کتاب صوتی

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
105,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پیش گفتار: دیوید و تام کلی

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  رایگان
 • سخن بزرگان

  رایگان
 • پیش گفتار

  رایگان

مقدمه: قلب نوآوری

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
 • خلاقیت همین حالا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خودباوری در خلاقیت در عمل

  رایگان
 • در جست و جوی خودباوری در خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

تلنگر: از تفکر طراحی تا خودباوری در خلاقیت

مشاهده محتوابستنC
 • تلنگر: از تفکر طراحی تا خودباوری

  رایگان
 • نو آوری طراحی محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نوآوری مداوم از راه تفکر طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تولد مدرسه طراحی در دانشگاه استنفورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرورش متفکران خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ذهنیت پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تاثیر خود را در جهان بگذارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

شهامت: از ترس تا شهامت

مشاهده محتوابستنD
 • شهامت: از ترس تا شهامت

  رایگان
 • پارادوکس شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • طراحی برای شهامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • غلبه بر ترس از مصاحبه با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خوش بینی ضروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اجازه ی شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پذیرای شکست های خود باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اسب سفالین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مقایسه را کنار بگذارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خودباوری در نقاشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ترسیم افراد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از ترس تا لذت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

جرقه: از صفحه خالی تا بینش

مشاهده محتوابستنE
 • جرقه: از صفحه خالی تا بینش

  رایگان
 • توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل آورید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خلاقیت را انتخاب کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مانند یک مسافر فکر کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تخته سیاه اجتماعی بسازید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تخته سیاه اجتماعی بسازید2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • توجه همراه با آرامش داشته باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • به توجه همراه با آرامش رسیدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • با کاربر نهایی خود همدردی کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • بینش های ترکیبی: همدردی در دنیای مملو از داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • به مشاهده در موقعیت واقعی بپردازید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • سوال بپرسید و با چرا شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مصاحبه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش ها را باز تعریف کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تکنیک های بازتعریف مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • شبکه حمایتی خلاق ایجاد کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خوش شانسی در خلاقیت را پرورش دهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

جهش: از برنامه ریزی تا عمل

مشاهده محتوابستنF
 • جهش: از برنامه ریزی تا عمل

  رایگان
 • تفکر کاری انجام بده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فهرستی از نقص ها داشته باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • دست از برنامه ریزی بردارید و شروع به عمل کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کنش یارهای عمل کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از محدودیت برای برانگیختن خلاقیت استفاده کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تجربه و آزمایش برای یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نمون اولیه یک ساعته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای ساختن ویدیوهای سریع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نمونه سازی از تجربه ای مشترک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فیلم نامه مصور یک خدمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • همراه شدن با تجربه و آزمایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • عرضه محصول به بازار برای یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ایجاد اعمال مسری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • آزمون راه موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خبرساز شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

جست و جو: از وظیفه تا علاقه

مشاهده محتوابستنG
 • جست و جو: از وظیفه تا علاقه

  رایگان
 • تله (به نظر خوب می آید، اما احساس بدی ایجاد می کند)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خسته در بویینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کار، مسیر شغلی یا موقعیت برای انجام وظیفه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اشتیاق خود را بیابید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نقطه شیرین زندگی خود را بیابید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • روز خود را امتیازدهی کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کارهای جانبی را امتحان کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جرئت پریدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تغییر ایجاد کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

تیم: گروه های خودباور در خلاقیت

مشاهده محتوابستنH
 • تیم: گروه های خودباور در خلاقیت

  رایگان
 • خودباوری کارائوکه ای در فرهنگ کاری شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • همکاری در مدرسه ی طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • همکاری در مدرسه ی طراحی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رسیدگی و توجه به تیم نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • گلخانه نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از زبان برای شکل دهی به فرهنگ استفاده کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تیم خود را تقویت کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تیم خود را تقویت کنید2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • آوردن نوآوری به پی اند جی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • بهره برداری از خلاقیت موجود در تک تک ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حرکت: ایجاد خودباوری در خلاقیت

مشاهده محتوابستنI
 • حرکت: ایجاد خودباوری در خلاقیت

  رایگان

چالش ها

مشاهده محتوابستنJ
 • چالش خلاقیت شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

و اما بعد: خودباوری در خلاقیت را بپذیرید

مشاهده محتوابستنA
 • و اما بعد: خودباوری در خلاقیت را بپذیرید

  رایگان
 • شرکت های خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تقدیر و تشکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • سخن بزرگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جلد انتهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
105,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
11جلسه
144فراگیر

پیش گفتار: دیوید و تام کلی

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  رایگان
 • سخن بزرگان

  رایگان
 • پیش گفتار

  رایگان

مقدمه: قلب نوآوری

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
 • خلاقیت همین حالا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خودباوری در خلاقیت در عمل

  رایگان
 • در جست و جوی خودباوری در خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

تلنگر: از تفکر طراحی تا خودباوری در خلاقیت

مشاهده محتوابستنC
 • تلنگر: از تفکر طراحی تا خودباوری

  رایگان
 • نو آوری طراحی محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نوآوری مداوم از راه تفکر طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تولد مدرسه طراحی در دانشگاه استنفورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرورش متفکران خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ذهنیت پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تاثیر خود را در جهان بگذارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

شهامت: از ترس تا شهامت

مشاهده محتوابستنD
 • شهامت: از ترس تا شهامت

  رایگان
 • پارادوکس شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • طراحی برای شهامت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • غلبه بر ترس از مصاحبه با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خوش بینی ضروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اجازه ی شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پذیرای شکست های خود باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اسب سفالین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مقایسه را کنار بگذارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خودباوری در نقاشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ترسیم افراد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از ترس تا لذت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

جرقه: از صفحه خالی تا بینش

مشاهده محتوابستنE
 • جرقه: از صفحه خالی تا بینش

  رایگان
 • توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل آورید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خلاقیت را انتخاب کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مانند یک مسافر فکر کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تخته سیاه اجتماعی بسازید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تخته سیاه اجتماعی بسازید2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • توجه همراه با آرامش داشته باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • به توجه همراه با آرامش رسیدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • با کاربر نهایی خود همدردی کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • بینش های ترکیبی: همدردی در دنیای مملو از داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • به مشاهده در موقعیت واقعی بپردازید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • سوال بپرسید و با چرا شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مصاحبه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش ها را باز تعریف کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تکنیک های بازتعریف مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • شبکه حمایتی خلاق ایجاد کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خوش شانسی در خلاقیت را پرورش دهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

جهش: از برنامه ریزی تا عمل

مشاهده محتوابستنF
 • جهش: از برنامه ریزی تا عمل

  رایگان
 • تفکر کاری انجام بده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فهرستی از نقص ها داشته باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • دست از برنامه ریزی بردارید و شروع به عمل کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کنش یارهای عمل کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از محدودیت برای برانگیختن خلاقیت استفاده کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تجربه و آزمایش برای یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نمون اولیه یک ساعته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای ساختن ویدیوهای سریع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نمونه سازی از تجربه ای مشترک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فیلم نامه مصور یک خدمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • همراه شدن با تجربه و آزمایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • عرضه محصول به بازار برای یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ایجاد اعمال مسری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • آزمون راه موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خبرساز شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

جست و جو: از وظیفه تا علاقه

مشاهده محتوابستنG
 • جست و جو: از وظیفه تا علاقه

  رایگان
 • تله (به نظر خوب می آید، اما احساس بدی ایجاد می کند)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خسته در بویینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کار، مسیر شغلی یا موقعیت برای انجام وظیفه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • اشتیاق خود را بیابید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • نقطه شیرین زندگی خود را بیابید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • روز خود را امتیازدهی کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • کارهای جانبی را امتحان کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جرئت پریدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تغییر ایجاد کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

تیم: گروه های خودباور در خلاقیت

مشاهده محتوابستنH
 • تیم: گروه های خودباور در خلاقیت

  رایگان
 • خودباوری کارائوکه ای در فرهنگ کاری شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • همکاری در مدرسه ی طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • همکاری در مدرسه ی طراحی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رسیدگی و توجه به تیم نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • گلخانه نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • از زبان برای شکل دهی به فرهنگ استفاده کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رهبری نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تیم خود را تقویت کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تیم خود را تقویت کنید2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • آوردن نوآوری به پی اند جی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • بهره برداری از خلاقیت موجود در تک تک ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

حرکت: ایجاد خودباوری در خلاقیت

مشاهده محتوابستنI
 • حرکت: ایجاد خودباوری در خلاقیت

  رایگان

چالش ها

مشاهده محتوابستنJ
 • چالش خلاقیت شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چالش خلاقیت شماره 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

و اما بعد: خودباوری در خلاقیت را بپذیرید

مشاهده محتوابستنA
 • و اما بعد: خودباوری در خلاقیت را بپذیرید

  رایگان
 • شرکت های خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • تقدیر و تشکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • سخن بزرگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • جلد انتهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید قادرید هرآنچه عزم کنید انجام دهید. باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خواندن این کتاب به شما امکان می‌دهد از ظرفیت خلاقانه‌ای که در همة ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.

توضیحات

پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید قادرید هرآنچه عزم کنید انجام دهید. باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خواندن این کتاب به شما امکان می‌دهد از ظرفیت خلاقانه‌ای که در همة ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.

برچسب ها

bookbook#

بسته های آموزشی مرتبط