Excel 2019

انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

امتیاز 4.4 ازمجموع 7 نفر
44,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

روش نصب و آشنایی با Excel 2019

مشاهده محتوابستنA
 • نصب Office 2019 و آشنایی با Excel

  رایگان
  نمایش

کتاب کاری چیست و روش کار با آن

مشاهده محتوابستنB
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیکربندی یا Format کتابهای کاری

مشاهده محتوابستنC
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نما و روش چاپ صفحات

مشاهده محتوابستنD
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمولها و توابع در اکسل

مشاهده محتوابستنE
 • فرمول ها و توابع ( قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمودار، تصاویر، جلوه های ویژه ماکرو و VBA

مشاهده محتوابستنF
 • نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماکرو ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با VBA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
44,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

روش نصب و آشنایی با Excel 2019

مشاهده محتوابستنA
 • نصب Office 2019 و آشنایی با Excel

  رایگان
  نمایش

کتاب کاری چیست و روش کار با آن

مشاهده محتوابستنB
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیکربندی یا Format کتابهای کاری

مشاهده محتوابستنC
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نما و روش چاپ صفحات

مشاهده محتوابستنD
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمولها و توابع در اکسل

مشاهده محتوابستنE
 • فرمول ها و توابع ( قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمودار، تصاویر، جلوه های ویژه ماکرو و VBA

مشاهده محتوابستنF
 • نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماکرو ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با VBA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ماکرونویسی و VBA یا برنامه نویسی با اکسل
 2. دوره آموزشی توابع مالی در اکسل
 3. دوره آموزشی ساخت داشبورد یا اکسل excel


با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.

توضیحات

اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ماکرونویسی و VBA یا برنامه نویسی با اکسل
 2. دوره آموزشی توابع مالی در اکسل
 3. دوره آموزشی ساخت داشبورد یا اکسل excel


با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط