سمینار تحلیل اقتصاد و بازار های مالی سال 99

گروه آریانا

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.6 ازمجموع 12 نفر
150,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

چشم انداز اقتصاد کلان (دکتر سر زعیم)

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اقتصاد کلان سال 1399 pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازار اقتصادی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های مختلف اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی اقتصاد و طرح سناریوهای مختلف برای اقتصاد 1399

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل بازار مسکن (دکتر ملکی)

مشاهده محتوابستنB
 • بخش مسکن در اقتصاد ایران 1399

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت مسکن در بازار اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روندهای بازار مسکن در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی وضعیت اقتصادی مسکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل بازار سهام (مهندس هلالات)

مشاهده محتوابستنC
 • بخش بازار سهام و بورس در اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت بین بازار بورس با بقیه بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روندهای تاریخی در بازار بورس و سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی بازار بورس در سال آتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل بازار ارز، طلا و سکه (دکتر کنعانی)

مشاهده محتوابستنD
 • بخش طلا ارز و سکه در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت بازار ارز، سکه و طلا در بازار جهانی و ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی اتفاقات تاثیرگذار ((سیاسی)) بر اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی بازار سکه، ارز و طلا در سال 1399

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پرسش و پاسخ درباره تحلیل بازارهای مالی و اقتصادی

مشاهده محتوابستنE
 • سوالاتی در حوزه اقتصاد کلان و مسکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالاتی در حوزه بازار سهام بورس و ارز سکه و طلا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
150,000تومان
خرید دوره
5جلسه
معادل 5 ساعت آموزشی
0فراگیر

چشم انداز اقتصاد کلان (دکتر سر زعیم)

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اقتصاد کلان سال 1399 pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازار اقتصادی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های مختلف اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی اقتصاد و طرح سناریوهای مختلف برای اقتصاد 1399

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل بازار مسکن (دکتر ملکی)

مشاهده محتوابستنB
 • بخش مسکن در اقتصاد ایران 1399

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت مسکن در بازار اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روندهای بازار مسکن در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی وضعیت اقتصادی مسکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل بازار سهام (مهندس هلالات)

مشاهده محتوابستنC
 • بخش بازار سهام و بورس در اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت بین بازار بورس با بقیه بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روندهای تاریخی در بازار بورس و سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی بازار بورس در سال آتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل بازار ارز، طلا و سکه (دکتر کنعانی)

مشاهده محتوابستنD
 • بخش طلا ارز و سکه در اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت بازار ارز، سکه و طلا در بازار جهانی و ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی اتفاقات تاثیرگذار ((سیاسی)) بر اقتصاد ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی بازار سکه، ارز و طلا در سال 1399

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پرسش و پاسخ درباره تحلیل بازارهای مالی و اقتصادی

مشاهده محتوابستنE
 • سوالاتی در حوزه اقتصاد کلان و مسکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالاتی در حوزه بازار سهام بورس و ارز سکه و طلا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
سمینار تحلیل اقتصاد و بازار های مالی در سال 99 در تاریخ 17 بهمن سال 98 با سخنرانی اساتید برجسته توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار شد.

دوره های مجازی مرتبط با سمینار تحلیل اقتصادی و بازارهای مالی:
در این سمینار آموزشی و تحلیلی انواع بازارهای مالی که وبسایت هم آموز آن را به صورت مجازی منتشر کرده است می آموزیم که:
چه بخش های از بازار مالی ایران در حال رکود و کدام یک از این بخش ها در حال رشد است حتی در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی 
تاثیر تحریم ها بر بخش های مختلف افثصاد کشور از جمله
 • سرمایه گذاری
 • مصرف دولت
 • مصرف خصوصی
 • بازار کالا
 • بازار خدمات
چرا بخش مسکن در اقتصاد کشور این قدر مهم و تاثیر گذار است؟
چون 35% از هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد و سهم 14% از اشتغال کشور به آن بستگی دارد.

توضیحات

سمینار تحلیل اقتصاد و بازار های مالی در سال 99 در تاریخ 17 بهمن سال 98 با سخنرانی اساتید برجسته توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار شد.

دوره های مجازی مرتبط با سمینار تحلیل اقتصادی و بازارهای مالی:
در این سمینار آموزشی و تحلیلی انواع بازارهای مالی که وبسایت هم آموز آن را به صورت مجازی منتشر کرده است می آموزیم که:
چه بخش های از بازار مالی ایران در حال رکود و کدام یک از این بخش ها در حال رشد است حتی در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی 
تاثیر تحریم ها بر بخش های مختلف افثصاد کشور از جمله
 • سرمایه گذاری
 • مصرف دولت
 • مصرف خصوصی
 • بازار کالا
 • بازار خدمات
چرا بخش مسکن در اقتصاد کشور این قدر مهم و تاثیر گذار است؟
چون 35% از هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد و سهم 14% از اشتغال کشور به آن بستگی دارد.