بی حد و مرز؛ حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید

جان سی مکسول

کتاب صوتی

امتیاز 4.7 ازمجموع 6 نفر
105,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پیشگفتار

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیشگفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید

  رایگان
 • می دانید چه چیزی محدودتان می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حصارهایی که زندگیتان را محدود می کند در هم بشکنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

توانایی

مشاهده محتوابستنC
 • ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید

  رایگان
 • ظرفیت انرژی: توانایی جسمانی شما برای به پیش رفتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت عاطفی: توانایی شما برای مدیریت عواطفتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تفکر: توانایی شما برای تفکر اثر بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ارتباطی: توانایی شما برای ایجاد رابطه با دیگران

  رایگان
 • ظرفیت خلاق: توانایی شما برای دیدن گزینه ها و یافتن پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تولید: توانایی شما برای رسیدن به نتیجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رهبری: توانایی شما برای برانگیختن و رهبری دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

انتخاب ها

مشاهده محتوابستنD
 • کارهایی را انجام دهید که ظرفیتتان را به حداکثر برساند

  رایگان
 • ظرفیت مسئولیت: بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت شخصیت: توانایی شما بر اساس ارزش های نیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت برکت: باور به اینکه بیش از حد کفایت در اختیار دارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت انضباط: تمرکز بر اکنون و به پایان رساندن کار

  رایگان
 • ظرفیت هدفمندی: منزلت خواهی هدفمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت نگرش: مثبت اندیشی صرف نظر از شرایط موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ریسک پذیری: انتخاب شما برای خروج از محدود امتنانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت معنوی: تقویت ایمانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رشد: تمرکز بر اینکه تا کجا می توانید بروید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت مشارکت: همکاری با دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • نتیجه گیری: زندگی بی حد و مرز شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
105,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
5جلسه
129فراگیر

پیشگفتار

مشاهده محتوابستنA
 • جلد کتاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیشگفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • حصار ظرفیت های خود را در هم بشکنید

  رایگان
 • می دانید چه چیزی محدودتان می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • حصارهایی که زندگیتان را محدود می کند در هم بشکنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

توانایی

مشاهده محتوابستنC
 • ظرفیت هایی را که دارید بالنده کنید

  رایگان
 • ظرفیت انرژی: توانایی جسمانی شما برای به پیش رفتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت عاطفی: توانایی شما برای مدیریت عواطفتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تفکر: توانایی شما برای تفکر اثر بخش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ارتباطی: توانایی شما برای ایجاد رابطه با دیگران

  رایگان
 • ظرفیت خلاق: توانایی شما برای دیدن گزینه ها و یافتن پاسخ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت تولید: توانایی شما برای رسیدن به نتیجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رهبری: توانایی شما برای برانگیختن و رهبری دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

انتخاب ها

مشاهده محتوابستنD
 • کارهایی را انجام دهید که ظرفیتتان را به حداکثر برساند

  رایگان
 • ظرفیت مسئولیت: بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت شخصیت: توانایی شما بر اساس ارزش های نیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت برکت: باور به اینکه بیش از حد کفایت در اختیار دارید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت انضباط: تمرکز بر اکنون و به پایان رساندن کار

  رایگان
 • ظرفیت هدفمندی: منزلت خواهی هدفمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت نگرش: مثبت اندیشی صرف نظر از شرایط موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت ریسک پذیری: انتخاب شما برای خروج از محدود امتنانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت معنوی: تقویت ایمانتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت رشد: تمرکز بر اینکه تا کجا می توانید بروید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ظرفیت مشارکت: همکاری با دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنE
 • نتیجه گیری: زندگی بی حد و مرز شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

​جان سی مکسول، در کتاب صوتی «بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید»، به ما روش‌های مفید و مناسبی را می‌آموزد که می‌توانیم با کشف توانمندی‌های درونی خود به دنیای جدیدی پا بگذاریم. این کتاب صوتی تأکید می‌کند که آدم‌ها باید خود را به خوبی بشناسند و در مسیر صحیح زندگی قرار بگیرند. آگاهی‌های خود را بیشتر کنند و در نتیجه انتخاب‌های بهتری داشته باشند. برای کیفیت بهتر زندگی خودمان، باید از محدودیت‌های دست‌وپاگیر زندگی فراتر برویم و حس انسانیت خود را بیشتر درک کنیم. جان سی مکسول، می‌گوید که می‌توان ظرفیت‌های درونی را پرورش داد، مانند توانایی‌های بدنی، عواطف، تفکر و ایجاد ارتباط. همین‌طور می‌توان ظرفیت‌های دیگری نظیر مسئولیت‌پذیری، ارزش‌های نیک، تمرکز، خودخواستگی و امور معنوی را هم تقویت کرد.

توضیحات

​جان سی مکسول، در کتاب صوتی «بی حدومرز، حصار ظرفیت‌های خود را در هم بشکنید»، به ما روش‌های مفید و مناسبی را می‌آموزد که می‌توانیم با کشف توانمندی‌های درونی خود به دنیای جدیدی پا بگذاریم. این کتاب صوتی تأکید می‌کند که آدم‌ها باید خود را به خوبی بشناسند و در مسیر صحیح زندگی قرار بگیرند. آگاهی‌های خود را بیشتر کنند و در نتیجه انتخاب‌های بهتری داشته باشند. برای کیفیت بهتر زندگی خودمان، باید از محدودیت‌های دست‌وپاگیر زندگی فراتر برویم و حس انسانیت خود را بیشتر درک کنیم. جان سی مکسول، می‌گوید که می‌توان ظرفیت‌های درونی را پرورش داد، مانند توانایی‌های بدنی، عواطف، تفکر و ایجاد ارتباط. همین‌طور می‌توان ظرفیت‌های دیگری نظیر مسئولیت‌پذیری، ارزش‌های نیک، تمرکز، خودخواستگی و امور معنوی را هم تقویت کرد.

برچسب ها

bookbook#

بسته های آموزشی مرتبط