مدیریت حرفه ای کسب و کارهای کوچک

محمد حمیدی امین

اصول مدیریت

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • چرا این دوره مفید است؟

  رایگان
  نمایش

چرایی کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • چرا کسب و کار خود را راه انداخته اید؟

  رایگان
  نمایش
 • تمرین جلسه دوم – نوشتن چرایی کسب و کار

  رایگان
  نمایش

چشم انداز کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • 5‎ سال دیگر کسب و کار شما به کجا رسیده است؟

  رایگان
  نمایش

هدفگذاری

مشاهده محتوابستنD
 • هدفگذاری برای کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش
 • تمرین – نوشتن اهداف کسب و کار

  رایگان
  نمایش

شناخت

مشاهده محتوابستنE
 • بدون شناخت امکان ندارد بتوانید کسب وکار خود را حرفه ای مدیریت کنید

  رایگان
  نمایش
 • تمرین - هرآنچه می دانید بنویسید و در مورد آنچه نمی دانید تحقیق کنید

  رایگان
  نمایش

برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنF
 • برنامه ریزی برای کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش
 • خود شما مهم هستید

  رایگان
  نمایش

استخدام و مدیریت کارکنان در کسب و کارهای کوچک

مشاهده محتوابستنG
 • قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • قسمت دوم

  رایگان
  نمایش
 • قسمت سوم

  رایگان
  نمایش
 • قسمت چهارم

  رایگان
  نمایش
 • قسمت پنجم

  رایگان
  نمایش

اخراج کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اخراج کارکنان و اهمیت حیاتی آن برای کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

آموزش

مشاهده محتوابستنI
 • اهمیت و نحوه صحیح آموزش کارکنان در کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

انگیزه

مشاهده محتوابستنJ
 • چگونه به کارکنانمان انگیزه دهیم؟

  رایگان
  نمایش

تولید و ارائه خدمت

مشاهده محتوابستنA
 • تولید و ارائه خدمت حرفه ای در کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

بازاریابی حرفه ای

مشاهده محتوابستنB
 • بازاریابی حرفه ای برای کسب و کارهای کوچک – قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی حرفه ای برای کسب و کارهای کوچک – قسمت دوم

  رایگان
  نمایش
 • آیا کسب و کارهای کوچک نیاز به تبلیغات دارند؟

  رایگان
  نمایش

فروش

مشاهده محتوابستنC
 • فروش برای کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

پایانی

مشاهده محتوابستنD
 • ارزیابی عملکرد برای سنجش صحت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • خلاصه مطالب

  رایگان
  نمایش
رایگان ببینید!
14جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
0فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • چرا این دوره مفید است؟

  رایگان
  نمایش

چرایی کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • چرا کسب و کار خود را راه انداخته اید؟

  رایگان
  نمایش
 • تمرین جلسه دوم – نوشتن چرایی کسب و کار

  رایگان
  نمایش

چشم انداز کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • 5‎ سال دیگر کسب و کار شما به کجا رسیده است؟

  رایگان
  نمایش

هدفگذاری

مشاهده محتوابستنD
 • هدفگذاری برای کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش
 • تمرین – نوشتن اهداف کسب و کار

  رایگان
  نمایش

شناخت

مشاهده محتوابستنE
 • بدون شناخت امکان ندارد بتوانید کسب وکار خود را حرفه ای مدیریت کنید

  رایگان
  نمایش
 • تمرین - هرآنچه می دانید بنویسید و در مورد آنچه نمی دانید تحقیق کنید

  رایگان
  نمایش

برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنF
 • برنامه ریزی برای کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش
 • خود شما مهم هستید

  رایگان
  نمایش

استخدام و مدیریت کارکنان در کسب و کارهای کوچک

مشاهده محتوابستنG
 • قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • قسمت دوم

  رایگان
  نمایش
 • قسمت سوم

  رایگان
  نمایش
 • قسمت چهارم

  رایگان
  نمایش
 • قسمت پنجم

  رایگان
  نمایش

اخراج کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اخراج کارکنان و اهمیت حیاتی آن برای کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

آموزش

مشاهده محتوابستنI
 • اهمیت و نحوه صحیح آموزش کارکنان در کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

انگیزه

مشاهده محتوابستنJ
 • چگونه به کارکنانمان انگیزه دهیم؟

  رایگان
  نمایش

تولید و ارائه خدمت

مشاهده محتوابستنA
 • تولید و ارائه خدمت حرفه ای در کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

بازاریابی حرفه ای

مشاهده محتوابستنB
 • بازاریابی حرفه ای برای کسب و کارهای کوچک – قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی حرفه ای برای کسب و کارهای کوچک – قسمت دوم

  رایگان
  نمایش
 • آیا کسب و کارهای کوچک نیاز به تبلیغات دارند؟

  رایگان
  نمایش

فروش

مشاهده محتوابستنC
 • فروش برای کسب و کارهای کوچک

  رایگان
  نمایش

پایانی

مشاهده محتوابستنD
 • ارزیابی عملکرد برای سنجش صحت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • خلاصه مطالب

  رایگان
  نمایش
توضیحات
در این دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کارهای کوچک به صورت تخصصی برای این کسب و کارها، خیلی ساده و کاربردی آموزش داده شده است.
موضوعاتی از قبیل استخدام و اخراج و آموزش کارکنان، بازاریابی، فروش، مدیریت فرآیند تولید محصول و ارائه خدمات و... به گونه ای آموزش داده شده که شما بلافاصله بعد از مشاهده هر قسمت دست به اقدامی بزنید.
به شما اطمینان می دهیم پس از مشاهده این دوره و به کار گیری نکات ساده و کاربردی آن شاهد رشد کسب و کار خود خواهید بود.

توضیحات

در این دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کارهای کوچک به صورت تخصصی برای این کسب و کارها، خیلی ساده و کاربردی آموزش داده شده است.
موضوعاتی از قبیل استخدام و اخراج و آموزش کارکنان، بازاریابی، فروش، مدیریت فرآیند تولید محصول و ارائه خدمات و... به گونه ای آموزش داده شده که شما بلافاصله بعد از مشاهده هر قسمت دست به اقدامی بزنید.
به شما اطمینان می دهیم پس از مشاهده این دوره و به کار گیری نکات ساده و کاربردی آن شاهد رشد کسب و کار خود خواهید بود.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط