قوی سیاه

نسیم نیکلاس طالب

کتاب صوتی

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
115,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • تیتراژ

  رایگان
 • یادداشت مترجم

  رایگان
 • دیباچه

  رایگان

بخش یکم: ناکتابخانۀ اومبرتواکو

مشاهده محتوابستنB
 • فصل یکم: کارآموزی یک شکاک تجربی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل دوم: قوی سیاه ایوژنیا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل سوم: بورس باز و سلمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل چهارم: هزارویک روز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل پنجم: تأیید بی تأیید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل ششم: مغلطۀ قصه‌پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هفتم: زندگی در اتاق انتظار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هشتم: اقبال بی‌زوال جیاکوموکازانووا: مسئله شاهد خاموش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل نهم: مغلطۀ بازی پنداری، یا عدم قطعیت کتابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

بخش دوم: ما نمی‌توانیم پیشگویی کنیم

مشاهده محتوابستنC
 • فصل دهم: رسوایی پیشگویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل یازدهم: در جست‌وجوی فضلۀ پرندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل دوازدهم: رویای شناخت سالاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل سیزدهم: آپِلس نقاش، یا اگر نتوانید پیش‌بینی کنید چه می‌کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

بخش سوم: قوهای کبود کرانستان

مشاهده محتوابستنD
 • فصل چهاردهم: از میانستان به کرانستان، و برگشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل پانزدهم: نمودار زنگوله‌ای، این کلاهبرداران فکری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل شانزدهم: زیبایی‌شناسی بختانگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هفدهم: دیوانگان جان لاک، یا نمودارهای زنگوله‌ای نا به‌جا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هجدهم: عدم قطعیت اهل نیرنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل نوزدهم: پنجاه‌پنجاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

پسگفتار

مشاهده محتوابستنE
 • پسگفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
115,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
5جلسه
302فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • تیتراژ

  رایگان
 • یادداشت مترجم

  رایگان
 • دیباچه

  رایگان

بخش یکم: ناکتابخانۀ اومبرتواکو

مشاهده محتوابستنB
 • فصل یکم: کارآموزی یک شکاک تجربی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل دوم: قوی سیاه ایوژنیا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل سوم: بورس باز و سلمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل چهارم: هزارویک روز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل پنجم: تأیید بی تأیید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل ششم: مغلطۀ قصه‌پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هفتم: زندگی در اتاق انتظار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هشتم: اقبال بی‌زوال جیاکوموکازانووا: مسئله شاهد خاموش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل نهم: مغلطۀ بازی پنداری، یا عدم قطعیت کتابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

بخش دوم: ما نمی‌توانیم پیشگویی کنیم

مشاهده محتوابستنC
 • فصل دهم: رسوایی پیشگویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل یازدهم: در جست‌وجوی فضلۀ پرندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل دوازدهم: رویای شناخت سالاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل سیزدهم: آپِلس نقاش، یا اگر نتوانید پیش‌بینی کنید چه می‌کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

بخش سوم: قوهای کبود کرانستان

مشاهده محتوابستنD
 • فصل چهاردهم: از میانستان به کرانستان، و برگشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل پانزدهم: نمودار زنگوله‌ای، این کلاهبرداران فکری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل شانزدهم: زیبایی‌شناسی بختانگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هفدهم: دیوانگان جان لاک، یا نمودارهای زنگوله‌ای نا به‌جا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل هجدهم: عدم قطعیت اهل نیرنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • فصل نوزدهم: پنجاه‌پنجاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

پسگفتار

مشاهده محتوابستنE
 • پسگفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

درباره کتاب صوتی قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک

نسیم نیکلاس طالب با نوشتن کتاب صوتی ((قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک)) درواقع سعی می‌کند نوع نگاه و شیوه اندیشیدن ما را تغییر دهد و الگوهای رایج را به چالش بکشد. ترجمه روان و واژه‌گزینی‌های دقیق و ادیبانۀ جناب آقای دکتر ابراهیم محجوب نیز در برگردان این کتاب نسبتاً دشوار موجب شده است تا نسخه فارسی آن شایسته این اثر فاخر باشد.نسیم نیکلاس طالب نویسندۀ کتاب ((قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک)) معتقد است بحث اصلی این کتاب، درک و مدیریت ریسک‌های ناشی از رویدادهای بی‌سابقه است؛ رویدادهایی که پیامدهای سنگینی به بار می‌آورند اما کسی انتظار آن‌ها را ندارد؛ یا به عبارت فنی‌تر، احتمال وقوع آن‌ها بسیار کم است؛ جنگ جهانی اول، پیدایش گوگل، فروش کتاب‌های هری پاتر، جنگ سوریه، ظهور داعش، جنگ ایران و عراق، نتیجۀ انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، ازجمله رویدادهایی هستند که می‌توان اصطلاح قوی سیاه را به مفهومی که در این کتاب آمده است؛ برای آنها به کاربرد.

چه کسانی از شنیدن این کتاب صوتی لذت می‌برند؟

کسانی از شنیدن این کتاب صوتی لذت می‌برند که علاقه‌مند باشند دربارۀ ناشناخته‌ها و قدرت آن‌ها تفکر و تأمل کنند، به‌ویژه درباره دسته معینی از رویدادها که نمی‌توانیم به تصور و خیال درآوریم، اما می‌توانند هزینه بسیار زیادی برایمان داشته باشد؛ رویدادهایی نادر، اما با تأثیری عظیم. قوی سیاه می‌تواند رویدادی منفی مثل بحران بانکداری باشد و یا رویدادی مثبت مانند فناوری‌های نو.

توضیحات

درباره کتاب صوتی قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک

نسیم نیکلاس طالب با نوشتن کتاب صوتی ((قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک)) درواقع سعی می‌کند نوع نگاه و شیوه اندیشیدن ما را تغییر دهد و الگوهای رایج را به چالش بکشد. ترجمه روان و واژه‌گزینی‌های دقیق و ادیبانۀ جناب آقای دکتر ابراهیم محجوب نیز در برگردان این کتاب نسبتاً دشوار موجب شده است تا نسخه فارسی آن شایسته این اثر فاخر باشد.نسیم نیکلاس طالب نویسندۀ کتاب ((قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک)) معتقد است بحث اصلی این کتاب، درک و مدیریت ریسک‌های ناشی از رویدادهای بی‌سابقه است؛ رویدادهایی که پیامدهای سنگینی به بار می‌آورند اما کسی انتظار آن‌ها را ندارد؛ یا به عبارت فنی‌تر، احتمال وقوع آن‌ها بسیار کم است؛ جنگ جهانی اول، پیدایش گوگل، فروش کتاب‌های هری پاتر، جنگ سوریه، ظهور داعش، جنگ ایران و عراق، نتیجۀ انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، ازجمله رویدادهایی هستند که می‌توان اصطلاح قوی سیاه را به مفهومی که در این کتاب آمده است؛ برای آنها به کاربرد.

چه کسانی از شنیدن این کتاب صوتی لذت می‌برند؟

کسانی از شنیدن این کتاب صوتی لذت می‌برند که علاقه‌مند باشند دربارۀ ناشناخته‌ها و قدرت آن‌ها تفکر و تأمل کنند، به‌ویژه درباره دسته معینی از رویدادها که نمی‌توانیم به تصور و خیال درآوریم، اما می‌توانند هزینه بسیار زیادی برایمان داشته باشد؛ رویدادهایی نادر، اما با تأثیری عظیم. قوی سیاه می‌تواند رویدادی منفی مثل بحران بانکداری باشد و یا رویدادی مثبت مانند فناوری‌های نو.

برچسب ها

bookbook#

بسته های آموزشی مرتبط