دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری CFA

گروه آریانا

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

corporate finance

مشاهده محتوابستنA
 • session 1 part 1

  رایگان
  نمایش
 • session 1 part 2

  رایگان
  نمایش
 • session 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 4 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 4 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 5 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 5 Part 2

  رایگان
  نمایش

FRA

مشاهده محتوابستنB
 • Session 1 part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 1 part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 1 part 3

  رایگان
  نمایش
 • Session 2 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 2 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 2 Part 3

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 3

  رایگان
  نمایش
 • Session 4

  رایگان
  نمایش
 • Session 5

  رایگان
  نمایش
 • Session 6

  رایگان
  نمایش
 • Session 7

  رایگان
  نمایش
 • Session 8

  رایگان
  نمایش

Equity

مشاهده محتوابستنC
 • Session 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 3

  رایگان
  نمایش
رایگان ببینید!
3جلسه
معادل 160 ساعت آموزشی
0فراگیر

corporate finance

مشاهده محتوابستنA
 • session 1 part 1

  رایگان
  نمایش
 • session 1 part 2

  رایگان
  نمایش
 • session 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 4 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 4 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 5 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 5 Part 2

  رایگان
  نمایش

FRA

مشاهده محتوابستنB
 • Session 1 part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 1 part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 1 part 3

  رایگان
  نمایش
 • Session 2 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 2 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 2 Part 3

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 3 Part 3

  رایگان
  نمایش
 • Session 4

  رایگان
  نمایش
 • Session 5

  رایگان
  نمایش
 • Session 6

  رایگان
  نمایش
 • Session 7

  رایگان
  نمایش
 • Session 8

  رایگان
  نمایش

Equity

مشاهده محتوابستنC
 • Session 1

  رایگان
  نمایش
 • Session 2

  رایگان
  نمایش
 • Session 3

  رایگان
  نمایش
توضیحات
شما با شرکت در دوره CFA که توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می گردد می توانید تسلط کامل بر مباحث آزمون ها را بدست بیاورید. تمرکز اصلی کلاس های این موسسه که مجموعا 160ساعت خواهد بود، آموزش مباحث CFA به صورتی است که افراد بتوانند با تسلط بر مطالب مطرح شده، توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و علاوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح ۱ را کسب نمایند. همچنین یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد. در پایان آزمون حل تشریحی سوالات به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

توضیحات

شما با شرکت در دوره CFA که توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می گردد می توانید تسلط کامل بر مباحث آزمون ها را بدست بیاورید. تمرکز اصلی کلاس های این موسسه که مجموعا 160ساعت خواهد بود، آموزش مباحث CFA به صورتی است که افراد بتوانند با تسلط بر مطالب مطرح شده، توانایی استفاده از آنها را در فعالیتهای مرتبط را داشته باشند و علاوه بر این آمادگی کامل برای شرکت در آزمون سطح ۱ را کسب نمایند. همچنین یک نوبت آزمون آزمایشی شبیه سازی شده به صورت رایگان برگزار خواهد شد. در پایان آزمون حل تشریحی سوالات به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط