دارایی ثابت راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
338,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اطلاعات پایه و فرآیند ورود سرمایه به سازمان

مشاهده محتوابستنA
 • اطلاعات پایه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند ورود دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملیات نگهداشت دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انتقال دارایی

مشاهده محتوابستنB
 • انتقال دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات مالی

مشاهده محتوابستنC
 • محاسبه استهلاک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مخارج پس از تحصیل

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح بها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجدید ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر نرخ و روش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستهلک کردن دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری دارایی ثابت

مشاهده محتوابستنD
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش دارایی

مشاهده محتوابستنE
 • فروش دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات کاربردی

مشاهده محتوابستنF
 • گزارشات کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
338,000تومان
خرید دوره
6جلسه
15 ویدیو آموزشی
11فراگیر

اطلاعات پایه و فرآیند ورود سرمایه به سازمان

مشاهده محتوابستنA
 • اطلاعات پایه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند ورود دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عملیات نگهداشت دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انتقال دارایی

مشاهده محتوابستنB
 • انتقال دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات مالی

مشاهده محتوابستنC
 • محاسبه استهلاک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مخارج پس از تحصیل

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح بها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجدید ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر نرخ و روش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستهلک کردن دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری دارایی ثابت

مشاهده محتوابستنD
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش دارایی

مشاهده محتوابستنE
 • فروش دارایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات کاربردی

مشاهده محتوابستنF
 • گزارشات کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
دارایی های ثابت هر سازمان بخش عمدهای از دارایی های غیرجاری آن شرکت را تشکیل میدهد. در بسیاری از سازمان ها چرخه اقتصادی آن ها از طریق ارزش آفرینی همین دارایی ها محقق میشود. در نتیجه اطلاع به موقع از آخرین وضعیت دارایی ها میتواند در مدیریت بهینه این منابع کمک بسزایی داشته باشد. محاسبات پیچیده استهلاک، ارائه گزارشات دقیق و صدور اسناد مالیاتی مرتبط، وجود یک فرآیند سیستماتیک را اجتناب ناپذیر میکند. استفاده از یک سیستم مناسب میتواند دقت و سرعت عملیات را افزایش داده و آنها را قابل اتکا کند. دوره آموزش الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین پورعلی) مدیر محصول سیستم حوزه مالی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیند ثبت ورود و خروج دارایی ها ردیابی فیزیکی دارایی ها در سازمان انجام نقل و انتقالات عملیات مالی محاسبات استهلاک حسابداری دارایی ثابت​

توضیحات

دارایی های ثابت هر سازمان بخش عمدهای از دارایی های غیرجاری آن شرکت را تشکیل میدهد. در بسیاری از سازمان ها چرخه اقتصادی آن ها از طریق ارزش آفرینی همین دارایی ها محقق میشود. در نتیجه اطلاع به موقع از آخرین وضعیت دارایی ها میتواند در مدیریت بهینه این منابع کمک بسزایی داشته باشد. محاسبات پیچیده استهلاک، ارائه گزارشات دقیق و صدور اسناد مالیاتی مرتبط، وجود یک فرآیند سیستماتیک را اجتناب ناپذیر میکند. استفاده از یک سیستم مناسب میتواند دقت و سرعت عملیات را افزایش داده و آنها را قابل اتکا کند. دوره آموزش الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین پورعلی) مدیر محصول سیستم حوزه مالی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیند ثبت ورود و خروج دارایی ها ردیابی فیزیکی دارایی ها در سازمان انجام نقل و انتقالات عملیات مالی محاسبات استهلاک حسابداری دارایی ثابت​

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط