دریافت و پرداخت راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
340,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

فرآیند های اصلی حسابداری دریافت و پرداخت

مشاهده محتوابستنA
 • مفاهیم پایه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند های دریافت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویه دریافت چک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز و کنترل راس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویه های پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند صدور سند حسابداری

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند صدور سند حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انتقال

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول انتقال

  رایگان
  نمایش
 • انتقال اسناد بین شعب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات تنخواه داری

مشاهده محتوابستنD
 • عملیات تنخواه داری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی

مشاهده محتوابستنE
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیاستهای کنترلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صورت مغایرت بانکی

مشاهده محتوابستنF
 • صورت مغایرت بانکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکانات مغایرت گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری ضمانت ها و تضامین

مشاهده محتوابستنG
 • حسابداری ضمانت ها و تضامین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات

مشاهده محتوابستنH
 • گزارشات کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارشات مدیریتی و کنترلی دریافت و پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جریان وجوه نقد

مشاهده محتوابستنI
 • جریان وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاوشگر

مشاهده محتوابستنJ
 • کاوشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
340,000تومان
خرید دوره
10جلسه
4ساعت و 46 دقیقه
42فراگیر

فرآیند های اصلی حسابداری دریافت و پرداخت

مشاهده محتوابستنA
 • مفاهیم پایه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند های دریافت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویه دریافت چک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز و کنترل راس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویه های پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند صدور سند حسابداری

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند صدور سند حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انتقال

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول انتقال

  رایگان
  نمایش
 • انتقال اسناد بین شعب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات تنخواه داری

مشاهده محتوابستنD
 • عملیات تنخواه داری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی

مشاهده محتوابستنE
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیاستهای کنترلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صورت مغایرت بانکی

مشاهده محتوابستنF
 • صورت مغایرت بانکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکانات مغایرت گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری ضمانت ها و تضامین

مشاهده محتوابستنG
 • حسابداری ضمانت ها و تضامین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات

مشاهده محتوابستنH
 • گزارشات کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارشات مدیریتی و کنترلی دریافت و پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جریان وجوه نقد

مشاهده محتوابستنI
 • جریان وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاوشگر

مشاهده محتوابستنJ
 • کاوشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
روزانه حجم چشم گیری از رویداد های مالی در سازمان ها رخ می دهد که بخش قابل توجهی از آن ها به نحوی بر وجوه نقد تاثیرگذار هستند. مدیریت نقدینگی در سازمان ها یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران مالی است. کنترل های دقیق بر منابع مالی، برنامه ریزی های متناسب بر اساس اطلاعات و نظارت بر اجرای فرآیندهای مالی که منجر به ورود و خروج نقدینگی در سازمان ها می شود از موضوعات مهم مدیریت مالی است. به دست آوردن اطلاعات دقیق از میزان و کیفیت نقدینگی در سازمان ها برای ایجاد ذهنیتی از وضعیت نقدینگی سازمان در آینده و سیاست گذاری های بعدی سازمان، وجود عملیات سیستماتیک دریافت و پرداخت در سازمان ها را اجتناب ناپذیر میکند. دوره آموزش الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران، با تدریس خانم سارا کیانی) مدیر محصول حوزه دریافت و پرداخت همکاران سیستم( ارائه شده است. اگر میخواهید بدانید که دریافت و پرداخت راهکاران چطور میتواند به شما کمک کند تا منابع نقدی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید، از اعمال کنترل های داخلی بر وجوه اطمینان حاصل کرده و سوابق عملیات مالی را در سیستم ردیابی کنید. آنچه در دوره الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیند های اصلی دریافت و پرداخت حسابداری فرآیند ها عملیات تن خواه داری و انتقال مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی تهیه صورت مغایرت بانکی حسابداری تضامین و ضمانت نامه ها گزارشات کاربردی جریان وجوه نقد کاوشگر دریافت و پرداخت

توضیحات

روزانه حجم چشم گیری از رویداد های مالی در سازمان ها رخ می دهد که بخش قابل توجهی از آن ها به نحوی بر وجوه نقد تاثیرگذار هستند. مدیریت نقدینگی در سازمان ها یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران مالی است. کنترل های دقیق بر منابع مالی، برنامه ریزی های متناسب بر اساس اطلاعات و نظارت بر اجرای فرآیندهای مالی که منجر به ورود و خروج نقدینگی در سازمان ها می شود از موضوعات مهم مدیریت مالی است. به دست آوردن اطلاعات دقیق از میزان و کیفیت نقدینگی در سازمان ها برای ایجاد ذهنیتی از وضعیت نقدینگی سازمان در آینده و سیاست گذاری های بعدی سازمان، وجود عملیات سیستماتیک دریافت و پرداخت در سازمان ها را اجتناب ناپذیر میکند. دوره آموزش الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران، با تدریس خانم سارا کیانی) مدیر محصول حوزه دریافت و پرداخت همکاران سیستم( ارائه شده است. اگر میخواهید بدانید که دریافت و پرداخت راهکاران چطور میتواند به شما کمک کند تا منابع نقدی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید، از اعمال کنترل های داخلی بر وجوه اطمینان حاصل کرده و سوابق عملیات مالی را در سیستم ردیابی کنید. آنچه در دوره الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیند های اصلی دریافت و پرداخت حسابداری فرآیند ها عملیات تن خواه داری و انتقال مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی تهیه صورت مغایرت بانکی حسابداری تضامین و ضمانت نامه ها گزارشات کاربردی جریان وجوه نقد کاوشگر دریافت و پرداخت

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط