جبران خدمات راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 4.0 ازمجموع 1 نفر
225,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

انواع محاسبه ، جداول مالیاتی ، معرفی عوامل جبران خدمت

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار های فایل های ورودی و خروجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات ماژول جبران خدمات

مشاهده محتوابستنB
 • تخصیص وام ، تعدیل وام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ثبت مقادیر ورودی ، ثبت حکم مالی ، تنظیم نمایش عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبات

مشاهده محتوابستنC
 • محاسبات حقوق ، محاسبات خاص کاربر

  رایگان
  نمایش
 • محاسبات دوره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبات تسویه حساب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری جبران خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • صدور سند ، اسناد انتقالی ، اسناد ارزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خروجی های قانونی و گزارش های جبران خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • خروجی های قانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارشات جبران خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
225,000تومان
خرید دوره
5جلسه
11 ویدیو آموزشی
11فراگیر

انواع محاسبه ، جداول مالیاتی ، معرفی عوامل جبران خدمت

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار های فایل های ورودی و خروجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عملیات ماژول جبران خدمات

مشاهده محتوابستنB
 • تخصیص وام ، تعدیل وام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ثبت مقادیر ورودی ، ثبت حکم مالی ، تنظیم نمایش عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبات

مشاهده محتوابستنC
 • محاسبات حقوق ، محاسبات خاص کاربر

  رایگان
  نمایش
 • محاسبات دوره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبات تسویه حساب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حسابداری جبران خدمات

مشاهده محتوابستنD
 • صدور سند ، اسناد انتقالی ، اسناد ارزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خروجی های قانونی و گزارش های جبران خدمات

مشاهده محتوابستنE
 • خروجی های قانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارشات جبران خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
یکی از مهمترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان، جبران خدمات است. به همین دلیل این حوزه از فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی، برای کارکنان و مدیریت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین بر وجود الزامات قانونی و پیچیدگی های حاکم بر نظام جبران خدمات و لزوم استفاده از نرم افزاری مناسب در این حوزه تاکید میشود. آیا در سازمان شما انواع مختلف بسته های جبران خدماتی وجود دارد؟ آیا لازم دارید که محاسبات آنها را با دقت و اطمینان بالا در سیستم انجام دهید؟ آیا لازم دارید که فایل های قانونی را متناسب با محاسبات ماهیانه از سیستم استخراج کنید و برای سازمان های قانونی ارسال کنید؟ آیا لازم دارید که عملیات پایان سال را در سیستم انجام داده و برای کارکنانی که از سازمان شما جدا میشوند فرآیند تسویه حساب را در سیستم انجام دهید؟ دوره آموزش الکترونیکی جبران خدمات راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر) مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : تعریف انواع بسته های جبران خدماتی تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به دلخواه و به تفکیک انواع گروه های استخدامی امکان پیکربندی و صدور اسناد مالی جبران خدمات امکان انجام محاسبات معوقه جبران خدمات امکان استخراج گزارشات قانونی و مدیریتی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزه های اداری و مالی توصیه میشود.​

توضیحات

یکی از مهمترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان، جبران خدمات است. به همین دلیل این حوزه از فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی، برای کارکنان و مدیریت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین بر وجود الزامات قانونی و پیچیدگی های حاکم بر نظام جبران خدمات و لزوم استفاده از نرم افزاری مناسب در این حوزه تاکید میشود. آیا در سازمان شما انواع مختلف بسته های جبران خدماتی وجود دارد؟ آیا لازم دارید که محاسبات آنها را با دقت و اطمینان بالا در سیستم انجام دهید؟ آیا لازم دارید که فایل های قانونی را متناسب با محاسبات ماهیانه از سیستم استخراج کنید و برای سازمان های قانونی ارسال کنید؟ آیا لازم دارید که عملیات پایان سال را در سیستم انجام داده و برای کارکنانی که از سازمان شما جدا میشوند فرآیند تسویه حساب را در سیستم انجام دهید؟ دوره آموزش الکترونیکی جبران خدمات راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر) مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : تعریف انواع بسته های جبران خدماتی تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به دلخواه و به تفکیک انواع گروه های استخدامی امکان پیکربندی و صدور اسناد مالی جبران خدمات امکان انجام محاسبات معوقه جبران خدمات امکان استخراج گزارشات قانونی و مدیریتی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزه های اداری و مالی توصیه میشود.​

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط