کاربری عمومی راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
125,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

امکانات عمومی نرم افزار

مشاهده محتوابستنA
 • ورود به سیستم و آشنایی با محیط نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات ظاهری تغییرات پس زمینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درج یانبر ، درج ویجت ، مدیریت میز کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تنظیمات سیستم ، تغییر کلمه عبور ، کارنما ، اطلاع از تغییرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جست و جو و یافتن یک فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آسنایی با یک نمونه فرم و امکانات نوار ابزار بالای فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی کار با صفحه کلید

  رایگان
  نمایش
 • تغییر وضعیت فرم ها و تاریخچه تغییر وضعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکان قرار دادن یادداشت ، پیوست و مکالمات بروی فرم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اخذ چاپ از اسناد و فرم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی یافتن اطلاعات و اسناد مرتبط با هم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای کاربر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی جست و جو در سلکتور ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فهرست ها و انجام عملیات در فهرست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جست و جوی پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • روش شماره گذاری فرم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گروه بندی موجودیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریافت داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنB
 • اطلاعات پایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

امنیت

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی کاربر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گروه های کاربری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حق دسترسی کاربر / گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق دسترسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکانات راهبری سیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
125,000تومان
خرید دوره
3جلسه
24 ویدیو آموزشی
7فراگیر

امکانات عمومی نرم افزار

مشاهده محتوابستنA
 • ورود به سیستم و آشنایی با محیط نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات ظاهری تغییرات پس زمینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درج یانبر ، درج ویجت ، مدیریت میز کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تنظیمات سیستم ، تغییر کلمه عبور ، کارنما ، اطلاع از تغییرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جست و جو و یافتن یک فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آسنایی با یک نمونه فرم و امکانات نوار ابزار بالای فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی کار با صفحه کلید

  رایگان
  نمایش
 • تغییر وضعیت فرم ها و تاریخچه تغییر وضعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکان قرار دادن یادداشت ، پیوست و مکالمات بروی فرم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اخذ چاپ از اسناد و فرم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی یافتن اطلاعات و اسناد مرتبط با هم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای کاربر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی جست و جو در سلکتور ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فهرست ها و انجام عملیات در فهرست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جست و جوی پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • روش شماره گذاری فرم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گروه بندی موجودیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریافت داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنB
 • اطلاعات پایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

امنیت

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی کاربر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گروه های کاربری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حق دسترسی کاربر / گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق دسترسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امکانات راهبری سیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
نسل سوم نرمافزارهای همکاران سیستم با ارائه نرم افزار تحت وب راهکاران معرفی شده است که یک سیستم ERP جامع برای پوشش دهی وجوه مختلف کسب و کار سازمان ها است. مشخصاً هر نرم افزاری زیرساخت ها و امکانات عمومی دارد که برای کار کردن هرچه بهتر با آن نرم افزار، شناخت محیط کاربری و امکانات عمومی آن ضروری به نظر میرسد. همچنین دغدغه بسیاری از مدیران و سرپرستان مبحث امنیت داده ها، تعیین میزان دسترسی کاربران به اطلاعات سیستم و گزارشگیری از این دسترسی ها است. دوره آموزش الکترونیکی کاربری عمومی راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین صادقی)مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( در 3 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: امکانات عمومی نرم افزار فصل دوم: اطلاعات پایه مورد نیاز در سیستم های مختلف فصل سوم: امنیت​

توضیحات

نسل سوم نرمافزارهای همکاران سیستم با ارائه نرم افزار تحت وب راهکاران معرفی شده است که یک سیستم ERP جامع برای پوشش دهی وجوه مختلف کسب و کار سازمان ها است. مشخصاً هر نرم افزاری زیرساخت ها و امکانات عمومی دارد که برای کار کردن هرچه بهتر با آن نرم افزار، شناخت محیط کاربری و امکانات عمومی آن ضروری به نظر میرسد. همچنین دغدغه بسیاری از مدیران و سرپرستان مبحث امنیت داده ها، تعیین میزان دسترسی کاربران به اطلاعات سیستم و گزارشگیری از این دسترسی ها است. دوره آموزش الکترونیکی کاربری عمومی راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین صادقی)مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( در 3 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: امکانات عمومی نرم افزار فصل دوم: اطلاعات پایه مورد نیاز در سیستم های مختلف فصل سوم: امنیت​

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط