چطور خلاق باشیم؟

امتیاز 4.1 ازمجموع 22 نفر
مهندس محمود کریمی

مهارت های فردی

تفکر خلاقانه موضوعی است که این روزها هر کسب و کاری را با خود درگیر کرده است. صاحبان کسب و کارها به دنبال بهترین، کاربردی ترین و عملی ترین راه حلها هستند. برای رسیدن به این راه حل ها باید از زاویه های متنوع دیگری نیز به مسایل بنگریم تا بتوانیم راه حل های ابداعی بیابیم. یافته های پژوهشگران گویای این است که همه انسان ها توانایی خلاقانه فکرکردن را دارند، اما سیستم های آموزشی و محیط زندگی و شرایط رشد، معمولا در مسیر مخالف بروز این قابلیت انسانی حرکتشان می دهد. با استفاده از تکنیک ها و روش های ایده پردازی و تمرین های برانگیزاننده توان خلاقانه فکر کردن، میتوانیم دوباره خلاقانه فکر کنیم.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
8ساعت
357فراگیر

خلاقیت

مشاهده محتوابستنA
 • آنچه در پایان دوره خواهیم آموخت

  رایگان
  نمایش
 • نمودهای خلاقیت از گذشته تا کنون

  رایگان
  نمایش
 • هوش و خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایده، ابتکار، اختراع و نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حل مسئله

مشاهده محتوابستنB
 • از کشف تا حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل مساله از مسیر شناخت خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خلاقیت در کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • خلاقیت، نیاز سازمان من

  رایگان
  نمایش
 • تصویری از ایده‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ردپای ایده‌ها در خدمات کسب و کار ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • همه خلاق هستند، اما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان سوار بر اسب تفکر خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکر خارج از چهارچوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیش به سوی ایده های اجرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت فردی و راه حل های سازمانی

مشاهده محتوابستنD
 • انسان‌ها چطور فکر می‌کنند؟

  رایگان
  نمایش
 • مدل HDBI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انسان های تک ربعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاراکتر‌های کسب و کار ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

زایش ایده های نو

مشاهده محتوابستنE
 • خلق ایده‌های نو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رفتار برخلاف عرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم آموزشی مدرن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تکنیک های ایده پردازی

مشاهده محتوابستنF
 • فایل شش کلاه تفکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تکنیک سوژه کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه‌هایی از ایده‌های خلاق در کسب و کارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک‌های خلاقیت و حل مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک ایده‌پردازی سوژه کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک ایده‌پردازی تشدید ویژگی‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
تفکر خلاقانه موضوعی است که این روزها هر کسب و کاری را با خود درگیر کرده است. صاحبان کسب و کارها به دنبال بهترین، کاربردی ترین و عملی ترین راه حلها هستند. برای رسیدن به این راه حل ها باید از زاویه های متنوع دیگری نیز به مسایل بنگریم تا بتوانیم راه حل های ابداعی بیابیم. یافته های پژوهشگران گویای این است که همه انسان ها توانایی خلاقانه فکرکردن را دارند، اما سیستم های آموزشی و محیط زندگی و شرایط رشد، معمولا در مسیر مخالف بروز این قابلیت انسانی حرکتشان می دهد. با استفاده از تکنیک ها و روش های ایده پردازی و تمرین های برانگیزاننده توان خلاقانه فکر کردن، میتوانیم دوباره خلاقانه فکر کنیم. دوره تفکر خلاقانه در کسب و کارهای فردی و سازمانی، اطلاعاتی در خصوص معانی هوش و خلاقیت و واقعیت هر کاراکتر شخصیتی در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند شایستگان و افراد مناسب را برای کسب و کار خود انتخاب نمایید و روح خلاقیت را وارد اتمسفر سازمانی خود کنید. در این دوره، تکنیک هایی برای ایده پردازی و راه حل های ابتکاری نیز به شما معرفی می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

خلاقیت

مشاهده محتوابستنA
 • آنچه در پایان دوره خواهیم آموخت

  رایگان
  نمایش
 • نمودهای خلاقیت از گذشته تا کنون

  رایگان
  نمایش
 • هوش و خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایده، ابتکار، اختراع و نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حل مسئله

مشاهده محتوابستنB
 • از کشف تا حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل مساله از مسیر شناخت خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خلاقیت در کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • خلاقیت، نیاز سازمان من

  رایگان
  نمایش
 • تصویری از ایده‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ردپای ایده‌ها در خدمات کسب و کار ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • همه خلاق هستند، اما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان سوار بر اسب تفکر خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفکر خارج از چهارچوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیش به سوی ایده های اجرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت فردی و راه حل های سازمانی

مشاهده محتوابستنD
 • انسان‌ها چطور فکر می‌کنند؟

  رایگان
  نمایش
 • مدل HDBI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انسان های تک ربعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاراکتر‌های کسب و کار ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

زایش ایده های نو

مشاهده محتوابستنE
 • خلق ایده‌های نو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رفتار برخلاف عرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم آموزشی مدرن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تکنیک های ایده پردازی

مشاهده محتوابستنF
 • فایل شش کلاه تفکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تکنیک سوژه کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه‌هایی از ایده‌های خلاق در کسب و کارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک‌های خلاقیت و حل مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک ایده‌پردازی سوژه کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک ایده‌پردازی تشدید ویژگی‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

تفکر خلاقانه موضوعی است که این روزها هر کسب و کاری را با خود درگیر کرده است. صاحبان کسب و کارها به دنبال بهترین، کاربردی ترین و عملی ترین راه حلها هستند. برای رسیدن به این راه حل ها باید از زاویه های متنوع دیگری نیز به مسایل بنگریم تا بتوانیم راه حل های ابداعی بیابیم. یافته های پژوهشگران گویای این است که همه انسان ها توانایی خلاقانه فکرکردن را دارند، اما سیستم های آموزشی و محیط زندگی و شرایط رشد، معمولا در مسیر مخالف بروز این قابلیت انسانی حرکتشان می دهد. با استفاده از تکنیک ها و روش های ایده پردازی و تمرین های برانگیزاننده توان خلاقانه فکر کردن، میتوانیم دوباره خلاقانه فکر کنیم. دوره تفکر خلاقانه در کسب و کارهای فردی و سازمانی، اطلاعاتی در خصوص معانی هوش و خلاقیت و واقعیت هر کاراکتر شخصیتی در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند شایستگان و افراد مناسب را برای کسب و کار خود انتخاب نمایید و روح خلاقیت را وارد اتمسفر سازمانی خود کنید. در این دوره، تکنیک هایی برای ایده پردازی و راه حل های ابتکاری نیز به شما معرفی می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

فرد خلاق
​مهارت فردی
خلاق باشیم