چطور خلاق باشیم؟

امتیاز 4.0 ازمجموع 21 نفر
مهندس محمود کریمی

مهارت های فردی

تفکر خلاقانه موضوعی است که این روزها هر کسب و کاری را با خود درگیر کرده است. صاحبان کسب و کارها به دنبال بهترین، کاربردی ترین و عملی ترین راه حلها هستند. برای رسیدن به این راه حل ها باید از زاویه های متنوع دیگری نیز به مسایل بنگریم تا بتوانیم راه حل های ابداعی بیابیم. یافته های پژوهشگران گویای این است که همه انسان ها توانایی خلاقانه فکرکردن را دارند، اما سیستم های آموزشی و محیط زندگی و شرایط رشد، معمولا در مسیر مخالف بروز این قابلیت انسانی حرکتشان می دهد. با استفاده از تکنیک ها و روش های ایده پردازی و تمرین های برانگیزاننده توان خلاقانه فکر کردن، میتوانیم دوباره خلاقانه فکر کنیم.

69,000تومان
خرید دوره
69,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
8ساعت
348فراگیر

خلاقیت

مشاهده محتوابستنA
 • آنچه در پایان دوره خواهیم آموخت

  رایگان
  نمایش
 • نمودهای خلاقیت از گذشته تا کنون

  رایگان
  نمایش
 • هوش و خلاقیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایده، ابتکار، اختراع و نوآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حل مسئله

مشاهده محتوابستنB
 • از کشف تا حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مساله از مسیر شناخت خود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خلاقیت در کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • خلاقیت، نیاز سازمان من

  رایگان
  نمایش
 • تصویری از ایده‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ردپای ایده‌ها در خدمات کسب و کار ما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • همه خلاق هستند، اما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان سوار بر اسب تفکر خلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر خارج از چهارچوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیش به سوی ایده های اجرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شناخت فردی و راه حل های سازمانی

مشاهده محتوابستنD
 • انسان‌ها چطور فکر می‌کنند؟

  رایگان
  نمایش
 • مدل HDBI

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انسان های تک ربعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاراکتر‌های کسب و کار ما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

زایش ایده های نو

مشاهده محتوابستنE
 • خلق ایده‌های نو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رفتار برخلاف عرف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم آموزشی مدرن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تکنیک های ایده پردازی

مشاهده محتوابستنF
 • فایل شش کلاه تفکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تکنیک سوژه کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه‌هایی از ایده‌های خلاق در کسب و کارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک‌های خلاقیت و حل مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک ایده‌پردازی سوژه کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک ایده‌پردازی تشدید ویژگی‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
تفکر خلاقانه موضوعی است که این روزها هر کسب و کاری را با خود درگیر کرده است. صاحبان کسب و کارها به دنبال بهترین، کاربردی ترین و عملی ترین راه حلها هستند. برای رسیدن به این راه حل ها باید از زاویه های متنوع دیگری نیز به مسایل بنگریم تا بتوانیم راه حل های ابداعی بیابیم. یافته های پژوهشگران گویای این است که همه انسان ها توانایی خلاقانه فکرکردن را دارند، اما سیستم های آموزشی و محیط زندگی و شرایط رشد، معمولا در مسیر مخالف بروز این قابلیت انسانی حرکتشان می دهد. با استفاده از تکنیک ها و روش های ایده پردازی و تمرین های برانگیزاننده توان خلاقانه فکر کردن، میتوانیم دوباره خلاقانه فکر کنیم. دوره تفکر خلاقانه در کسب و کارهای فردی و سازمانی، اطلاعاتی در خصوص معانی هوش و خلاقیت و واقعیت هر کاراکتر شخصیتی در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند شایستگان و افراد مناسب را برای کسب و کار خود انتخاب نمایید و روح خلاقیت را وارد اتمسفر سازمانی خود کنید. در این دوره، تکنیک هایی برای ایده پردازی و راه حل های ابتکاری نیز به شما معرفی می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

خلاقیت

مشاهده محتوابستنA
 • آنچه در پایان دوره خواهیم آموخت

  رایگان
  نمایش
 • نمودهای خلاقیت از گذشته تا کنون

  رایگان
  نمایش
 • هوش و خلاقیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایده، ابتکار، اختراع و نوآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حل مسئله

مشاهده محتوابستنB
 • از کشف تا حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حل مساله از مسیر شناخت خود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خلاقیت در کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • خلاقیت، نیاز سازمان من

  رایگان
  نمایش
 • تصویری از ایده‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ردپای ایده‌ها در خدمات کسب و کار ما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • همه خلاق هستند، اما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان سوار بر اسب تفکر خلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تفکر خارج از چهارچوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیش به سوی ایده های اجرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شناخت فردی و راه حل های سازمانی

مشاهده محتوابستنD
 • انسان‌ها چطور فکر می‌کنند؟

  رایگان
  نمایش
 • مدل HDBI

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انسان های تک ربعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاراکتر‌های کسب و کار ما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

زایش ایده های نو

مشاهده محتوابستنE
 • خلق ایده‌های نو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رفتار برخلاف عرف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم آموزشی مدرن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تکنیک های ایده پردازی

مشاهده محتوابستنF
 • فایل شش کلاه تفکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل تکنیک سوژه کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه‌هایی از ایده‌های خلاق در کسب و کارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک‌های خلاقیت و حل مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک ایده‌پردازی سوژه کانونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک ایده‌پردازی تشدید ویژگی‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

تفکر خلاقانه موضوعی است که این روزها هر کسب و کاری را با خود درگیر کرده است. صاحبان کسب و کارها به دنبال بهترین، کاربردی ترین و عملی ترین راه حلها هستند. برای رسیدن به این راه حل ها باید از زاویه های متنوع دیگری نیز به مسایل بنگریم تا بتوانیم راه حل های ابداعی بیابیم. یافته های پژوهشگران گویای این است که همه انسان ها توانایی خلاقانه فکرکردن را دارند، اما سیستم های آموزشی و محیط زندگی و شرایط رشد، معمولا در مسیر مخالف بروز این قابلیت انسانی حرکتشان می دهد. با استفاده از تکنیک ها و روش های ایده پردازی و تمرین های برانگیزاننده توان خلاقانه فکر کردن، میتوانیم دوباره خلاقانه فکر کنیم. دوره تفکر خلاقانه در کسب و کارهای فردی و سازمانی، اطلاعاتی در خصوص معانی هوش و خلاقیت و واقعیت هر کاراکتر شخصیتی در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند شایستگان و افراد مناسب را برای کسب و کار خود انتخاب نمایید و روح خلاقیت را وارد اتمسفر سازمانی خود کنید. در این دوره، تکنیک هایی برای ایده پردازی و راه حل های ابتکاری نیز به شما معرفی می شود.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های فردی
مهارت
فرد خلاق