کارگزینی راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

حسابداری

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
200,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • سازمان و تشکیلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماژول کارگزینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ماژول کارگزینی

مشاهده محتوابستنB
 • عملیات صدور حکم گارگزینی به صورت گروهی و انفرادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور حکم اصلاحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات

مشاهده محتوابستنC
 • گزارشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
200,000تومان
خرید دوره
3جلسه
5 ویدیو آموزشی
15فراگیر

اطلاعات پایه

مشاهده محتوابستنA
 • سازمان و تشکیلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماژول کارگزینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ماژول کارگزینی

مشاهده محتوابستنB
 • عملیات صدور حکم گارگزینی به صورت گروهی و انفرادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صدور حکم اصلاحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گزارشات

مشاهده محتوابستنC
 • گزارشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
آیا سازمان شما با دغدغه ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی، بررسی و کنترل شرایط احراز لازم جهت صدور احکام کارگزینی یا قراردادهای کاری کارکنان مواجه است؟ آیا در زمان ثبت و صدور احکام یا قرارداد های کاری کارکنان وقت زیادی رو صرف میکنید؟ یا برای محاسبه عوامل کارگزینی متناسب با نظام جبران خدمات با مشکل محاسبه عوامل مواجه میشوید و ممکن است نتوانید احکام را در زمان مناسب خود صادر کنید؟ دوره آموزش الکترونیکی کارگزینی راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر) مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی مدیریت اطلاعات کارکنان ثبت و نگهداری تغییر تاریخچه ساختار سازمانی امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به دلخواه و به تفکیک انواع گروههای استخدامی متناسب با نظام جبران خدمات امکان محاسبه خودکار عوامل حکمی امکان صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزهی اداری توصیه میشود.​

توضیحات

آیا سازمان شما با دغدغه ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی، بررسی و کنترل شرایط احراز لازم جهت صدور احکام کارگزینی یا قراردادهای کاری کارکنان مواجه است؟ آیا در زمان ثبت و صدور احکام یا قرارداد های کاری کارکنان وقت زیادی رو صرف میکنید؟ یا برای محاسبه عوامل کارگزینی متناسب با نظام جبران خدمات با مشکل محاسبه عوامل مواجه میشوید و ممکن است نتوانید احکام را در زمان مناسب خود صادر کنید؟ دوره آموزش الکترونیکی کارگزینی راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر) مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی مدیریت اطلاعات کارکنان ثبت و نگهداری تغییر تاریخچه ساختار سازمانی امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به دلخواه و به تفکیک انواع گروههای استخدامی متناسب با نظام جبران خدمات امکان محاسبه خودکار عوامل حکمی امکان صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزهی اداری توصیه میشود.​

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط