50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

کار تیمی

مسیح کریمیان

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.7 ازمجموع 50 نفر
550,000تومان
275,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • تعاریف و مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت تیم و گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سینرژی ( هم افزایی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بکارگیری مهارت ها

مشاهده محتوابستنB
 • مهارت های آتی قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های آتی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رشد تیم

مشاهده محتوابستنC
 • نحوه شکل گیری و رشد یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش (هویت) در رشد تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل بلبین

مشاهده محتوابستنD
 • مفاهیم مدل بلبین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل بلبین قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • مدل بلبین قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عوامل یک تیم موفق

مشاهده محتوابستنE
 • هماهنگ کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عناصر سازنده یک تیم موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سندروم های کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پرسش نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پاسخ نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
550,000تومان
275,000تومان
50%
خرید دوره
5جلسه
2ساعت و 12 دقیقه
201فراگیر

مفاهیم اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • تعاریف و مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت تیم و گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سینرژی ( هم افزایی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بکارگیری مهارت ها

مشاهده محتوابستنB
 • مهارت های آتی قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های آتی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رشد تیم

مشاهده محتوابستنC
 • نحوه شکل گیری و رشد یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش (هویت) در رشد تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل بلبین

مشاهده محتوابستنD
 • مفاهیم مدل بلبین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل بلبین قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • مدل بلبین قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عوامل یک تیم موفق

مشاهده محتوابستنE
 • هماهنگ کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عناصر سازنده یک تیم موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سندروم های کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پرسش نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پاسخ نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

شاید برای همه ما روشن است که تیم بودن و کارتیمی اهمیت بالایی دارد و قطعا همه تلاش کرده‌ایم تا تیم باشیم و کار تیمی را تجربه کنیم. آیا کار تیمی‌مان موفقیت آمیز بوده است؟ شاید کار تیمی مهارتی مادرزاد نباشد... کار تیمی مهارتی آموختنی و تمرین کردنی است، و همه نیاز داریم تا بهتر بدانیم و بیشتر بیاموزیم. دوره ای که پیش روی شماست دوره آشنایی با اصول و مقدمات مهارت کار تیمی و به عنوان اولین گام در یادگیری کارتیمی است. بعضی از کلیدواژه هایی که شنیده ایم مثل گروه ، تیم ،‌ هم افزایی و ... را در این دوره بهتر می‌شناسیم و همچنین در مورد مراحل شکل گیری تیم صحبت خواهیم کرد. با تعریف مدل بلبین به بیان انواع کارها و نقش ها در یک تیم می پردازیم و تعدادی از کلیدهای کارتیمی موثر و تعدادی از سندروم های کار تیمی را با هم مرور خواهیم کرد. امیدواریم این نکات سرفصلی باشد برای بهبود در مسیر کارتیمی شما و هم تیمی هایتان اتفاقات بزرگ در کسب و‌کار با یک نفر محقق نمی‌شود. تیمی از افراد آن‌ها را محقق می‌کنند. استیوجابز

توضیحات

شاید برای همه ما روشن است که تیم بودن و کارتیمی اهمیت بالایی دارد و قطعا همه تلاش کرده‌ایم تا تیم باشیم و کار تیمی را تجربه کنیم. آیا کار تیمی‌مان موفقیت آمیز بوده است؟ شاید کار تیمی مهارتی مادرزاد نباشد... کار تیمی مهارتی آموختنی و تمرین کردنی است، و همه نیاز داریم تا بهتر بدانیم و بیشتر بیاموزیم. دوره ای که پیش روی شماست دوره آشنایی با اصول و مقدمات مهارت کار تیمی و به عنوان اولین گام در یادگیری کارتیمی است. بعضی از کلیدواژه هایی که شنیده ایم مثل گروه ، تیم ،‌ هم افزایی و ... را در این دوره بهتر می‌شناسیم و همچنین در مورد مراحل شکل گیری تیم صحبت خواهیم کرد. با تعریف مدل بلبین به بیان انواع کارها و نقش ها در یک تیم می پردازیم و تعدادی از کلیدهای کارتیمی موثر و تعدادی از سندروم های کار تیمی را با هم مرور خواهیم کرد. امیدواریم این نکات سرفصلی باشد برای بهبود در مسیر کارتیمی شما و هم تیمی هایتان اتفاقات بزرگ در کسب و‌کار با یک نفر محقق نمی‌شود. تیمی از افراد آن‌ها را محقق می‌کنند. استیوجابز

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی