کار تیمی

مسیح کریمیان

مهارت های فردی

امتیاز 4.7 ازمجموع 44 نفر
139,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • تعاریف و مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت تیم و گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سینرژی ( هم افزایی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بکارگیری مهارت ها

مشاهده محتوابستنB
 • مهارت های آتی قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های آتی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رشد تیم

مشاهده محتوابستنC
 • نحوه شکل گیری و رشد یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش (هویت) در رشد تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل بلبین

مشاهده محتوابستنD
 • مفاهیم مدل بلبین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل بلبین قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • مدل بلبین قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عوامل یک تیم موفق

مشاهده محتوابستنE
 • هماهنگ کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عناصر سازنده یک تیم موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سندروم های کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پرسش نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پاسخ نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
139,000تومان
خرید دوره
5جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
134فراگیر

مفاهیم اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • تعاریف و مفاهیم اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت تیم و گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سینرژی ( هم افزایی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بکارگیری مهارت ها

مشاهده محتوابستنB
 • مهارت های آتی قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های آتی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رشد تیم

مشاهده محتوابستنC
 • نحوه شکل گیری و رشد یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش (هویت) در رشد تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل بلبین

مشاهده محتوابستنD
 • مفاهیم مدل بلبین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل بلبین قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • مدل بلبین قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عوامل یک تیم موفق

مشاهده محتوابستنE
 • هماهنگ کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عناصر سازنده یک تیم موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سندروم های کار تیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پرسش نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای پاسخ نامه تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون تاکمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
شاید برای همه ما روشن است که تیم بودن و کارتیمی اهمیت بالایی دارد و قطعا همه تلاش کرده‌ایم تا تیم باشیم و کار تیمی را تجربه کنیم. آیا کار تیمی‌مان موفقیت آمیز بوده است؟ شاید کار تیمی مهارتی مادرزاد نباشد... کار تیمی مهارتی آموختنی و تمرین کردنی است، و همه نیاز داریم تا بهتر بدانیم و بیشتر بیاموزیم. دوره ای که پیش روی شماست دوره آشنایی با اصول و مقدمات مهارت کار تیمی و به عنوان اولین گام در یادگیری کارتیمی است. بعضی از کلیدواژه هایی که شنیده ایم مثل گروه ، تیم ،‌ هم افزایی و ... را در این دوره بهتر می‌شناسیم و همچنین در مورد مراحل شکل گیری تیم صحبت خواهیم کرد. با تعریف مدل بلبین به بیان انواع کارها و نقش ها در یک تیم می پردازیم و تعدادی از کلیدهای کارتیمی موثر و تعدادی از سندروم های کار تیمی را با هم مرور خواهیم کرد. امیدواریم این نکات سرفصلی باشد برای بهبود در مسیر کارتیمی شما و هم تیمی هایتان اتفاقات بزرگ در کسب و‌کار با یک نفر محقق نمی‌شود. تیمی از افراد آن‌ها را محقق می‌کنند. استیوجابز

توضیحات

شاید برای همه ما روشن است که تیم بودن و کارتیمی اهمیت بالایی دارد و قطعا همه تلاش کرده‌ایم تا تیم باشیم و کار تیمی را تجربه کنیم. آیا کار تیمی‌مان موفقیت آمیز بوده است؟ شاید کار تیمی مهارتی مادرزاد نباشد... کار تیمی مهارتی آموختنی و تمرین کردنی است، و همه نیاز داریم تا بهتر بدانیم و بیشتر بیاموزیم. دوره ای که پیش روی شماست دوره آشنایی با اصول و مقدمات مهارت کار تیمی و به عنوان اولین گام در یادگیری کارتیمی است. بعضی از کلیدواژه هایی که شنیده ایم مثل گروه ، تیم ،‌ هم افزایی و ... را در این دوره بهتر می‌شناسیم و همچنین در مورد مراحل شکل گیری تیم صحبت خواهیم کرد. با تعریف مدل بلبین به بیان انواع کارها و نقش ها در یک تیم می پردازیم و تعدادی از کلیدهای کارتیمی موثر و تعدادی از سندروم های کار تیمی را با هم مرور خواهیم کرد. امیدواریم این نکات سرفصلی باشد برای بهبود در مسیر کارتیمی شما و هم تیمی هایتان اتفاقات بزرگ در کسب و‌کار با یک نفر محقق نمی‌شود. تیمی از افراد آن‌ها را محقق می‌کنند. استیوجابز

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط