ناب و مدیریت پروژه ناب ( Lean )

دکتر محمد احمدزاده

مدیریت پروژه

امتیاز 3.0 ازمجموع 4 نفر
780,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه مدیریت پروژه ناب

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس و مدیریت چابک

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و تاریخچه ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تفکر در مدیریت پروژه ناب

مشاهده محتوابستنB
 • اصول فلسفه و دسته بندی سه گانه در ناب

  رایگان
  نمایش
 • کایزن در ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت پروژه ناب

مشاهده محتوابستنC
 • بررسی تکنیک 5 چرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه چابک و آبشاری و ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه lean و agile

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پروژه ناب و اتلاف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اتلاف و متدلوژی مدیریت پروژه ناب

  رایگان
  نمایش
 • اصول تفکر ناب در مدیریت پروژه بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول تفکر ناب در مدیریت پروژه بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بکار گیری اصول ناب در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین وضعیت موجود جریان ارزش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین وضعیت مطلوب جریان ارزش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تطبیق ناب با مدیریت پروژه PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مقدمه مدیریت ناب

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی مدرس و مقدمه مدیریت ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تفکر در مدیریت ناب

مشاهده محتوابستنE
 • کاربرد، تفکر و جایگاه ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید انبوه

  رایگان
  نمایش

مدیریت ناب

مشاهده محتوابستنF
 • ظهور ناب و اصول اساسی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدلوژی ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات کلیدی در پیاده سازی ناب در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
780,000تومان
خرید دوره
6جلسه
3ساعت و 40 دقیقه
107فراگیر

مقدمه مدیریت پروژه ناب

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس و مدیریت چابک

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و تاریخچه ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تفکر در مدیریت پروژه ناب

مشاهده محتوابستنB
 • اصول فلسفه و دسته بندی سه گانه در ناب

  رایگان
  نمایش
 • کایزن در ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت پروژه ناب

مشاهده محتوابستنC
 • بررسی تکنیک 5 چرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه چابک و آبشاری و ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه lean و agile

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پروژه ناب و اتلاف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اتلاف و متدلوژی مدیریت پروژه ناب

  رایگان
  نمایش
 • اصول تفکر ناب در مدیریت پروژه بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول تفکر ناب در مدیریت پروژه بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بکار گیری اصول ناب در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین وضعیت موجود جریان ارزش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین وضعیت مطلوب جریان ارزش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تطبیق ناب با مدیریت پروژه PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مقدمه مدیریت ناب

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی مدرس و مقدمه مدیریت ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تفکر در مدیریت ناب

مشاهده محتوابستنE
 • کاربرد، تفکر و جایگاه ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید انبوه

  رایگان
  نمایش

مدیریت ناب

مشاهده محتوابستنF
 • ظهور ناب و اصول اساسی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدلوژی ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوالات کلیدی در پیاده سازی ناب در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تولید ناب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

لاک پشت کندتر اما سازگار، باعث اتلاف کمتری می شود و مطلوب تر از خرگوش تند و تیزی است که سریع پیش می رود اما بعضاً برای چرت زدن متوقف می شود. سیستم ناب تویوتا زمانی تحقق شد که همه کارگران لاک پشت شدند!. "

این جمله کلیدی آقای تایچی اونو است که مسئول بخش زیادی از تفکری بوده که به ایجاد سیستم ناب تولید در شرکت تویوتا انجامیده است.سیستمی ژاپنی که شهرت و اعتبار زیادی را در اثر اندیشه‌های نوآورانه و ناب تایچی اونو بدست آورده است. سیستمی که تمرکز آن بر کیفیت، تحویل به موقع و کاهش ضایعات و نقایص، یا همان سیستم تولید ناب، بود.

اما مدیریت ناب مطرح‌شده در تویوتا، فراتر از آن بود که فقط در حوزه خودروسازی باقی بماند. اصطلاحاتی مانند تولید ناب ((Lean Manufacturing،فرایند ناب (Lean Process) و تفکر ناب (Lean Thinking)، مهندسی ناب (Lean Engineering)، استارت آپ ناب و این اواخر، مدیریت پروژه ناب (Lean Project Management)، نمونه‌هائی از ترکیب‌های ساخته شده با مفهوم ناب هستند.

ناب یعنی لاغر و بدون زوائد و خوش‌اندام و نه لاغرِ مُردنی و تولید ناب، یعنی تولید بدونِ زوائد و اتلاف.

اتلاف نیز به هر فعالیتی گفته می شود که جاذب و مصرف کننده منابع و ذخایر است، ولی هیچ ارزشی نمی آفریند

لذا ناب، فلسفه متفاوتی درخصوص تعیین و تحویل ارزش به کسب و کارها و پروژه ها از طریق حذف اتلاف ها می باشد.

فلسفه ای جدید ، که از شرکت تویوتا به همه حوزه ها از جمله مدیریت پروژه نیز وارد شده و به مدیریت پروژه ناب شهره شده است.

در ویديوی آموزشی حاضر، دکتر محمد احمدزاده، مشاور و مدرس چابک سازی کسب و کار و اولین ایرانی دارنده مدرک حرفه ای متخصص چابک (ACP) از PMI آمریکا ، با ۲۳ سال سابقه، اصول ناب و روش مدیریت پروژه ناب را به شما آموزش می دهند.

توضیحات

لاک پشت کندتر اما سازگار، باعث اتلاف کمتری می شود و مطلوب تر از خرگوش تند و تیزی است که سریع پیش می رود اما بعضاً برای چرت زدن متوقف می شود. سیستم ناب تویوتا زمانی تحقق شد که همه کارگران لاک پشت شدند!. "

این جمله کلیدی آقای تایچی اونو است که مسئول بخش زیادی از تفکری بوده که به ایجاد سیستم ناب تولید در شرکت تویوتا انجامیده است.سیستمی ژاپنی که شهرت و اعتبار زیادی را در اثر اندیشه‌های نوآورانه و ناب تایچی اونو بدست آورده است. سیستمی که تمرکز آن بر کیفیت، تحویل به موقع و کاهش ضایعات و نقایص، یا همان سیستم تولید ناب، بود.

اما مدیریت ناب مطرح‌شده در تویوتا، فراتر از آن بود که فقط در حوزه خودروسازی باقی بماند. اصطلاحاتی مانند تولید ناب ((Lean Manufacturing،فرایند ناب (Lean Process) و تفکر ناب (Lean Thinking)، مهندسی ناب (Lean Engineering)، استارت آپ ناب و این اواخر، مدیریت پروژه ناب (Lean Project Management)، نمونه‌هائی از ترکیب‌های ساخته شده با مفهوم ناب هستند.

ناب یعنی لاغر و بدون زوائد و خوش‌اندام و نه لاغرِ مُردنی و تولید ناب، یعنی تولید بدونِ زوائد و اتلاف.

اتلاف نیز به هر فعالیتی گفته می شود که جاذب و مصرف کننده منابع و ذخایر است، ولی هیچ ارزشی نمی آفریند

لذا ناب، فلسفه متفاوتی درخصوص تعیین و تحویل ارزش به کسب و کارها و پروژه ها از طریق حذف اتلاف ها می باشد.

فلسفه ای جدید ، که از شرکت تویوتا به همه حوزه ها از جمله مدیریت پروژه نیز وارد شده و به مدیریت پروژه ناب شهره شده است.

در ویديوی آموزشی حاضر، دکتر محمد احمدزاده، مشاور و مدرس چابک سازی کسب و کار و اولین ایرانی دارنده مدرک حرفه ای متخصص چابک (ACP) از PMI آمریکا ، با ۲۳ سال سابقه، اصول ناب و روش مدیریت پروژه ناب را به شما آموزش می دهند.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک