دسته‌بندی آموزش‌ها

  بازاریابی پاسخگو

  امتیاز 5.0 ازمجموع 21 نفر
  دکتر احمد روستا

  بازاریابی و فروش

  در دنیای پیچیده کنونی تنها کسی می تواند ماندگار بماند که به معنای واقعی پاسخگو باشد، مشکل را ببیند و آن را گره گشایی کند. در بازاریابی پاسخگو فکر به گذشته را کنار می گذاریم و به برآوردن نیازهایی که تا الان به آنها پاسخی نداده ایم توجه می کنیم.

  شروع کنید!
  شروع کنید!
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  1جلسه
  1ساعت
  477فراگیر

  بازاریابی پاسخگو

  مشاهده محتوابستنA
  • فایل ارائه

  • معرفی

  • تعریف، اهداف و ضرورت های بازاریابی پاسخگو

  • ارکان بازاریابی پاسخگو

  • هفت سین مشتریان و خریداران

  • آمیزه بازاریابی پاسخگو

  • دهگانه پاسخگو بودن

  توضیحات دوره
  در دنیای پیچیده کنونی تنها کسی می تواند ماندگار بماند که به معنای واقعی پاسخگو باشد، مشکل را ببیند و آن را گره گشایی کند. در بازاریابی پاسخگو فکر به گذشته را کنار می گذاریم و به برآوردن نیازهایی که تا الان به آنها پاسخی نداده ایم توجه می کنیم. این نوع بازاریابی آینده فروش محصولات در عصر جدید است و مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن را وظیفه اصلی شرکت ها می داند. در این سخنرانی دکتر احمد روستا به صورت کاربردی شما را با راه یابی، گره گشایی، تفاوت وفاداری و ماندگاری و هر آنچه در زمینه بازاریابی پاسخگو نیاز است بدانید آشنا خواهد کرد.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  بازاریابی پاسخگو

  مشاهده محتوابستنA
  • فایل ارائه

  • معرفی

  • تعریف، اهداف و ضرورت های بازاریابی پاسخگو

  • ارکان بازاریابی پاسخگو

  • هفت سین مشتریان و خریداران

  • آمیزه بازاریابی پاسخگو

  • دهگانه پاسخگو بودن

  توضیحات دوره

  در دنیای پیچیده کنونی تنها کسی می تواند ماندگار بماند که به معنای واقعی پاسخگو باشد، مشکل را ببیند و آن را گره گشایی کند. در بازاریابی پاسخگو فکر به گذشته را کنار می گذاریم و به برآوردن نیازهایی که تا الان به آنها پاسخی نداده ایم توجه می کنیم. این نوع بازاریابی آینده فروش محصولات در عصر جدید است و مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن را وظیفه اصلی شرکت ها می داند. در این سخنرانی دکتر احمد روستا به صورت کاربردی شما را با راه یابی، گره گشایی، تفاوت وفاداری و ماندگاری و هر آنچه در زمینه بازاریابی پاسخگو نیاز است بدانید آشنا خواهد کرد.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  فروش
  بازاریابی و فروش
  بازاریابی پاسخگو