از تنبلی تا موفقیت

محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
115,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • راهنمای استفاده از دوره از اهمال کاری تا موفقیت

  رایگان
  دانلود
 • راز موفقیت از دانشگاه استنفورد

  رایگان
  نمایش
 • چگونه در دیدن این دوره اهمال کاری نکنیم؟ مُسَکن‌های موقتی

  رایگان
  نمایش
 • آیا شما اهمال کار هستید؟

  رایگان
  نمایش
 • اثر پروانه‌ای چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری گرایشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرار از زحمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجتنابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از شکست

  رایگان
  نمایش
 • کامل گرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری شناختی زحمت گریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در حل و درک مسأله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مردد به خود (کمبود عزت نفس)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نا منظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراط کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری جسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته درباره اهمال کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با چرایی کار شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • اعتقادات کشنده در اهمال کاری و نرسیدن به موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مدل گفت و گو با خود (گفت و گوی درونی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های پایه برای موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ورودی‌های شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • کاربرد MBTI در اهمال کاری (مدرس مهندس کیارش کاظمی)

  رایگان
  دانلود
 • بهره گیری از قانون ویلفرد پَرِتو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل فیل، فیل سوار و مسیر فیل سواری

  رایگان
  نمایش
 • ساخت عادت با شناخت محرک‌ها و پاداش‌ها و کنترل کار روتین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • انتخاب سه حوزه کلیدی از خوب به عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی حفظ کردن شرایط موفقیت (و عدم بازگشت به گذشته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
115,000تومان
خرید دوره
4جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • راهنمای استفاده از دوره از اهمال کاری تا موفقیت

  رایگان
  دانلود
 • راز موفقیت از دانشگاه استنفورد

  رایگان
  نمایش
 • چگونه در دیدن این دوره اهمال کاری نکنیم؟ مُسَکن‌های موقتی

  رایگان
  نمایش
 • آیا شما اهمال کار هستید؟

  رایگان
  نمایش
 • اثر پروانه‌ای چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری گرایشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرار از زحمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجتنابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از شکست

  رایگان
  نمایش
 • کامل گرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری شناختی زحمت گریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در حل و درک مسأله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مردد به خود (کمبود عزت نفس)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نا منظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراط کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری جسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته درباره اهمال کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با چرایی کار شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • اعتقادات کشنده در اهمال کاری و نرسیدن به موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مدل گفت و گو با خود (گفت و گوی درونی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های پایه برای موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ورودی‌های شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • کاربرد MBTI در اهمال کاری (مدرس مهندس کیارش کاظمی)

  رایگان
  دانلود
 • بهره گیری از قانون ویلفرد پَرِتو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل فیل، فیل سوار و مسیر فیل سواری

  رایگان
  نمایش
 • ساخت عادت با شناخت محرک‌ها و پاداش‌ها و کنترل کار روتین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • انتخاب سه حوزه کلیدی از خوب به عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی حفظ کردن شرایط موفقیت (و عدم بازگشت به گذشته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
اهمال کاری و تنبلی موضوعی متداول است که تمام مردم عادی دچار آن هستند و فقط انسان‌ های خاص و موفق جامعه هستند که حاضرند بر روی خواسته‌ های تنبلی خود پا بگذارند و در جهت موفقیت گام بردارند. اگر می‌خواهید چگونگی غلبه بر اهمال کاری و تنبلی و پشت گوش انداختن کارها را بیاموزید و در مسیر موفقیت و جزو ۳ درصد برتر جامعه قرار بگیرید، مهارت‌هایی وجود دارد که باید آنها را بیاموزید. در این دوره استاد محمدپیام بهرام پور با بهره گیری از بهترین کتاب‌های موفقیت دنیا و بومی سازی آنها برای ایران و استفاده از تجربیات شخصی خود به شما یاد می دهد با غلبه بر تنبلی در مسیر موفقیت و پیشرفت فردی بهتر گام بردارید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

توضیحات

اهمال کاری و تنبلی موضوعی متداول است که تمام مردم عادی دچار آن هستند و فقط انسان‌ های خاص و موفق جامعه هستند که حاضرند بر روی خواسته‌ های تنبلی خود پا بگذارند و در جهت موفقیت گام بردارند. اگر می‌خواهید چگونگی غلبه بر اهمال کاری و تنبلی و پشت گوش انداختن کارها را بیاموزید و در مسیر موفقیت و جزو ۳ درصد برتر جامعه قرار بگیرید، مهارت‌هایی وجود دارد که باید آنها را بیاموزید. در این دوره استاد محمدپیام بهرام پور با بهره گیری از بهترین کتاب‌های موفقیت دنیا و بومی سازی آنها برای ایران و استفاده از تجربیات شخصی خود به شما یاد می دهد با غلبه بر تنبلی در مسیر موفقیت و پیشرفت فردی بهتر گام بردارید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم