هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

از تنبلی تا موفقیت

پیام بهرام پور

مهارت های فردی

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
115,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • راهنمای استفاده از دوره از اهمال کاری تا موفقیت

  رایگان
  دانلود
 • راز موفقیت از دانشگاه استنفورد

  رایگان
  نمایش
 • چگونه در دیدن این دوره اهمال کاری نکنیم؟ مُسَکن‌های موقتی

  رایگان
  نمایش
 • آیا شما اهمال کار هستید؟

  رایگان
  نمایش
 • اثر پروانه‌ای چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری گرایشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرار از زحمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجتنابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از شکست

  رایگان
  نمایش
 • کامل گرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری شناختی زحمت گریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در حل و درک مسأله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مردد به خود (کمبود عزت نفس)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نا منظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراط کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری جسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته درباره اهمال کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با چرایی کار شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • اعتقادات کشنده در اهمال کاری و نرسیدن به موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مدل گفت و گو با خود (گفت و گوی درونی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های پایه برای موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ورودی‌های شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • کاربرد MBTI در اهمال کاری (مدرس مهندس کیارش کاظمی)

  رایگان
  دانلود
 • بهره گیری از قانون ویلفرد پَرِتو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل فیل، فیل سوار و مسیر فیل سواری

  رایگان
  نمایش
 • ساخت عادت با شناخت محرک‌ها و پاداش‌ها و کنترل کار روتین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • انتخاب سه حوزه کلیدی از خوب به عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی حفظ کردن شرایط موفقیت (و عدم بازگشت به گذشته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
115,000تومان
خرید دوره
4جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • راهنمای استفاده از دوره از اهمال کاری تا موفقیت

  رایگان
  دانلود
 • راز موفقیت از دانشگاه استنفورد

  رایگان
  نمایش
 • چگونه در دیدن این دوره اهمال کاری نکنیم؟ مُسَکن‌های موقتی

  رایگان
  نمایش
 • آیا شما اهمال کار هستید؟

  رایگان
  نمایش
 • اثر پروانه‌ای چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری گرایشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرار از زحمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجتنابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از شکست

  رایگان
  نمایش
 • کامل گرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری شناختی زحمت گریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناتوانی در حل و درک مسأله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مردد به خود (کمبود عزت نفس)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نا منظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراط کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع اهمال کاری جسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته درباره اهمال کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با چرایی کار شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • اعتقادات کشنده در اهمال کاری و نرسیدن به موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مدل گفت و گو با خود (گفت و گوی درونی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های پایه برای موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل ورودی‌های شما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • کاربرد MBTI در اهمال کاری (مدرس مهندس کیارش کاظمی)

  رایگان
  دانلود
 • بهره گیری از قانون ویلفرد پَرِتو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل فیل، فیل سوار و مسیر فیل سواری

  رایگان
  نمایش
 • ساخت عادت با شناخت محرک‌ها و پاداش‌ها و کنترل کار روتین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • انتخاب سه حوزه کلیدی از خوب به عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی حفظ کردن شرایط موفقیت (و عدم بازگشت به گذشته)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
اهمال کاری و تنبلی موضوعی متداول است که تمام مردم عادی دچار آن هستند و فقط انسان‌ های خاص و موفق جامعه هستند که حاضرند بر روی خواسته‌ های تنبلی خود پا بگذارند و در جهت موفقیت گام بردارند. اگر می‌خواهید چگونگی غلبه بر اهمال کاری و تنبلی و پشت گوش انداختن کارها را بیاموزید و در مسیر موفقیت و جزو ۳ درصد برتر جامعه قرار بگیرید، مهارت‌هایی وجود دارد که باید آنها را بیاموزید. در این دوره استاد محمدپیام بهرام پور با بهره گیری از بهترین کتاب‌های موفقیت دنیا و بومی سازی آنها برای ایران و استفاده از تجربیات شخصی خود به شما یاد می دهد با غلبه بر تنبلی در مسیر موفقیت و پیشرفت فردی بهتر گام بردارید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

توضیحات

اهمال کاری و تنبلی موضوعی متداول است که تمام مردم عادی دچار آن هستند و فقط انسان‌ های خاص و موفق جامعه هستند که حاضرند بر روی خواسته‌ های تنبلی خود پا بگذارند و در جهت موفقیت گام بردارند. اگر می‌خواهید چگونگی غلبه بر اهمال کاری و تنبلی و پشت گوش انداختن کارها را بیاموزید و در مسیر موفقیت و جزو ۳ درصد برتر جامعه قرار بگیرید، مهارت‌هایی وجود دارد که باید آنها را بیاموزید. در این دوره استاد محمدپیام بهرام پور با بهره گیری از بهترین کتاب‌های موفقیت دنیا و بومی سازی آنها برای ایران و استفاده از تجربیات شخصی خود به شما یاد می دهد با غلبه بر تنبلی در مسیر موفقیت و پیشرفت فردی بهتر گام بردارید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی

ارتقاء توانمندی شغلی