آموزش و چالش های راه اندازی آن در سازمان ها

امتیاز 4.0 ازمجموع 1 نفر

آموزش الکترونیکی مزایای زیادی دارد: صرفه جویی در هزینه، امکان ارائه یادگیری فردی و منعطف، مدیریت بهینه زمان و عدم وابستگی به مکان، دوستی با محیط زیست و مهم تر از اینها جذب بخش خاموشی از فراگیران که به دلایل مختلف تمایلی به حضور در کلاس های حضوری ندارند. مزایای آموزش الکترونیکی به اینها محدود نمی شود ولی این تنها جنبه ماجرا نیست.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
169فراگیر

چالش های راه اندازی و توسعه آموزش مجازی موثر در سازمان ها

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چالش های آموزش مجازی

  رایگان
  نمایش
 • از منظر سازمان

  رایگان
  نمایش
 • از منظر فراگیر

  رایگان
  نمایش
 • چالش های فراگیران در سطوح مختلف

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 1- اطلاع رسانی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 2- جذب

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 3- یادآوری

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 4- انگیزه سازی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 5- وفادار سازی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
آموزش الکترونیکی مزایای زیادی دارد: صرفه جویی در هزینه، امکان ارائه یادگیری فردی و منعطف، مدیریت بهینه زمان و عدم وابستگی به مکان، دوستی با محیط زیست و مهم تر از اینها جذب بخش خاموشی از فراگیران که به دلایل مختلف تمایلی به حضور در کلاس های حضوری ندارند. مزایای آموزش الکترونیکی به اینها محدود نمی شود ولی این تنها جنبه ماجرا نیست. آمارهای بدست آمده از تحلیل برترین و مشهورترین آموزش های آنلاین دنیا نشان می دهد که تنها 50% فراگیران واقعا یک دوره را شروع می کنند و تنها 5% آنها دوره را با موفقیت به پایان می رسانند. پس در کنار تمام پیشران ها و جذابیت هایی که آموزش الکترونیکی برای فراگیر به ارمغان می آورد، موانعی هم وجود دارد که باعث دلسردی و عدم تمایل او به استفاده از دوره های الکترونیکی می شود و یا تاثیر مورد انتظار را در یادگیری او نمی گذارد. عدم وجود دانش و مهارت تکنولوژیکی کافی، عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات، عدم وجود تعامل کافی و چهره به چهره و مهم تر از همه ترغیب کننده های کمتر نسبت به آموزش حضوری برخی از این موانع هستند. اما چاره چیست؟ در این سخنرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت انجام شده است، مهندس امین کریمی مشاور و مدیر آموزش مجازی گروه پژوهشی صنعتی آریانا به ارائه راهکارها و روش های مفید برای راه اندازی و گسترش آموزش مجازی در سازمان و رفع چالش های آن می پردازد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

چالش های راه اندازی و توسعه آموزش مجازی موثر در سازمان ها

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • چالش های آموزش مجازی

  رایگان
  نمایش
 • از منظر سازمان

  رایگان
  نمایش
 • از منظر فراگیر

  رایگان
  نمایش
 • چالش های فراگیران در سطوح مختلف

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 1- اطلاع رسانی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 2- جذب

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 3- یادآوری

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 4- انگیزه سازی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی سطح 5- وفادار سازی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

آموزش الکترونیکی مزایای زیادی دارد: صرفه جویی در هزینه، امکان ارائه یادگیری فردی و منعطف، مدیریت بهینه زمان و عدم وابستگی به مکان، دوستی با محیط زیست و مهم تر از اینها جذب بخش خاموشی از فراگیران که به دلایل مختلف تمایلی به حضور در کلاس های حضوری ندارند. مزایای آموزش الکترونیکی به اینها محدود نمی شود ولی این تنها جنبه ماجرا نیست. آمارهای بدست آمده از تحلیل برترین و مشهورترین آموزش های آنلاین دنیا نشان می دهد که تنها 50% فراگیران واقعا یک دوره را شروع می کنند و تنها 5% آنها دوره را با موفقیت به پایان می رسانند. پس در کنار تمام پیشران ها و جذابیت هایی که آموزش الکترونیکی برای فراگیر به ارمغان می آورد، موانعی هم وجود دارد که باعث دلسردی و عدم تمایل او به استفاده از دوره های الکترونیکی می شود و یا تاثیر مورد انتظار را در یادگیری او نمی گذارد. عدم وجود دانش و مهارت تکنولوژیکی کافی، عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات، عدم وجود تعامل کافی و چهره به چهره و مهم تر از همه ترغیب کننده های کمتر نسبت به آموزش حضوری برخی از این موانع هستند. اما چاره چیست؟ در این سخنرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت انجام شده است، مهندس امین کریمی مشاور و مدیر آموزش مجازی گروه پژوهشی صنعتی آریانا به ارائه راهکارها و روش های مفید برای راه اندازی و گسترش آموزش مجازی در سازمان و رفع چالش های آن می پردازد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش کارمندان
آموزش چیست؟
آموزش یعنی چه؟