فن بیان و صدا سازی

امتیاز 4.6 ازمجموع 7 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

زمانی که ما ایده‌های بزرگی برای ارائه محصول،‌خدمات و یا خودمان داریم اما به دلیل نداشتن فن بیان در ارائه آن ناتوانیم! و افرادی که توانمندی کمتری دارند،به وسیله بیان، تبلیغات و ارائه بهتر نظر دیگران را جلب می‌کنند.

45,000تومان
خرید دوره
45,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
5ساعت
121فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  رایگان
  دانلود
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت زبان بدن، لحن و کلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت بیان در گذشته و حال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خوب گوش کنیم

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت گوش ها در فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • از همین الان خیلی دقیق تر گوش کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراقبت از گوش ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین سکوت محض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین توجه و تفکیک صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ضبط صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

صداسازی کنیم

مشاهده محتوابستنC
 • آیا صدای من مشکل دارد؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساخت صدای واضح و دلنشین

  رایگان
  نمایش
 • تنفس صحیح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برد صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین بلندخوانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین خودکار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ترک عادات بد گفتاری

مشاهده محتوابستنD
 • تنبیه مغز برای رفتارهای غیر ارادی

  رایگان
  نمایش
 • قانون لحن و جلوگیری از تکرار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار گام یادگیری مهارت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تمرینات کلامی

مشاهده محتوابستنE
 • لحن

  رایگان
  نمایش
 • مکث

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاکید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبالغه و بزرگنمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شعرخوانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اشتباهات کلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
زمانی که ما ایده‌های بزرگی برای ارائه محصول،‌خدمات و یا خودمان داریم اما به دلیل نداشتن فن بیان در ارائه آن ناتوانیم! و افرادی که توانمندی کمتری دارند،به وسیله بیان، تبلیغات و ارائه بهتر نظر دیگران را جلب می‌کنند. اما در این دوره به شما خواهیم آموخت که چطور یک صدای پرقدرت، بیان واضح و اصولی و پرانرژی داشته باشید که به عنوان یک ابزار پرقدرت در بیان شما به شما کمک کند و ما در این دوره به موارد زیر خواهیم پرداخت: آیا صدای من مشکل دارد؟ تمرینات تنفسی درست برای افزایش حجم صدا تست و تمرینات بلندی صدا برای شرکت کنندگان چگونه لحن بهتری داشته باشم؟ چه زمانی باید تأکید کنیم و چه زمانی مکث؟ چگونه صدایمان خسته نشود و پرانرژی باشیم؟ چرا صدای ما می‌گیرد؟ در این دوره استاد محمد پیام بهرام پور در جمعی دوستانه با ساده کردن تکنیک های صداسازی و فن بیان راهکارهای عملی بسیار کاربردی به شما یاد می هد تا در مسیر رسیدن به صدایی واضح، رسا، و مسلط در سخنرانی گام بردارید.


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  رایگان
  دانلود
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت زبان بدن، لحن و کلام

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت بیان در گذشته و حال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خوب گوش کنیم

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت گوش ها در فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • از همین الان خیلی دقیق تر گوش کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراقبت از گوش ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین سکوت محض

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین توجه و تفکیک صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین ضبط صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

صداسازی کنیم

مشاهده محتوابستنC
 • آیا صدای من مشکل دارد؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساخت صدای واضح و دلنشین

  رایگان
  نمایش
 • تنفس صحیح

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برد صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین بلندخوانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین خودکار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ترک عادات بد گفتاری

مشاهده محتوابستنD
 • تنبیه مغز برای رفتارهای غیر ارادی

  رایگان
  نمایش
 • قانون لحن و جلوگیری از تکرار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار گام یادگیری مهارت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تمرینات کلامی

مشاهده محتوابستنE
 • لحن

  رایگان
  نمایش
 • مکث

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاکید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مبالغه و بزرگنمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شعرخوانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اشتباهات کلامی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

زمانی که ما ایده‌های بزرگی برای ارائه محصول،‌خدمات و یا خودمان داریم اما به دلیل نداشتن فن بیان در ارائه آن ناتوانیم! و افرادی که توانمندی کمتری دارند،به وسیله بیان، تبلیغات و ارائه بهتر نظر دیگران را جلب می‌کنند. اما در این دوره به شما خواهیم آموخت که چطور یک صدای پرقدرت، بیان واضح و اصولی و پرانرژی داشته باشید که به عنوان یک ابزار پرقدرت در بیان شما به شما کمک کند و ما در این دوره به موارد زیر خواهیم پرداخت: آیا صدای من مشکل دارد؟ تمرینات تنفسی درست برای افزایش حجم صدا تست و تمرینات بلندی صدا برای شرکت کنندگان چگونه لحن بهتری داشته باشم؟ چه زمانی باید تأکید کنیم و چه زمانی مکث؟ چگونه صدایمان خسته نشود و پرانرژی باشیم؟ چرا صدای ما می‌گیرد؟ در این دوره استاد محمد پیام بهرام پور در جمعی دوستانه با ساده کردن تکنیک های صداسازی و فن بیان راهکارهای عملی بسیار کاربردی به شما یاد می هد تا در مسیر رسیدن به صدایی واضح، رسا، و مسلط در سخنرانی گام بردارید.


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های مذاکره
مهارت های فردی
مهارت
توسعه فردی
فن بیان