فن بیان و صدا سازی

پیام بهرام پور

مهارت های فردی

امتیاز 4.5 ازمجموع 11 نفر
52,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  رایگان
  دانلود
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت زبان بدن، لحن و کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت بیان در گذشته و حال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خوب گوش کنیم

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت گوش ها در فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • از همین الان خیلی دقیق تر گوش کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراقبت از گوش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین سکوت محض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین توجه و تفکیک صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین ضبط صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صداسازی کنیم

مشاهده محتوابستنC
 • آیا صدای من مشکل دارد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساخت صدای واضح و دلنشین

  رایگان
  نمایش
 • تنفس صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برد صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین بلندخوانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین خودکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترک عادات بد گفتاری

مشاهده محتوابستنD
 • تنبیه مغز برای رفتارهای غیر ارادی

  رایگان
  نمایش
 • قانون لحن و جلوگیری از تکرار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار گام یادگیری مهارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمرینات کلامی

مشاهده محتوابستنE
 • لحن

  رایگان
  نمایش
 • مکث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاکید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مبالغه و بزرگنمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شعرخوانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباهات کلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
52,000تومان
خرید دوره
5جلسه
معادل 5 ساعت آموزشی
0فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  رایگان
  دانلود
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت زبان بدن، لحن و کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت بیان در گذشته و حال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خوب گوش کنیم

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت گوش ها در فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • از همین الان خیلی دقیق تر گوش کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراقبت از گوش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین سکوت محض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین توجه و تفکیک صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین ضبط صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صداسازی کنیم

مشاهده محتوابستنC
 • آیا صدای من مشکل دارد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساخت صدای واضح و دلنشین

  رایگان
  نمایش
 • تنفس صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برد صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین بلندخوانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین خودکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترک عادات بد گفتاری

مشاهده محتوابستنD
 • تنبیه مغز برای رفتارهای غیر ارادی

  رایگان
  نمایش
 • قانون لحن و جلوگیری از تکرار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار گام یادگیری مهارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمرینات کلامی

مشاهده محتوابستنE
 • لحن

  رایگان
  نمایش
 • مکث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاکید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مبالغه و بزرگنمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شعرخوانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباهات کلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
زمانی که ما ایده‌های بزرگی برای ارائه محصول،‌خدمات و یا خودمان داریم اما به دلیل نداشتن فن بیان در ارائه آن ناتوانیم! و افرادی که توانمندی کمتری دارند،به وسیله بیان، تبلیغات و ارائه بهتر نظر دیگران را جلب می‌کنند. اما در این دوره به شما خواهیم آموخت که چطور یک صدای پرقدرت، بیان واضح و اصولی و پرانرژی داشته باشید که به عنوان یک ابزار پرقدرت در بیان شما به شما کمک کند و ما در این دوره به موارد زیر خواهیم پرداخت: آیا صدای من مشکل دارد؟ تمرینات تنفسی درست برای افزایش حجم صدا تست و تمرینات بلندی صدا برای شرکت کنندگان چگونه لحن بهتری داشته باشم؟ چه زمانی باید تأکید کنیم و چه زمانی مکث؟ چگونه صدایمان خسته نشود و پرانرژی باشیم؟ چرا صدای ما می‌گیرد؟ در این دوره استاد محمد پیام بهرام پور در جمعی دوستانه با ساده کردن تکنیک های صداسازی و فن بیان راهکارهای عملی بسیار کاربردی به شما یاد می هد تا در مسیر رسیدن به صدایی واضح، رسا، و مسلط در سخنرانی گام بردارید.


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

توضیحات

زمانی که ما ایده‌های بزرگی برای ارائه محصول،‌خدمات و یا خودمان داریم اما به دلیل نداشتن فن بیان در ارائه آن ناتوانیم! و افرادی که توانمندی کمتری دارند،به وسیله بیان، تبلیغات و ارائه بهتر نظر دیگران را جلب می‌کنند. اما در این دوره به شما خواهیم آموخت که چطور یک صدای پرقدرت، بیان واضح و اصولی و پرانرژی داشته باشید که به عنوان یک ابزار پرقدرت در بیان شما به شما کمک کند و ما در این دوره به موارد زیر خواهیم پرداخت: آیا صدای من مشکل دارد؟ تمرینات تنفسی درست برای افزایش حجم صدا تست و تمرینات بلندی صدا برای شرکت کنندگان چگونه لحن بهتری داشته باشم؟ چه زمانی باید تأکید کنیم و چه زمانی مکث؟ چگونه صدایمان خسته نشود و پرانرژی باشیم؟ چرا صدای ما می‌گیرد؟ در این دوره استاد محمد پیام بهرام پور در جمعی دوستانه با ساده کردن تکنیک های صداسازی و فن بیان راهکارهای عملی بسیار کاربردی به شما یاد می هد تا در مسیر رسیدن به صدایی واضح، رسا، و مسلط در سخنرانی گام بردارید.


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم