دسته‌بندی آموزش‌ها

  مقدمات امور مالی شرکتی

  امتیاز 4.0 ازمجموع 5 نفر
  دکتر محمد احمدی

  مالی و سرمایه گذاری

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود.

  هزینه دوره:98000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 98000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  8ساعت
  242فراگیر

  بودجه ریزی

  مشاهده محتوابستنA
  • بودجه بندی سرمایه ای

  • تعاریف

  • شاخص های ارزیابی پروژه

  • نحوه محاسبه وجوه نقد

  • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر اهرم ها

  مشاهده محتوابستنB
  • اهرم عملیاتی

  • تعاریف

  • مفهوم اهرم

  • محاسبه اهرم عملیاتی

  • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  • انواع نقاط سر به سر

  مفاهیم پایه ریسک

  مشاهده محتوابستنC
  • ریسک

  • مفهوم ریسک گریزی

  • نحوه مواجهه با ریسک

  • مطلوبیت

  • منحنی بی تفاوتی

  هزینه تامین سرمایه

  مشاهده محتوابستنD
  • wacc

  • روش های مختلف تامین مالی

  • روش های مختلف تامین مالی 2

  • نحوه محاسبه wacc

  • محاسبه اجزای wacc

  • رتبه بندی اعتباری

  • نرخ بازده تا سررسید

  • ادامه محاسبه اجزای wacc

  • خلاصه مطالب مربوط به wacc

  • آزمون

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود؛ در این دوره با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین شاخص های مالی مهم در تامین مالی آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  بودجه ریزی

  مشاهده محتوابستنA
  • بودجه بندی سرمایه ای

  • تعاریف

  • شاخص های ارزیابی پروژه

  • نحوه محاسبه وجوه نقد

  • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر اهرم ها

  مشاهده محتوابستنB
  • اهرم عملیاتی

  • تعاریف

  • مفهوم اهرم

  • محاسبه اهرم عملیاتی

  • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  • انواع نقاط سر به سر

  مفاهیم پایه ریسک

  مشاهده محتوابستنC
  • ریسک

  • مفهوم ریسک گریزی

  • نحوه مواجهه با ریسک

  • مطلوبیت

  • منحنی بی تفاوتی

  هزینه تامین سرمایه

  مشاهده محتوابستنD
  • wacc

  • روش های مختلف تامین مالی

  • روش های مختلف تامین مالی 2

  • نحوه محاسبه wacc

  • محاسبه اجزای wacc

  • رتبه بندی اعتباری

  • نرخ بازده تا سررسید

  • ادامه محاسبه اجزای wacc

  • خلاصه مطالب مربوط به wacc

  • آزمون

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود؛ در این دوره با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین شاخص های مالی مهم در تامین مالی آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  سیاست مالی
  مالی
  سرمایه گذاری
  مدیریت مالی
  امور مالی