نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مقدمات امور مالی شرکتی

امتیاز 4.0 ازمجموع 6 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود.

98,000تومان
خرید دوره
98,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
268فراگیر

بودجه ریزی

مشاهده محتوابستنA
 • بودجه بندی سرمایه ای

  رایگان
  دانلود
 • تعاریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های ارزیابی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه وجوه نقد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر اهرم ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهرم عملیاتی

  رایگان
  دانلود
 • تعاریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم اهرم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه اهرم عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع نقاط سر به سر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مفاهیم پایه ریسک

مشاهده محتوابستنC
 • ریسک

  رایگان
  دانلود
 • مفهوم ریسک گریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه مواجهه با ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مطلوبیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منحنی بی تفاوتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هزینه تامین سرمایه

مشاهده محتوابستنD
 • wacc

  رایگان
  دانلود
 • روش های مختلف تامین مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مختلف تامین مالی 2

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه اجزای wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رتبه بندی اعتباری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرخ بازده تا سررسید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه محاسبه اجزای wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خلاصه مطالب مربوط به wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون

  رایگان
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود؛ در این دوره با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین شاخص های مالی مهم در تامین مالی آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی

بسته جامع مدیریت مالی

بودجه ریزی

مشاهده محتوابستنA
 • بودجه بندی سرمایه ای

  رایگان
  دانلود
 • تعاریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های ارزیابی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه وجوه نقد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر اهرم ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهرم عملیاتی

  رایگان
  دانلود
 • تعاریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم اهرم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه اهرم عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع نقاط سر به سر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مفاهیم پایه ریسک

مشاهده محتوابستنC
 • ریسک

  رایگان
  دانلود
 • مفهوم ریسک گریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه مواجهه با ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مطلوبیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منحنی بی تفاوتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هزینه تامین سرمایه

مشاهده محتوابستنD
 • wacc

  رایگان
  دانلود
 • روش های مختلف تامین مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مختلف تامین مالی 2

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه اجزای wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رتبه بندی اعتباری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرخ بازده تا سررسید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه محاسبه اجزای wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خلاصه مطالب مربوط به wacc

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون

  رایگان

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود؛ در این دوره با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین شاخص های مالی مهم در تامین مالی آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
مالی
سرمایه گذاری
مدیریت مالی
امور مالی