مقدمات امور مالی شرکتی

امتیاز 4.0 ازمجموع 6 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
277فراگیر

بودجه ریزی

مشاهده محتوابستنA
 • بودجه بندی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعاریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های ارزیابی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر اهرم ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهرم عملیاتی

  رایگان
  دانلود
 • تعاریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم اهرم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه اهرم عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع نقاط سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مفاهیم پایه ریسک

مشاهده محتوابستنC
 • ریسک

  رایگان
  دانلود
 • مفهوم ریسک گریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه مواجهه با ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مطلوبیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی بی تفاوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هزینه تامین سرمایه

مشاهده محتوابستنD
 • wacc

  رایگان
  دانلود
 • روش های مختلف تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تامین مالی 2

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه اجزای wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رتبه بندی اعتباری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ بازده تا سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه محاسبه اجزای wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه مطالب مربوط به wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون

  رایگان
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود؛ در این دوره با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین شاخص های مالی مهم در تامین مالی آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بودجه ریزی

مشاهده محتوابستنA
 • بودجه بندی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعاریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های ارزیابی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر اهرم ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهرم عملیاتی

  رایگان
  دانلود
 • تعاریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم اهرم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه اهرم عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع نقاط سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مفاهیم پایه ریسک

مشاهده محتوابستنC
 • ریسک

  رایگان
  دانلود
 • مفهوم ریسک گریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه مواجهه با ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مطلوبیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی بی تفاوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هزینه تامین سرمایه

مشاهده محتوابستنD
 • wacc

  رایگان
  دانلود
 • روش های مختلف تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تامین مالی 2

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه اجزای wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رتبه بندی اعتباری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ بازده تا سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه محاسبه اجزای wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه مطالب مربوط به wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون

  رایگان

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده بیان شود؛ در این دوره با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین شاخص های مالی مهم در تامین مالی آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
مالی
سرمایه گذاری
مدیریت مالی
امور مالی