این روزها همه دکتر هستند..

دکتر نوید غفارزادگان

مدیریت استراتژیک

امتیاز 3.9 ازمجموع 17 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • بهره وری سیستم های آموزش عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بحران رشته ای علوم و تحقیات مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • رشد و نیاز در تربیت نیروی انسانی دانشمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مقیاس اندازه گیری رشد و نیاز (R0)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عدم تناسب آموزش و شغل در بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
0فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • بهره وری سیستم های آموزش عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • بحران رشته ای علوم و تحقیات مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • رشد و نیاز در تربیت نیروی انسانی دانشمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مقیاس اندازه گیری رشد و نیاز (R0)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عدم تناسب آموزش و شغل در بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
به طور کلی نشانه های فراوان مثبت اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی در کشور های توسعه یافته دیده می شود. طبق آمار ، تقاضا برای آموزش عالی در طی بیست سال گذشته رشد چشم گیری داشته است. علاوه بر این ویژگی های مثبت رشد تقاضا برای آموزش، نشانه های منفی دیگری در نظام های آموزشی به چشم می خورد.
ازجمله: 
 1. -کاهش علاقه به رشته های علوم و تحقیقات مهندسی (stem)  
 2. -سطح حقوق و دستمزد در این رشته ها -جمعیت بی کار یا کم کار 
 3. -هم زمانی بیکاری و اعلام نیاز صنعت 
 4. -عدم تطبیق شغل و تحصیلات 


در این سخنرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت انجام شده است، دکتر نوید غفارزادگان استادیار دانشکده مهندسی‌ صنایع و سیستمها در دانشگاه Virginia Tech درباره ی مفاهیم بهره وری و اثر بخشی در سیستم های آموزش عالی سخنرانی می کنند و چالش های سیستم های آموزشی از جمله مباحث این سخنرانی می باشد.

توضیحات

به طور کلی نشانه های فراوان مثبت اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی در کشور های توسعه یافته دیده می شود. طبق آمار ، تقاضا برای آموزش عالی در طی بیست سال گذشته رشد چشم گیری داشته است. علاوه بر این ویژگی های مثبت رشد تقاضا برای آموزش، نشانه های منفی دیگری در نظام های آموزشی به چشم می خورد.
ازجمله: 
 1. -کاهش علاقه به رشته های علوم و تحقیقات مهندسی (stem)  
 2. -سطح حقوق و دستمزد در این رشته ها -جمعیت بی کار یا کم کار 
 3. -هم زمانی بیکاری و اعلام نیاز صنعت 
 4. -عدم تطبیق شغل و تحصیلات 


در این سخنرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت انجام شده است، دکتر نوید غفارزادگان استادیار دانشکده مهندسی‌ صنایع و سیستمها در دانشگاه Virginia Tech درباره ی مفاهیم بهره وری و اثر بخشی در سیستم های آموزش عالی سخنرانی می کنند و چالش های سیستم های آموزشی از جمله مباحث این سخنرانی می باشد.