این روزها همه دکتر هستند..

امتیاز 3.9 ازمجموع 14 نفر
دکتر نوید غفارزادگان

مدیریت استراتژیک

به طور کلی نشانه های فراوان مثبت اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی در کشور های توسعه یافته دیده می شود. طبق آمار ، تقاضا برای آموزش عالی در طی بیست سال گذشته رشد چشم گیری داشته است.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
450فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • بهره وری سیستم های آموزش عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • بحران رشته ای علوم و تحقیات مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • رشد و نیاز در تربیت نیروی انسانی دانشمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مقیاس اندازه گیری رشد و نیاز (R0)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • عدم تناسب آموزش و شغل در بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
به طور کلی نشانه های فراوان مثبت اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی در کشور های توسعه یافته دیده می شود. طبق آمار ، تقاضا برای آموزش عالی در طی بیست سال گذشته رشد چشم گیری داشته است. علاوه بر این ویژگی های مثبت رشد تقاضا برای آموزش، نشانه های منفی دیگری در نظام های آموزشی به چشم می خورد. ازجمله: -کاهش علاقه به رشته های علوم و تحقیقات مهندسی (stem) -سطح حقوق و دستمزد در این رشته ها -جمعیت بی کار یا کم کار -هم زمانی بیکاری و اعلام نیاز صنعت -عدم تطبیق شغل و تحصیلات در این سخنرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت انجام شده است، دکتر نوید غفارزادگان استادیار دانشکده مهندسی‌ صنایع و سیستمها در دانشگاه Virginia Tech درباره ی مفاهیم بهره وری و اثر بخشی در سیستم های آموزش عالی سخنرانی می کنند و چالش های سیستم های آموزشی از جمله مباحث این سخنرانی می باشد.
کتاب های مرتبط با دروه در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • بهره وری سیستم های آموزش عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • بحران رشته ای علوم و تحقیات مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • رشد و نیاز در تربیت نیروی انسانی دانشمند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مقیاس اندازه گیری رشد و نیاز (R0)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • عدم تناسب آموزش و شغل در بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

به طور کلی نشانه های فراوان مثبت اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی در کشور های توسعه یافته دیده می شود. طبق آمار ، تقاضا برای آموزش عالی در طی بیست سال گذشته رشد چشم گیری داشته است. علاوه بر این ویژگی های مثبت رشد تقاضا برای آموزش، نشانه های منفی دیگری در نظام های آموزشی به چشم می خورد. ازجمله: -کاهش علاقه به رشته های علوم و تحقیقات مهندسی (stem) -سطح حقوق و دستمزد در این رشته ها -جمعیت بی کار یا کم کار -هم زمانی بیکاری و اعلام نیاز صنعت -عدم تطبیق شغل و تحصیلات در این سخنرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت انجام شده است، دکتر نوید غفارزادگان استادیار دانشکده مهندسی‌ صنایع و سیستمها در دانشگاه Virginia Tech درباره ی مفاهیم بهره وری و اثر بخشی در سیستم های آموزش عالی سخنرانی می کنند و چالش های سیستم های آموزشی از جمله مباحث این سخنرانی می باشد.
کتاب های مرتبط با دروه در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
آموزش یعنی چه؟