آمادگی آزمون تافل (TOEFL)

امتیاز 3.0 ازمجموع 2 نفر
محسن خوش اخلاق

زبان های خارجی

تافل آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینه ی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط موسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و موسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
16ساعت
145فراگیر

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • Introduction Boklet

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش

Reading

مشاهده محتوابستنB
 • Introduction

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Fact/Detail Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Identifying Refrences

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Main Ideas

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Vocabulary In Context

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Coherence

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Inference

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Paraphrasing Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Summarizing

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Answering Negative Fact

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Table Completion Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Fact/Detail Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Identifying Refrences

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Main Ideas

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Vocabulary In Context

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Coherence

  رایگان
  نمایش
 • Inference

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Paraphrasing Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Summarizing

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Answering Negative Fact

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Table Completion Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Listening

مشاهده محتوابستنC
 • Abbreviations

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ListeningTest

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Note-Taking-Strategies

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • T-LSession 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • T-LSession 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Question Types

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Organization

  رایگان
  نمایش
 • At The Exam Strategies

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Speaking

مشاهده محتوابستنD
 • Independent Tasks

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Integrated Task-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Integrated Task-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Additional Speaking Tips

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Templates for Speaking-Notefull

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Independent Tasks

  رایگان
  نمایش
 • Integrated Task-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Integrated Task-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Additional Speaking Tips

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Writing

مشاهده محتوابستنE
 • Introduction

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction Part

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Independent Writing Task

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • TOEFL-writing-topics

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Sample Essays for the TOEFL Writing Test

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ibt_writing_sample_responses

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Introduction Part

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Independent Writing Task

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Conclusion Part

  رایگان
  نمایش
 • Integrated Writing Task

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
تافل آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینه ی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط موسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و موسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند. در این دوره استاد محسن خوش اخلاق با ارائه ‌نکات و استراتژی های مهم و حل مثال های مختلف و ارائه نمونه سوالات و خود آزمایی ها جهت تثبیت مطالب و با ارائه تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش‏ های مختلف از جمله Writing, Speaking, Listening, Reading شما را برای آزمون TOEFL آماده می سازد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • Introduction Boklet

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش

Reading

مشاهده محتوابستنB
 • Introduction

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Fact/Detail Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Identifying Refrences

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Main Ideas

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Vocabulary In Context

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Coherence

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Inference

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Paraphrasing Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Summarizing

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Answering Negative Fact

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Table Completion Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • toefl-reading-practice-b4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Fact/Detail Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Identifying Refrences

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Main Ideas

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Vocabulary In Context

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Coherence

  رایگان
  نمایش
 • Inference

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Paraphrasing Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Summarizing

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Answering Negative Fact

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Table Completion Questions

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Listening

مشاهده محتوابستنC
 • Abbreviations

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ListeningTest

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Note-Taking-Strategies

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • T-LSession 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • T-LSession 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Question Types

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Organization

  رایگان
  نمایش
 • At The Exam Strategies

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Speaking

مشاهده محتوابستنD
 • Independent Tasks

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Integrated Task-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Integrated Task-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Additional Speaking Tips

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Templates for Speaking-Notefull

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Independent Tasks

  رایگان
  نمایش
 • Integrated Task-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Integrated Task-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Additional Speaking Tips

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Writing

مشاهده محتوابستنE
 • Introduction

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction Part

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Independent Writing Task

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • TOEFL-writing-topics

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Sample Essays for the TOEFL Writing Test

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ibt_writing_sample_responses

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction

  رایگان
  نمایش
 • Introduction Part

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Independent Writing Task

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Conclusion Part

  رایگان
  نمایش
 • Integrated Writing Task

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

تافل آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینه ی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط موسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و موسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند. در این دوره استاد محسن خوش اخلاق با ارائه ‌نکات و استراتژی های مهم و حل مثال های مختلف و ارائه نمونه سوالات و خود آزمایی ها جهت تثبیت مطالب و با ارائه تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش‏ های مختلف از جمله Writing, Speaking, Listening, Reading شما را برای آزمون TOEFL آماده می سازد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

تافل
TOEFL
آزمون تافل
آزمون TOEFL