استاندارد ISO 10002

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
مجتبی شیخ علی

اصول مدیریت

آموزش استاندارد ISO 10002 دوره آموزشی ایزو 10002 - رسیدگی به شکایات مشتریان دوره الکترونیک (مجــازی) آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 10002 - (ISO 10002:2004) استاندارد ایزو 10002 راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط حل و فصل شکایات بطور موثر و کارآمد کمک کند .

89,000تومان
خرید دوره
89,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
10ساعت
29فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با تعریف مشتری

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت شکایت مشتریان وتاثیر آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الزامات استاندارد ISO 10002

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصطلاحات و تعاریف استاندارد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول راهنما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار رسیدگی به شکایت

  رایگان
  نمایش
 • ادامه ساختار رسیدگی به شکایت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرح ریزی و برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای فرآیند رسیدگی به شکایات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگهداری و بهبود قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگهداری و بهبود قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگهداری و بهبود قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • راهنمای پیاده سازی

  رایگان
  نمایش
 • پیاده سازی قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیاده سازی قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش استاندارد ISO 10002 دوره آموزشی ایزو 10002 - رسیدگی به شکایات مشتریان دوره الکترونیک (مجــازی) آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 10002 - (ISO 10002:2004) استاندارد ایزو 10002 راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط حل و فصل شکایات بطور موثر و کارآمد کمک کند . هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری و افزایش وفادارسازی آنها بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد .
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با تعریف مشتری

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت شکایت مشتریان وتاثیر آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الزامات استاندارد ISO 10002

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصطلاحات و تعاریف استاندارد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول راهنما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار رسیدگی به شکایت

  رایگان
  نمایش
 • ادامه ساختار رسیدگی به شکایت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرح ریزی و برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای فرآیند رسیدگی به شکایات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگهداری و بهبود قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگهداری و بهبود قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگهداری و بهبود قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • راهنمای پیاده سازی

  رایگان
  نمایش
 • پیاده سازی قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیاده سازی قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش استاندارد ISO 10002 دوره آموزشی ایزو 10002 - رسیدگی به شکایات مشتریان دوره الکترونیک (مجــازی) آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 10002 - (ISO 10002:2004) استاندارد ایزو 10002 راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط حل و فصل شکایات بطور موثر و کارآمد کمک کند . هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری و افزایش وفادارسازی آنها بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد .
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استاندارد ISO 10002
اصول مدیریت
ISO 10002