50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

استاندارد ISO 10002

مجتبی شیخ علی

اصول مدیریت

امتیاز 3.7 ازمجموع 3 نفر
270,000تومان
135,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

اهمیت شکایت مشتری

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با تعریف مشتری

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت شکایت مشتریان وتاثیر آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الزامات استاندارد ISO 10002

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات و تعاریف استاندارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول راهنما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار رسیدگی به شکایت

  رایگان
  نمایش
 • ادامه ساختار رسیدگی به شکایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح ریزی و برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای فرآیند رسیدگی به شکایات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • راهنمای پیاده سازی

  رایگان
  نمایش
 • پیاده سازی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
270,000تومان
135,000تومان
50%
خرید دوره
3جلسه
3ساعت و 16 دقیقه
50فراگیر

اهمیت شکایت مشتری

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با تعریف مشتری

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت شکایت مشتریان وتاثیر آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الزامات استاندارد ISO 10002

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات و تعاریف استاندارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول راهنما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار رسیدگی به شکایت

  رایگان
  نمایش
 • ادامه ساختار رسیدگی به شکایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرح ریزی و برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای فرآیند رسیدگی به شکایات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگهداری و بهبود قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • راهنمای پیاده سازی

  رایگان
  نمایش
 • پیاده سازی قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
آموزش استاندارد ISO 10002:2004) ISO 10002) 
دوره الکترونیک (مجــازی)  ایزو 10002 - رسیدگی به شکایات مشتریان و آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 10002 
استاندارد ایزو 10002 راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط حل و فصل شکایات بطور موثر و کارآمد کمک کند.
هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری و افزایش وفادارسازی آنها بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد.
در این دوره آموزشی می آموزیم که: اهمیت مشتری در چیست؟ 
اهداف اصلی از مدیریت شکایات: 
جلوگیری از گسترش شکایات، شناخت نقاط ضعف و قوت، کاهش هزینه های خطا، ارزیابی عملکرد واحدها، شناخت نیازهای مشتری، کشف فرصت های بهبود، ارزیابی کیفیت و خدمات وفادارسازی مشتریان

توضیحات

آموزش استاندارد ISO 10002:2004) ISO 10002) 
دوره الکترونیک (مجــازی)  ایزو 10002 - رسیدگی به شکایات مشتریان و آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 10002 
استاندارد ایزو 10002 راهنمایی است برای رسیدگی به شکایات مشتریان، این استاندارد بعنوان یک راهنما برای اجرای بهتر استاندارد ایزو 9001 می باشد، این راهنمایی می تواند به حفظ رضایت مشتری و وفاداری آن توسط حل و فصل شکایات بطور موثر و کارآمد کمک کند.
هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری و افزایش وفادارسازی آنها بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد.
در این دوره آموزشی می آموزیم که: اهمیت مشتری در چیست؟ 
اهداف اصلی از مدیریت شکایات: 
جلوگیری از گسترش شکایات، شناخت نقاط ضعف و قوت، کاهش هزینه های خطا، ارزیابی عملکرد واحدها، شناخت نیازهای مشتری، کشف فرصت های بهبود، ارزیابی کیفیت و خدمات وفادارسازی مشتریان

بسته های آموزشی مرتبط