هوش هیجانی

علیرضا تفرشی

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.2 ازمجموع 25 نفر
485,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعاریف

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فاکتور های تعیین کننده موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • چرخه رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل بار آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • EQ و IQ

  رایگان
  نمایش
 • هوش هیجانی و روابط آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمایز، کاربرد و مزایا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توان سازگاری

مشاهده محتوابستنB
 • خوشبینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شادمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استرس

مشاهده محتوابستنC
 • حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واقع گرایی

  رایگان
  نمایش
 • انعطاف پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خلق عمومی

مشاهده محتوابستنD
 • تفسیر عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هوش هیجانی درون فردی

مشاهده محتوابستنE
 • خود آگاهی هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابراز وجود

  رایگان
  نمایش
 • احترام به خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود شکوفایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استقلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هوش هیجانی بین فردی

مشاهده محتوابستنF
 • فشار روانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل تکانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تفسیر عمومی

مشاهده محتوابستنG
 • همدلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسئولیت پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روابط بین فردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
485,000تومان
خرید دوره
7جلسه
3ساعت و 33 دقیقه
112فراگیر

تعاریف

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فاکتور های تعیین کننده موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • چرخه رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل بار آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • EQ و IQ

  رایگان
  نمایش
 • هوش هیجانی و روابط آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمایز، کاربرد و مزایا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توان سازگاری

مشاهده محتوابستنB
 • خوشبینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شادمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استرس

مشاهده محتوابستنC
 • حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واقع گرایی

  رایگان
  نمایش
 • انعطاف پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خلق عمومی

مشاهده محتوابستنD
 • تفسیر عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هوش هیجانی درون فردی

مشاهده محتوابستنE
 • خود آگاهی هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابراز وجود

  رایگان
  نمایش
 • احترام به خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود شکوفایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استقلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هوش هیجانی بین فردی

مشاهده محتوابستنF
 • فشار روانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل تکانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تفسیر عمومی

مشاهده محتوابستنG
 • همدلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسئولیت پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روابط بین فردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

 

در این دوره چه می آموزیم ؟

 

هوش هیجانی درباره كاركردهای احساسات و هیجانات در موفقیت و پیشرفت افراد، تیم ها و شركت ها صحبت می كند. حدود 80 درصد از موفقیت تابعی است از هوش هیجانی.

بسیاری از شركت ها موفق و بزرگ دنیا همچون گوگل، ماكروسافت، بانك ها ، مشاور هوش هیجانی دارند و روی این مقوله سرمایه گذاری وسیعی كرده اند.

افراد با هوش هیجانی بالا عملكرد بالاتری دارند و معمولا درآمدهای بیشتر نسبت به دیگران دارند.

 

 

هوش هیجانی در زمینه های:

 1. عملكرد
 2. استخدام افراد
 3. رهبری، فروش
 4. كارتیمی
 5. تصمیم گیری
 6. مدیریت زمان

موارد بیشتر كاربرد دارد.

 

 

 

این دوره مناسب چه افرای است ؟ 

 

دوره در درجه اول مناسب رهبران، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران فروش و افرادی كه می خواهند كسب و كاری را راه اندازی كنند مفید است.

همچنین برای كلیه افرادی كه می خواهند عملكرد بالاتری را تجربه كنند و به موفقیت های بیشتری برسند. 

 

 بعد از اتمام دوره چه چیزی یادی می گیریم ؟ 

 

 

 1. فرق هوش شناختی و هوش هیجانی
 2. ابعاد پنج گانه هوش هیجانی
 3. شاخص های 15 گانه هوش هیجانی
 4. شاخص های سازمانی در هوش هیجانی
 5. شاخص های طلایی هوش هیجانی
 6. توصیه هایی جهت ارتقاء هوش هیجانی
 7. نقش جنسیت در هوش هیجانی
 8. نقش هوش هیجانی در كوچینگ و توسعه افراد
 9. تفسیر تست هوش هیجانی 

 

پیش نیاز دوره هوش هیجانی: 

 

 

هوش هیجانی برای كلیه افراد 15 سال به بالا توصیه می شود و همچنین پیشنهاد می شود كه قبل از شركت در دوره تست هوش هیجانی ویرایش سازمانی و حرفه ای را انجام دهند، همچنین افراد بزرگسال با تجربه كاری قبل از شركت در دوره تست رفتار شناسی با مدل دیسك ویرایش حرفه ای 2019 را انجام دهند و دانش آموزان و دانشجویان تست دیسك دانش آموزی ویرایش 2020 را انجام دهند. چراكه در این مرحله وارد حوزه آگاهی به رفتار می شویم و فراگیران می توانند از ظرفیت های این پكیج استفاده بیشتری كنند.

 

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

 

در این دوره چه می آموزیم ؟

 

هوش هیجانی درباره كاركردهای احساسات و هیجانات در موفقیت و پیشرفت افراد، تیم ها و شركت ها صحبت می كند. حدود 80 درصد از موفقیت تابعی است از هوش هیجانی.

بسیاری از شركت ها موفق و بزرگ دنیا همچون گوگل، ماكروسافت، بانك ها ، مشاور هوش هیجانی دارند و روی این مقوله سرمایه گذاری وسیعی كرده اند.

افراد با هوش هیجانی بالا عملكرد بالاتری دارند و معمولا درآمدهای بیشتر نسبت به دیگران دارند.

 

 

هوش هیجانی در زمینه های:

 1. عملكرد
 2. استخدام افراد
 3. رهبری، فروش
 4. كارتیمی
 5. تصمیم گیری
 6. مدیریت زمان

موارد بیشتر كاربرد دارد.

 

 

 

این دوره مناسب چه افرای است ؟ 

 

دوره در درجه اول مناسب رهبران، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران فروش و افرادی كه می خواهند كسب و كاری را راه اندازی كنند مفید است.

همچنین برای كلیه افرادی كه می خواهند عملكرد بالاتری را تجربه كنند و به موفقیت های بیشتری برسند. 

 

 بعد از اتمام دوره چه چیزی یادی می گیریم ؟ 

 

 

 1. فرق هوش شناختی و هوش هیجانی
 2. ابعاد پنج گانه هوش هیجانی
 3. شاخص های 15 گانه هوش هیجانی
 4. شاخص های سازمانی در هوش هیجانی
 5. شاخص های طلایی هوش هیجانی
 6. توصیه هایی جهت ارتقاء هوش هیجانی
 7. نقش جنسیت در هوش هیجانی
 8. نقش هوش هیجانی در كوچینگ و توسعه افراد
 9. تفسیر تست هوش هیجانی 

 

پیش نیاز دوره هوش هیجانی: 

 

 

هوش هیجانی برای كلیه افراد 15 سال به بالا توصیه می شود و همچنین پیشنهاد می شود كه قبل از شركت در دوره تست هوش هیجانی ویرایش سازمانی و حرفه ای را انجام دهند، همچنین افراد بزرگسال با تجربه كاری قبل از شركت در دوره تست رفتار شناسی با مدل دیسك ویرایش حرفه ای 2019 را انجام دهند و دانش آموزان و دانشجویان تست دیسك دانش آموزی ویرایش 2020 را انجام دهند. چراكه در این مرحله وارد حوزه آگاهی به رفتار می شویم و فراگیران می توانند از ظرفیت های این پكیج استفاده بیشتری كنند.

 

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی