ارتباط موثر

پیام بهرام پور

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 3.8 ازمجموع 5 نفر
358,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمات: چطور بهترین استفاده رو از دوره ببریم؟

  رایگان
  نمایش
 • چرا اکثر دوره‌های ارتباط موثر، اثربخش نیستند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی یک پژوهش جالب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میراسموس؛ سربازانی که درمانده شدند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اگه میراسموس شدیم چه کار کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی کامل 5 گام اصلی یک ارتباط موثر

  رایگان
  نمایش
 • یک فرستنده پیام چطوریه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثلث کارپمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازی نامحدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احساس ارزشمندی به دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خراب کننده‌های حسن جویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار جو - هری

  رایگان
  نمایش
 • ما به رفتارمان آگاه نیستیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات پایانی جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مرور جلسه اول و پیش فرض‌های ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش فرض‌های ما در مورد آدم‌ها چیه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه مبحث پیش‌فرض‌ها

  رایگان
  نمایش
 • رادیوی WIFM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دنیای مطلوب چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوست داریم گیرنده چطوری باشه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احساسات و 8 احساس پایه‌ای ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد صمیمیت

  رایگان
  نمایش
 • آیا این دوره معجزه می‌کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در مورد زبان بدن و واقعیت هایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همگامی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارها و تمرینات گروهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور جلسه قبل و موقعیت‌های خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه با اتسویو (فرهنگ عذرخواهی در ژاپن)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار عذرخواهی موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همه چیز در مورد انتقاد موثر و صحیح

  رایگان
  نمایش
 • چطور از دیگران تعریف و قدردانی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه کارها را به دیگران بسپاریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام‌های گوش دادن موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازخورد گرفتن در زبان بدن

  رایگان
  نمایش
 • گیج هستیم. حالا باید چه کار کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
358,000تومان
خرید دوره
3جلسه
9ساعت و 53 دقیقه
103فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمات: چطور بهترین استفاده رو از دوره ببریم؟

  رایگان
  نمایش
 • چرا اکثر دوره‌های ارتباط موثر، اثربخش نیستند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی یک پژوهش جالب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میراسموس؛ سربازانی که درمانده شدند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اگه میراسموس شدیم چه کار کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی کامل 5 گام اصلی یک ارتباط موثر

  رایگان
  نمایش
 • یک فرستنده پیام چطوریه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثلث کارپمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازی نامحدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احساس ارزشمندی به دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خراب کننده‌های حسن جویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار جو - هری

  رایگان
  نمایش
 • ما به رفتارمان آگاه نیستیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات پایانی جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مرور جلسه اول و پیش فرض‌های ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش فرض‌های ما در مورد آدم‌ها چیه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه مبحث پیش‌فرض‌ها

  رایگان
  نمایش
 • رادیوی WIFM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دنیای مطلوب چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوست داریم گیرنده چطوری باشه؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • احساسات و 8 احساس پایه‌ای ما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد صمیمیت

  رایگان
  نمایش
 • آیا این دوره معجزه می‌کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در مورد زبان بدن و واقعیت هایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همگامی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارها و تمرینات گروهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • مرور جلسه قبل و موقعیت‌های خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه با اتسویو (فرهنگ عذرخواهی در ژاپن)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار عذرخواهی موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همه چیز در مورد انتقاد موثر و صحیح

  رایگان
  نمایش
 • چطور از دیگران تعریف و قدردانی کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه کارها را به دیگران بسپاریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام‌های گوش دادن موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازخورد گرفتن در زبان بدن

  رایگان
  نمایش
 • گیج هستیم. حالا باید چه کار کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

همانطور که از نام این محصول مشخص است، قرار است مهارت‌های ارتباطی شما، قوی‌تر شود و بتوانید ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید.

نتیجه‌ای که در نهایت از این محصول می‌گیرید این است که به آدم تاثیرگذارتری تبدیل می‌شوید، می‌توانید با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید، از نظر روانی و ذهنی، سطح تنش‌ها، استرس‌ها و اضطراب‌هایتان کمتر می‌شود، دیگران، حرف‌هایتان را بهتر درک می‌کنند و در یک کلام: «سطح رضایت شما از زندگی، بیشتر می‌شود!»

کلیدی ترین کلمه در تعریف ارتباط موثر این است که در هر حالتی بتوانیم در مخاطبمان حس خوش آیند ایجاد کنیم. چه وقتی می خواهیم پیامی به او منتقل کنیم: مثلا وقتی می خواهیم او را متقاعد به خرید کنیم یا از او تقاضای ازدواج کنیم و یا فرزندمان را متقاعد کنیم که درس بخواند و….

یا وقتی می خواهیم از او پیامی را دریافت کنیم: مثلا درد دلش را گوش کنیم، به انتقادش از ما توجه کنیم، اعتراضش به جنسی که از ما خریده را بشنویم و….

شاید در نگاه اول کار پیچیده ای به نظر نیاید ولی به خصوص در مواقع چالشی مثل : پاسخ به اعتراض مشتری، انتقاد از ما توسط نزدیگان و غیر نزدیکان، زمانی‌که می خواهیم به درخواست ضروری کسی نه بگوئیم و موارد پیچیده‌تر از اینها کار به این راحتی ها هم نخواهد بود.

اصول برقراری ارتباط ذاتی نیست بلکه مهارتی است که با آموختن آن اعتماد به نفس و مواجهه با هر بحرانی ساده خواهد شد.

عدم توانایی برقراری ارتباط موثر، باعث شکل‌گیری تعارضات بین فردی و در نهایت انزوا و تنهایی افراد خواهد شد. اما خوشبختانه یکی از اصول مهارت‌های زندگی از جمله «ارتباط موثر» آن است که قابل یادگیری بوده و همه می‌توانند با فراگیری و تمرین آن عملکرد موثرتری در تعامل با دیگران داشته باشند.

توضیحات

همانطور که از نام این محصول مشخص است، قرار است مهارت‌های ارتباطی شما، قوی‌تر شود و بتوانید ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید.

نتیجه‌ای که در نهایت از این محصول می‌گیرید این است که به آدم تاثیرگذارتری تبدیل می‌شوید، می‌توانید با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنید، از نظر روانی و ذهنی، سطح تنش‌ها، استرس‌ها و اضطراب‌هایتان کمتر می‌شود، دیگران، حرف‌هایتان را بهتر درک می‌کنند و در یک کلام: «سطح رضایت شما از زندگی، بیشتر می‌شود!»

کلیدی ترین کلمه در تعریف ارتباط موثر این است که در هر حالتی بتوانیم در مخاطبمان حس خوش آیند ایجاد کنیم. چه وقتی می خواهیم پیامی به او منتقل کنیم: مثلا وقتی می خواهیم او را متقاعد به خرید کنیم یا از او تقاضای ازدواج کنیم و یا فرزندمان را متقاعد کنیم که درس بخواند و….

یا وقتی می خواهیم از او پیامی را دریافت کنیم: مثلا درد دلش را گوش کنیم، به انتقادش از ما توجه کنیم، اعتراضش به جنسی که از ما خریده را بشنویم و….

شاید در نگاه اول کار پیچیده ای به نظر نیاید ولی به خصوص در مواقع چالشی مثل : پاسخ به اعتراض مشتری، انتقاد از ما توسط نزدیگان و غیر نزدیکان، زمانی‌که می خواهیم به درخواست ضروری کسی نه بگوئیم و موارد پیچیده‌تر از اینها کار به این راحتی ها هم نخواهد بود.

اصول برقراری ارتباط ذاتی نیست بلکه مهارتی است که با آموختن آن اعتماد به نفس و مواجهه با هر بحرانی ساده خواهد شد.

عدم توانایی برقراری ارتباط موثر، باعث شکل‌گیری تعارضات بین فردی و در نهایت انزوا و تنهایی افراد خواهد شد. اما خوشبختانه یکی از اصول مهارت‌های زندگی از جمله «ارتباط موثر» آن است که قابل یادگیری بوده و همه می‌توانند با فراگیری و تمرین آن عملکرد موثرتری در تعامل با دیگران داشته باشند.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی

ارتقاء توانمندی شغلی