اصول بازاريابى گردشگرى و مهمان نوازى

محمد مهدی بهزاد

بازاریابی و فروش

امتیاز 5.0 ازمجموع 10 نفر
845,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1: مفاهیم اولیه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2: انتخاب ابزار صحیح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • انتخاب ابزار مناسب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3: تعریف ارزش خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • مثلث بازاریابی خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4: تمایز یا نابودی

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه کسب وکار های گردشگری متمایز می شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی در ذهن مشتری

  رایگان
  نمایش
 • روش های جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5: طراحی محصول خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنE
 • طراحی محصول خدمات گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6: برند

مشاهده محتوابستنF
 • چگونه نام برند بسازیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8: سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

مشاهده محتوابستنG
 • سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7: قیمت گذاری خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9: شواهد فیزیکی در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنI
 • سند VIG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10: طراحی رویه های سازمان

مشاهده محتوابستنJ
 • مدل بلو پرینت جهت طراحی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11: نقش کارکنان در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12: انتظارات مشتریان

مشاهده محتوابستنB
 • انتظازات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 13: آخرین ابزار - ترویج فروش Promotion

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 14: مهندسی تخفیفات و حراج

مشاهده محتوابستنD
 • مهندسی تخفیفات و حراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 15: فروشندگی

مشاهده محتوابستنE
 • فروشندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
845,000تومان
خرید دوره
16جلسه
5ساعت و 57 دقیقه
40فراگیر

جلسه 1: مفاهیم اولیه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2: انتخاب ابزار صحیح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • انتخاب ابزار مناسب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3: تعریف ارزش خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • مثلث بازاریابی خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4: تمایز یا نابودی

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه کسب وکار های گردشگری متمایز می شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی در ذهن مشتری

  رایگان
  نمایش
 • روش های جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5: طراحی محصول خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنE
 • طراحی محصول خدمات گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6: برند

مشاهده محتوابستنF
 • چگونه نام برند بسازیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8: سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

مشاهده محتوابستنG
 • سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7: قیمت گذاری خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9: شواهد فیزیکی در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنI
 • سند VIG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10: طراحی رویه های سازمان

مشاهده محتوابستنJ
 • مدل بلو پرینت جهت طراحی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11: نقش کارکنان در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12: انتظارات مشتریان

مشاهده محتوابستنB
 • انتظازات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 13: آخرین ابزار - ترویج فروش Promotion

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 14: مهندسی تخفیفات و حراج

مشاهده محتوابستنD
 • مهندسی تخفیفات و حراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 15: فروشندگی

مشاهده محتوابستنE
 • فروشندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

احتمالا تعریف ابتدایی بازاریابی را می‌دانید! بازاریابی به فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و ارتباط برای جذب مشتریان، تبدیل آن‌ها به مصرف‌کنندگان و ارائه محصولات یا خدمات به آنان با هدف افزایش فروش و رشد کسب و کار اشاره دارد.پیشنهاد بررسی >>>>> بازاریابی به زبان ساده
اما بازاریابی در صنعت گردشگری چه معنایی پیدا میکند؟


بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان‌نوازی اصلی‌ترین عامل برای جذب مشتریان و ایجاد تجربه‌ای منحصربه‌فرد و  مثال‌زدنی برای آنان است. این صنعت گسترده ای بزرگ را شامل می‌شود. گستره‌ای که دربرگیرنده هتل‌ها، مراکز تفریحی، آژانس‌های مسافرتی، رستوران‌ها، مقاصد تفریحی و فرهنگی و سایر مکان‌های گردشگری می‌شود که به توریست‌ها و مسافران خدمات ارائه می‌دهند.پیشنهاد بررسی >>>> راهنمای نوشتن برنامه بازاریابی
تا اینجا باید متوجه شده باشید که اصول اساسی بازاریابی در این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. تاکید بر ایجاد تجربه‌ی بی‌نظیر برای مشتریان، شناخت دقیق از نیازها و ترجیحات آن‌ها، و ارائه خدمات با کیفیت و منحصر به فرد از جمله اصول مهم بازاریابی در این صنعت می‌باشند.


در این صنعت یکی از مهمترین اصول، شناخت مشتریان است. درک نیازها، ترجیحات و انتظارات بازدیدکنندگان کلیدی برای ارائه خدمات موثر و موفق در صنعت گردشگری است. استفاده از تحقیقات بازار، نظرسنجی‌ها و بازخوردهای مشتریان به کسب و کارها کمک می‌کند تا بهترین تجربه را برای مسافران فراهم کنند.پیشنهاد بررسی و مطالعه >>>> رهبری تیم بازاریابی
اما در صنعت گردشگری بازگشت مشتری و تجربه دوباره چقدر اهمیت دارد؟ ارائه خدمات با کیفیت و منحصر به فرد نیز از اصول حیاتی در بازاریابی گردشگری است. ایجاد تجربه‌ای منحصر به فرد، ارائه خدمات استثنایی و ایجاد ارتباط نزدیک با مشتریان می‌تواند تجربه‌ی مسافران را به یادماندنی تبدیل کند و باعث بازگشت آن‌ها به مقصد مورد نظر شود.
پیشنهاد بررسی و مطالعه >>>> نوشتن طرح بازاریابی
همچنین در دوره بازاریابی خدمات گردشگری ، استفاده از روش‌های نوین بازاریابی از جمله استفاده از رسانه‌های اجتماعی، سایت‌های اینترنتی و فضای آنلاین برای ارتباط با مشتریان و جلب توجه آن‌ها نقش بسزایی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری دارد.


بازاریابی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی نه تنها به جذب مشتریان کمک می‌کند، بلکه ارزش و تمایز رقابتی برای کسب و کارها فراهم می‌کند. این اصول اساسی، اگر به درستی پیاده‌سازی شوند، به بهبود تجربه مسافران و رشد کسب و کارهای گردشگری کمک می‌کنند.
پیشنهاد مطالعه و بررسی >>>> طراحی برنامه بازاریابیدوره اصول بازاریابی گردشگری و بازاریابی خدمات گردشگری را به روش آقای محمّد مهدی بهزاد یاد بگیرید. ایشان با کارآفرینی در حوزه گردشگری از سال 2013 در شهر دبی، فعالیت در این حوزه را آغاز نمودند. همچنین در دانشگاه تهران به تحصیل و پژوهش علم بازاریابی خدمات پرداختند. لذا این دوره ماحصل عمل آکادمیک و تجربیات عملی و کاربردی است و از منابع رسمی علم گردشگری و مهمانوازی در جهان با بیان ساده و قابل فهم بهره گرفته شده است.


از سال 1397 با انتقال تجربیات بین المللی و کارآفرینی در حوزه گردشگری و مهمانوازی، زمینه اشتغال 150 نفر را به صورت مستقیم در کشور عزیزمان ایران را فراهم کردند.

اگر در هر کدام از صنایع زیرفعال هستید، این دوره مناسب برای پیشرفت و سودآوری شماست :


1.     اقامت(هتل، بومگردی و . . .)

2.    غذا و نوشیدنی (رستوران، کافی شاپ)

3.    جهانگردی، تفریح و ماجراجویی

4.    جاذبه های توریستی سیاحتی، تاریخی، مذهبی، پزشکی

5.    برگزاری رویدادها و کنفرانس ها

6.    حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی

7.    مسافرت

8.    بازاریابی خدمات گردشگری


با هم آموز بهترین خودت باش !


تلاش ما در هم آموز راه اندازی یک پلتفرم یادگیری الکترونیکی بر روی وب و موبایل بوده که به صورت کاملا بومی و مطابق با نیازهای آموزشی طراحی و توسعه داده شده است و با همکاری برترین موسسات آموزشی، مجموعه ای غنی از دوره های الکترونیکی در موضوعات مختلف را در اختیار شما قرار می دهد. با گذراندن موفقیت آمیز دوره ها در هم آموز می توانید از موسسه برگزار کننده دوره مدرک معتبر آموزشی دریافت نمایید. رویکرد اصلی هم آموز ارائه آموزش های با کیفیت و معتبر تخصصی در حوزه مدیریت و مهارت های فردی است برای اطلاع بیشتر از دوره های ما به صفحه اصلی مراجعه نمایید.

توضیحات

احتمالا تعریف ابتدایی بازاریابی را می‌دانید! بازاریابی به فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و ارتباط برای جذب مشتریان، تبدیل آن‌ها به مصرف‌کنندگان و ارائه محصولات یا خدمات به آنان با هدف افزایش فروش و رشد کسب و کار اشاره دارد.پیشنهاد بررسی >>>>> بازاریابی به زبان ساده
اما بازاریابی در صنعت گردشگری چه معنایی پیدا میکند؟


بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان‌نوازی اصلی‌ترین عامل برای جذب مشتریان و ایجاد تجربه‌ای منحصربه‌فرد و  مثال‌زدنی برای آنان است. این صنعت گسترده ای بزرگ را شامل می‌شود. گستره‌ای که دربرگیرنده هتل‌ها، مراکز تفریحی، آژانس‌های مسافرتی، رستوران‌ها، مقاصد تفریحی و فرهنگی و سایر مکان‌های گردشگری می‌شود که به توریست‌ها و مسافران خدمات ارائه می‌دهند.پیشنهاد بررسی >>>> راهنمای نوشتن برنامه بازاریابی
تا اینجا باید متوجه شده باشید که اصول اساسی بازاریابی در این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. تاکید بر ایجاد تجربه‌ی بی‌نظیر برای مشتریان، شناخت دقیق از نیازها و ترجیحات آن‌ها، و ارائه خدمات با کیفیت و منحصر به فرد از جمله اصول مهم بازاریابی در این صنعت می‌باشند.


در این صنعت یکی از مهمترین اصول، شناخت مشتریان است. درک نیازها، ترجیحات و انتظارات بازدیدکنندگان کلیدی برای ارائه خدمات موثر و موفق در صنعت گردشگری است. استفاده از تحقیقات بازار، نظرسنجی‌ها و بازخوردهای مشتریان به کسب و کارها کمک می‌کند تا بهترین تجربه را برای مسافران فراهم کنند.پیشنهاد بررسی و مطالعه >>>> رهبری تیم بازاریابی
اما در صنعت گردشگری بازگشت مشتری و تجربه دوباره چقدر اهمیت دارد؟ ارائه خدمات با کیفیت و منحصر به فرد نیز از اصول حیاتی در بازاریابی گردشگری است. ایجاد تجربه‌ای منحصر به فرد، ارائه خدمات استثنایی و ایجاد ارتباط نزدیک با مشتریان می‌تواند تجربه‌ی مسافران را به یادماندنی تبدیل کند و باعث بازگشت آن‌ها به مقصد مورد نظر شود.
پیشنهاد بررسی و مطالعه >>>> نوشتن طرح بازاریابی
همچنین در دوره بازاریابی خدمات گردشگری ، استفاده از روش‌های نوین بازاریابی از جمله استفاده از رسانه‌های اجتماعی، سایت‌های اینترنتی و فضای آنلاین برای ارتباط با مشتریان و جلب توجه آن‌ها نقش بسزایی در موفقیت کسب و کارهای گردشگری دارد.


بازاریابی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی نه تنها به جذب مشتریان کمک می‌کند، بلکه ارزش و تمایز رقابتی برای کسب و کارها فراهم می‌کند. این اصول اساسی، اگر به درستی پیاده‌سازی شوند، به بهبود تجربه مسافران و رشد کسب و کارهای گردشگری کمک می‌کنند.
پیشنهاد مطالعه و بررسی >>>> طراحی برنامه بازاریابیدوره اصول بازاریابی گردشگری و بازاریابی خدمات گردشگری را به روش آقای محمّد مهدی بهزاد یاد بگیرید. ایشان با کارآفرینی در حوزه گردشگری از سال 2013 در شهر دبی، فعالیت در این حوزه را آغاز نمودند. همچنین در دانشگاه تهران به تحصیل و پژوهش علم بازاریابی خدمات پرداختند. لذا این دوره ماحصل عمل آکادمیک و تجربیات عملی و کاربردی است و از منابع رسمی علم گردشگری و مهمانوازی در جهان با بیان ساده و قابل فهم بهره گرفته شده است.


از سال 1397 با انتقال تجربیات بین المللی و کارآفرینی در حوزه گردشگری و مهمانوازی، زمینه اشتغال 150 نفر را به صورت مستقیم در کشور عزیزمان ایران را فراهم کردند.

اگر در هر کدام از صنایع زیرفعال هستید، این دوره مناسب برای پیشرفت و سودآوری شماست :


1.     اقامت(هتل، بومگردی و . . .)

2.    غذا و نوشیدنی (رستوران، کافی شاپ)

3.    جهانگردی، تفریح و ماجراجویی

4.    جاذبه های توریستی سیاحتی، تاریخی، مذهبی، پزشکی

5.    برگزاری رویدادها و کنفرانس ها

6.    حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی

7.    مسافرت

8.    بازاریابی خدمات گردشگری


با هم آموز بهترین خودت باش !


تلاش ما در هم آموز راه اندازی یک پلتفرم یادگیری الکترونیکی بر روی وب و موبایل بوده که به صورت کاملا بومی و مطابق با نیازهای آموزشی طراحی و توسعه داده شده است و با همکاری برترین موسسات آموزشی، مجموعه ای غنی از دوره های الکترونیکی در موضوعات مختلف را در اختیار شما قرار می دهد. با گذراندن موفقیت آمیز دوره ها در هم آموز می توانید از موسسه برگزار کننده دوره مدرک معتبر آموزشی دریافت نمایید. رویکرد اصلی هم آموز ارائه آموزش های با کیفیت و معتبر تخصصی در حوزه مدیریت و مهارت های فردی است برای اطلاع بیشتر از دوره های ما به صفحه اصلی مراجعه نمایید.