اصول بازاريابى گردشگرى و مهمان نوازى

محمد مهدی بهزاد

بازاریابی و فروش

امتیاز 5.0 ازمجموع 10 نفر
650,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1: مفاهیم اولیه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2: انتخاب ابزار صحیح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • انتخاب ابزار مناسب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3: تعریف ارزش خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • مثلث بازاریابی خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4: تمایز یا نابودی

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه کسب وکار های گردشگری متمایز می شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی در ذهن مشتری

  رایگان
  نمایش
 • روش های جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5: طراحی محصول خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنE
 • طراحی محصول خدمات گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6: برند

مشاهده محتوابستنF
 • چگونه نام برند بسازیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8: سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

مشاهده محتوابستنG
 • سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7: قیمت گذاری خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9: شواهد فیزیکی در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنI
 • سند VIG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10: طراحی رویه های سازمان

مشاهده محتوابستنJ
 • مدل بلو پرینت جهت طراحی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11: نقش کارکنان در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12: انتظارات مشتریان

مشاهده محتوابستنB
 • انتظازات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 13: آخرین ابزار - ترویج فروش Promotion

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 14: مهندسی تخفیفات و حراج

مشاهده محتوابستنD
 • مهندسی تخفیفات و حراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 15: فروشندگی

مشاهده محتوابستنE
 • فروشندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
650,000تومان
خرید دوره
16جلسه
5ساعت و 57 دقیقه
40فراگیر

جلسه 1: مفاهیم اولیه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2: انتخاب ابزار صحیح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • انتخاب ابزار مناسب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3: تعریف ارزش خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • مثلث بازاریابی خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4: تمایز یا نابودی

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه کسب وکار های گردشگری متمایز می شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی در ذهن مشتری

  رایگان
  نمایش
 • روش های جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5: طراحی محصول خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنE
 • طراحی محصول خدمات گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6: برند

مشاهده محتوابستنF
 • چگونه نام برند بسازیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8: سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

مشاهده محتوابستنG
 • سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7: قیمت گذاری خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9: شواهد فیزیکی در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنI
 • سند VIG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10: طراحی رویه های سازمان

مشاهده محتوابستنJ
 • مدل بلو پرینت جهت طراحی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11: نقش کارکنان در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12: انتظارات مشتریان

مشاهده محتوابستنB
 • انتظازات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 13: آخرین ابزار - ترویج فروش Promotion

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 14: مهندسی تخفیفات و حراج

مشاهده محتوابستنD
 • مهندسی تخفیفات و حراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 15: فروشندگی

مشاهده محتوابستنE
 • فروشندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

دوره اصول بازاریابی گردشگری و مهمانوازی را به روش آقای محمّد مهدی بهزاد یاد بگیرید. ایشان با کارآفرینی در حوزه گردشگری از سال 2013 در شهر دبی، فعالیت در این حوزه را آغاز نمودند. همچنین در دانشگاه تهران به تحصیل و پژوهش علم بازاریابی خدمات پرداختند. لذا این دوره ماحصل عمل آکادمیک و تجربیات عملی و کاربردی است و از منابع رسمی علم گردشگری و مهمانوازی در جهان با بیان ساده و قابل فهم بهره گرفته شده است.

از سال 1397 با انتقال تجربیات بین المللی و کارآفرینی در حوزه گردشگری و مهمانوازی، زمینه اشتغال 150 نفر را به صورت مستقیم در کشور عزیزمان ایران را فراهم کردند.

اگر در هر کدام از صنایع زیرفعال هستید، این دوره مناسب برای پیشرفت و سودآوری شماست :

1.     اقامت(هتل، بومگردی و . . .)

2.    غذا و نوشیدنی (رستوران، کافی شاپ)

3.    جهانگردی، تفریح و ماجراجویی

4.    جاذبه های توریستی سیاحتی، تاریخی، مذهبی، پزشکی

5.    برگزاری رویدادها و کنفرانس ها

6.    حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی

7.    مسافرت


8.    خدمات گردشگری

توضیحات

دوره اصول بازاریابی گردشگری و مهمانوازی را به روش آقای محمّد مهدی بهزاد یاد بگیرید. ایشان با کارآفرینی در حوزه گردشگری از سال 2013 در شهر دبی، فعالیت در این حوزه را آغاز نمودند. همچنین در دانشگاه تهران به تحصیل و پژوهش علم بازاریابی خدمات پرداختند. لذا این دوره ماحصل عمل آکادمیک و تجربیات عملی و کاربردی است و از منابع رسمی علم گردشگری و مهمانوازی در جهان با بیان ساده و قابل فهم بهره گرفته شده است.

از سال 1397 با انتقال تجربیات بین المللی و کارآفرینی در حوزه گردشگری و مهمانوازی، زمینه اشتغال 150 نفر را به صورت مستقیم در کشور عزیزمان ایران را فراهم کردند.

اگر در هر کدام از صنایع زیرفعال هستید، این دوره مناسب برای پیشرفت و سودآوری شماست :

1.     اقامت(هتل، بومگردی و . . .)

2.    غذا و نوشیدنی (رستوران، کافی شاپ)

3.    جهانگردی، تفریح و ماجراجویی

4.    جاذبه های توریستی سیاحتی، تاریخی، مذهبی، پزشکی

5.    برگزاری رویدادها و کنفرانس ها

6.    حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی

7.    مسافرت


8.    خدمات گردشگری