پیشنهاد هفته

اصول بازاريابى گردشگرى و مهمان نوازى

محمد مهدی بهزاد

بازاریابی و فروش

امتیاز 5.0 ازمجموع 9 نفر
359,000تومان
299,000تومان
17%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1: مفاهیم اولیه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2: انتخاب ابزار صحیح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • انتخاب ابزار مناسب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3: تعریف ارزش خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • مثلث بازاریابی خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4: تمایز یا نابودی

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه کسب وکار های گردشگری متمایز می شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی در ذهن مشتری

  رایگان
  نمایش
 • روش های جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5: طراحی محصول خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنE
 • طراحی محصول خدمات گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6: برند

مشاهده محتوابستنF
 • چگونه نام برند بسازیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8: سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

مشاهده محتوابستنG
 • سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7: قیمت گذاری خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9: شواهد فیزیکی در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنI
 • سند VIG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10: طراحی رویه های سازمان

مشاهده محتوابستنJ
 • مدل بلو پرینت جهت طراحی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11: نقش کارکنان در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12: انتظارات مشتریان

مشاهده محتوابستنB
 • انتظازات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 13: آخرین ابزار - ترویج فروش Promotion

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 14: مهندسی تخفیفات و حراج

مشاهده محتوابستنD
 • مهندسی تخفیفات و حراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 15: فروشندگی

مشاهده محتوابستنE
 • فروشندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
359,000تومان
299,000تومان
17%
خرید دوره
16جلسه
معادل 10 ساعت آموزشی
26فراگیر

جلسه 1: مفاهیم اولیه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2: انتخاب ابزار صحیح بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • انتخاب ابزار مناسب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3: تعریف ارزش خدمات

مشاهده محتوابستنC
 • مثلث بازاریابی خدمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4: تمایز یا نابودی

مشاهده محتوابستنD
 • چگونه کسب وکار های گردشگری متمایز می شوند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی در ذهن مشتری

  رایگان
  نمایش
 • روش های جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5: طراحی محصول خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنE
 • طراحی محصول خدمات گردشگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6: برند

مشاهده محتوابستنF
 • چگونه نام برند بسازیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 8: سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

مشاهده محتوابستنG
 • سهولت دسترسی با توزیع هوشمندانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7: قیمت گذاری خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنH
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری خدمات گردشگری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 9: شواهد فیزیکی در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنI
 • سند VIG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 10: طراحی رویه های سازمان

مشاهده محتوابستنJ
 • مدل بلو پرینت جهت طراحی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 11: نقش کارکنان در بازاریابی خدمات گردشگری

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 12: انتظارات مشتریان

مشاهده محتوابستنB
 • انتظازات مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 13: آخرین ابزار - ترویج فروش Promotion

مشاهده محتوابستنC
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 14: مهندسی تخفیفات و حراج

مشاهده محتوابستنD
 • مهندسی تخفیفات و حراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 15: فروشندگی

مشاهده محتوابستنE
 • فروشندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

قبل از اینکه بخواهیم راجع به دوره توضیح بدهیم، لازم است که بدانید ما این دوره را گارانتی کردیم! شاید برای شما جالب باشد اما تضمین میکنیم که اگر دوره اصول بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی را تا انتها ملاحظه کردید و به دانش شما اضافه نشد، کل مبلغ رو به شما عودت میدهیم!

 

در این دوره آموزشی،منابع رسمی علم بازاریابی خدمات گردشگری را زبان ساده با استفاده از مثالها و نمونه شرکت های موفق ارائه کردیم. روزها و ماه ها وقت صرف شده تا به معنای واقعی لقمه جوییده شده در دهان بیننده قرارگیرد. همانطور که می دانید عامل اصلی توسعه و رشد اقتصادی جوامع غربی در دهه های گذشته، بهره گیری از دانش علوم انسانی بالاخص علم مدیریت بوده است. آگاهی حاصله از مدیریت و بازاریابی میتواند نقش بسزایی در سودآوری و موفقیت کسب و کار شما  داشته باشد. برای ما فعالان این صنعت بد نیست که بدانیم، به جرات صنعت گردشگری در دوران پسا کرونا، نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی و درآمدزایی کشورخواهد داشت .

 

هشت بخش که اگر در آن فعالیت دارید، این دوره مناسب شماست :

1.      اقامت(هتل، بومگردی و . . .)

2.     غذا و نوشیدنی (رستوران، کافی شاپ)

3.     جهانگردی، تفریح و ماجراجویی

4.     جاذبه های توریستی سیاحتی، تاریخی، مذهبی، پزشکی

5.     برگزاری رویدادها و کنفرانس ها

6.     حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی

7.     مسافرت

8.     خدمات گردشگری

توضیحات

قبل از اینکه بخواهیم راجع به دوره توضیح بدهیم، لازم است که بدانید ما این دوره را گارانتی کردیم! شاید برای شما جالب باشد اما تضمین میکنیم که اگر دوره اصول بازاریابی خدمات گردشگری و مهمان نوازی را تا انتها ملاحظه کردید و به دانش شما اضافه نشد، کل مبلغ رو به شما عودت میدهیم!

 

در این دوره آموزشی،منابع رسمی علم بازاریابی خدمات گردشگری را زبان ساده با استفاده از مثالها و نمونه شرکت های موفق ارائه کردیم. روزها و ماه ها وقت صرف شده تا به معنای واقعی لقمه جوییده شده در دهان بیننده قرارگیرد. همانطور که می دانید عامل اصلی توسعه و رشد اقتصادی جوامع غربی در دهه های گذشته، بهره گیری از دانش علوم انسانی بالاخص علم مدیریت بوده است. آگاهی حاصله از مدیریت و بازاریابی میتواند نقش بسزایی در سودآوری و موفقیت کسب و کار شما  داشته باشد. برای ما فعالان این صنعت بد نیست که بدانیم، به جرات صنعت گردشگری در دوران پسا کرونا، نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی و درآمدزایی کشورخواهد داشت .

 

هشت بخش که اگر در آن فعالیت دارید، این دوره مناسب شماست :

1.      اقامت(هتل، بومگردی و . . .)

2.     غذا و نوشیدنی (رستوران، کافی شاپ)

3.     جهانگردی، تفریح و ماجراجویی

4.     جاذبه های توریستی سیاحتی، تاریخی، مذهبی، پزشکی

5.     برگزاری رویدادها و کنفرانس ها

6.     حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی

7.     مسافرت

8.     خدمات گردشگری

بسته های آموزشی مرتبط