مدیرعامل حرفه ای 3

گروه آریانا

اصول مدیریت

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
6,000,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
  6,000,000تومان
  خرید دوره
  1جلسه
  معادل 80 ساعت آموزشی
  16فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
   توضیحات

   توضیحات

   برچسب ها

   بسته های آموزشی مرتبط