معجزه رشد پایدار

حمیدرضا حسینی آشتیانی

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.5 ازمجموع 11 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
  • معجزه رشد پایدار

    رایگان
    نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
36 دقیقه
324فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
  • معجزه رشد پایدار

    رایگان
    نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

چرا دستیابی به رشدی پایدار در سازمان‌ها دشوار است؟ چرا در چند دهه اخیر (در مقایسه با دهه ۱۳۴۰ خورشیدی) شاهد شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ در صنایع کشور نیستیم؟ چرا اجرای سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی (از جمله برنامه‌ریزی) در بیشتر سازمان‌های ایرانی، دستاورد قابل‌توجهی به همراه ندارد؟ آقای کالینز با مطالعه عملکرد شرکت‌های فهرست فورچون ۵۰۰ (۵۰۰ شرکت برتر آمریکا) در سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۵ (۴۰ سال!)، به این نتیجه رسیده که تنها شرکت‌هایی بزرگ می‌شود که معجزه «رشد پایدار و بی‌وقفه» را درک کرده باشند.

توضیحات

چرا دستیابی به رشدی پایدار در سازمان‌ها دشوار است؟ چرا در چند دهه اخیر (در مقایسه با دهه ۱۳۴۰ خورشیدی) شاهد شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ در صنایع کشور نیستیم؟ چرا اجرای سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی (از جمله برنامه‌ریزی) در بیشتر سازمان‌های ایرانی، دستاورد قابل‌توجهی به همراه ندارد؟ آقای کالینز با مطالعه عملکرد شرکت‌های فهرست فورچون ۵۰۰ (۵۰۰ شرکت برتر آمریکا) در سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۵ (۴۰ سال!)، به این نتیجه رسیده که تنها شرکت‌هایی بزرگ می‌شود که معجزه «رشد پایدار و بی‌وقفه» را درک کرده باشند.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی