هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

نرم افزار حسابداری سپیدار

همکاران سیستم

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.2 ازمجموع 13 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

خودآموز نرم افزار سپیدار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • راه اندازی سیستم

  رایگان
  نمایش
 • کدینگ حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صدور سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • گزارش گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عملیات پابان سال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عملیات ارزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
0فراگیر

خودآموز نرم افزار سپیدار

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • راه اندازی سیستم

  رایگان
  نمایش
 • کدینگ حساب ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • صدور سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • گزارش گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عملیات پابان سال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عملیات ارزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
شرح دوره مخاطبین حداقل ليسانس مالي يا آشنايي با مفاهيم مالي موسسات خدماتي و بازرگاني سرفصل های دوره نرم افزار حسابداری سپيدارسیستم: 1.نصب سیستم 2.راه اندازی سیستم 3.کدینگ حساب ها 4.صدور سند 5.گزارش گیری 6.عملیات پایان سال 7.عملیات مالی نرم افزار دريافت و پرداخت سپيدارسیستم: 1.معرفی نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار 2.ثبت انواع پرداخت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار 3.اطلاعات پایه 4.عملیات چک پرداختی 5.ثبت انواع دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار 6.عملیات چک های دریافتی 7.تهیه مغایرت بانکی 8.گزارشات نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار نرم افزار حقوق و دستمزد سپيدارسیستم: 1.اطلاعات پایه راه اندازی سیستم تهیه خروجی ها 2.تنظیمات اطلاعات تکمیلی 3.ثبت اطلاعات پرسنلی 4.محاسبات نرم افزار انبار سپيدارسیستم: 1.تعریف کالا 2.ورود کالا و برگشت ورودی کالا به انبار 3.خروجی های قانونی سیستم تامین کنندگان و انبار 4.خروج کالا و برگشت خروجی کالا به انبار 5.عملیات پایان سال سیستم تامین کنندگان انبار 6.فرم های تکمیلی سیستم تامین کنندگان و انبار 7.گزارشات سیستم تامین کنندگان و انبار نرم افزار فروش سپيدارسيستم: 1.اطلاعات پایه 2.تعریف کالا 3.ثبت عملیات فروش 4.فرم های تکمیلی نرم افزار مشتریان و فروش 5.گزارشات نرم افزار مشتریان و فروش 6.خروجی های قانونی نرم افزار مشتریان وفروش 7.عملیات پایان سال نرم افزار مشتریان و فروش

توضیحات

شرح دوره مخاطبین حداقل ليسانس مالي يا آشنايي با مفاهيم مالي موسسات خدماتي و بازرگاني سرفصل های دوره نرم افزار حسابداری سپيدارسیستم: 1.نصب سیستم 2.راه اندازی سیستم 3.کدینگ حساب ها 4.صدور سند 5.گزارش گیری 6.عملیات پایان سال 7.عملیات مالی نرم افزار دريافت و پرداخت سپيدارسیستم: 1.معرفی نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار 2.ثبت انواع پرداخت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار 3.اطلاعات پایه 4.عملیات چک پرداختی 5.ثبت انواع دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار 6.عملیات چک های دریافتی 7.تهیه مغایرت بانکی 8.گزارشات نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار نرم افزار حقوق و دستمزد سپيدارسیستم: 1.اطلاعات پایه راه اندازی سیستم تهیه خروجی ها 2.تنظیمات اطلاعات تکمیلی 3.ثبت اطلاعات پرسنلی 4.محاسبات نرم افزار انبار سپيدارسیستم: 1.تعریف کالا 2.ورود کالا و برگشت ورودی کالا به انبار 3.خروجی های قانونی سیستم تامین کنندگان و انبار 4.خروج کالا و برگشت خروجی کالا به انبار 5.عملیات پایان سال سیستم تامین کنندگان انبار 6.فرم های تکمیلی سیستم تامین کنندگان و انبار 7.گزارشات سیستم تامین کنندگان و انبار نرم افزار فروش سپيدارسيستم: 1.اطلاعات پایه 2.تعریف کالا 3.ثبت عملیات فروش 4.فرم های تکمیلی نرم افزار مشتریان و فروش 5.گزارشات نرم افزار مشتریان و فروش 6.خروجی های قانونی نرم افزار مشتریان وفروش 7.عملیات پایان سال نرم افزار مشتریان و فروش

برچسب ها