پیشنهاد هفته

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک(پاییز1400)

گروه آریانا

مدیریت استراتژیک

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
1,000,000تومان
1,000,000تومان
0%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جلسه اول- پارت اول

  رایگان
  نمایش
 • جلسه اول - پارت دوم

  رایگان
  نمایش
 • جلسه اول-پارت سوم

  رایگان
  نمایش

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جلسه دوم - پارت اول

  رایگان
  نمایش
 • جلسه دوم- پارت دوم

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جلسه سوم - پارت اول

  رایگان
  نمایش
 • جلسه سوم- پارت دوم

  رایگان
  نمایش

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • جلسه چهارم-پارت اول

  رایگان
  نمایش
 • جلسه چهارم - پارت دوم

  رایگان
  نمایش

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
  1,000,000تومان
  1,000,000تومان
  0%
  خرید دوره
  5جلسه
  معادل 15 ساعت آموزشی
  0فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جلسه اول- پارت اول

   رایگان
   نمایش
  • جلسه اول - پارت دوم

   رایگان
   نمایش
  • جلسه اول-پارت سوم

   رایگان
   نمایش

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جلسه دوم - پارت اول

   رایگان
   نمایش
  • جلسه دوم- پارت دوم

   رایگان
   نمایش

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جلسه سوم - پارت اول

   رایگان
   نمایش
  • جلسه سوم- پارت دوم

   رایگان
   نمایش

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جلسه چهارم-پارت اول

   رایگان
   نمایش
  • جلسه چهارم - پارت دوم

   رایگان
   نمایش

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
   توضیحات
   مدیریت برنامه ریزی استراتژیک(پاییز1400)

   توضیحات

   مدیریت برنامه ریزی استراتژیک(پاییز1400)

   برچسب ها

   بسته های آموزشی مرتبط