OKR

دکتر امین ترکمان

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.1 ازمجموع 21 نفر
950,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آشنایی با هدف گذاری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره و تمرین ابتدایی

  رایگان
  نمایش
 • نتیجه تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ده اشتباه مهلک در هدف گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

همه چیز درباره اهداف و نتایج کلیدی

مشاهده محتوابستنB
 • OKR چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند Objective and key results

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال استفاده مشاور فروش از OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال مدیر منابع انسانی از OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال استفاده تیم فروش از OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال استقلال مالی در زندگی شخصی و OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال ورزش در زندگی شخصی و OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تعریف OKR

مشاهده محتوابستنC
 • تعریف اهداف و تعریف نتایج کلیدی

  رایگان
  نمایش
 • باید ها و نباید ها در تعریف OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت و راهبری با OKR

مشاهده محتوابستنD
 • راهبری افراد با OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منافع OKR برای مدیران ارشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • • OKR کل سازمان ، OKR بخش های سازمان ، OKR تیم های سازمان و OKR شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور از OKR در همه سازمان استفاده کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال OKR در کل سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تیم های چند وظیفه ای و OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چالش ها ، ابزار OKR

مشاهده محتوابستنE
 • چالش امتیاز هفتاد درصد در OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه شاخص کلیدی عملکرد با اهداف و نتایج کلیدی KPI vs OKR

  رایگان
  نمایش
 • ابزار و نرم افزار های OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
950,000تومان
خرید دوره
5جلسه
4ساعت و 22 دقیقه
187فراگیر

آشنایی با هدف گذاری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره و تمرین ابتدایی

  رایگان
  نمایش
 • نتیجه تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ده اشتباه مهلک در هدف گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

همه چیز درباره اهداف و نتایج کلیدی

مشاهده محتوابستنB
 • OKR چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند Objective and key results

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال استفاده مشاور فروش از OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال مدیر منابع انسانی از OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال استفاده تیم فروش از OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال استقلال مالی در زندگی شخصی و OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی مثال ورزش در زندگی شخصی و OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تعریف OKR

مشاهده محتوابستنC
 • تعریف اهداف و تعریف نتایج کلیدی

  رایگان
  نمایش
 • باید ها و نباید ها در تعریف OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت و راهبری با OKR

مشاهده محتوابستنD
 • راهبری افراد با OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منافع OKR برای مدیران ارشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • • OKR کل سازمان ، OKR بخش های سازمان ، OKR تیم های سازمان و OKR شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور از OKR در همه سازمان استفاده کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال OKR در کل سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تیم های چند وظیفه ای و OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چالش ها ، ابزار OKR

مشاهده محتوابستنE
 • چالش امتیاز هفتاد درصد در OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه شاخص کلیدی عملکرد با اهداف و نتایج کلیدی KPI vs OKR

  رایگان
  نمایش
 • ابزار و نرم افزار های OKR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

 دوره دوره اهداف و نتایج کلیدی

فریم ورک اهداف و نتایج کلیدی یا OKR یک روش کاربردی است برای آنکه مطمئن باشیم در جهت اهداف و استراتژی ها و چشم انداز هایمان پیش می¬رویم. ممکن است سازمان های زیادی را دیده باشید که بعد از تدوین استراتژی ها از این عارضه رنج می برند که درگیر روزمرگی شده اند و به کار های فوری و فوتی می پردازند و کمتر در جهت استراتژی های تعیین شده گام بر می دارند.

Objective and key Results یک ابزار است که دقیقا مانع خاک خوردن اسناد استراتژی میشود و سازمان را مطمئن می سازد که هر اقدام روزانه در جهت عینیت بخشیدن به اهداف کلان است.

از مزایای این تکنیک همین بس که شرکت های بسیار موفق در سطح جهانی اذآن داشته اند اگر OKR نبود توسعه هزار برابری آنها در مدت کوتاه نا ممکن بود.

OKR فقط مخصوص شرکت ها و سازمان های بزرگ نیست، بلکه شرکت های کوچک نیز می توانند از آن استفاده کنند و حتی در سطح فردی و در زندگی روزمره باعث تحول شگرف خواهد بود.

این دوره برای شرکت ها و سازمان خیلی بزرگ ، شرکت ها و سازمان های متوسط و شرکت های کوچک مناسب است. تمام افراد برای زندگی شخصی و برای زندگی کاری خود می توانند از مفاهیم دوره به شدت بهره ببرند.

بعد از اتمام این دوره:

با هدف گذاری آشنا می شویم.

با تکنیک اهداف و نتایج کلیدی آشنا می شویم.

مثال های زیادی را بررسی خواهیم کرد.

با هم سو کردن فعالیت های روزمره و اهداف کلان آشنا می شویم.

جایگاه Agile و OKR را با هم می سنجیم

با همسو کردن بخش های مختلف سازمان با هم و رهبری OKR آشنا می شویم.

با ابزار های OKR آشنا می شویم.


مخاطبین این دوره :

همه افراد علاقه مند به توسعه فردی و شغلی

مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های بزرگ

کلیه پرسنل سازمان های بزرگ و کوچک

مدیران شرکت های کوچک و متوسط و مدیران استارتاپ ها

مدیران محصول و طراحان محصول

مدیران پروژه و افراد تیم مهندسی

افراد علاقه مند به نوآوری

مشاوران مدیریت

افراد درگیر در حل مساله های پیچیده

توضیحات

 دوره دوره اهداف و نتایج کلیدی

فریم ورک اهداف و نتایج کلیدی یا OKR یک روش کاربردی است برای آنکه مطمئن باشیم در جهت اهداف و استراتژی ها و چشم انداز هایمان پیش می¬رویم. ممکن است سازمان های زیادی را دیده باشید که بعد از تدوین استراتژی ها از این عارضه رنج می برند که درگیر روزمرگی شده اند و به کار های فوری و فوتی می پردازند و کمتر در جهت استراتژی های تعیین شده گام بر می دارند.

Objective and key Results یک ابزار است که دقیقا مانع خاک خوردن اسناد استراتژی میشود و سازمان را مطمئن می سازد که هر اقدام روزانه در جهت عینیت بخشیدن به اهداف کلان است.

از مزایای این تکنیک همین بس که شرکت های بسیار موفق در سطح جهانی اذآن داشته اند اگر OKR نبود توسعه هزار برابری آنها در مدت کوتاه نا ممکن بود.

OKR فقط مخصوص شرکت ها و سازمان های بزرگ نیست، بلکه شرکت های کوچک نیز می توانند از آن استفاده کنند و حتی در سطح فردی و در زندگی روزمره باعث تحول شگرف خواهد بود.

این دوره برای شرکت ها و سازمان خیلی بزرگ ، شرکت ها و سازمان های متوسط و شرکت های کوچک مناسب است. تمام افراد برای زندگی شخصی و برای زندگی کاری خود می توانند از مفاهیم دوره به شدت بهره ببرند.

بعد از اتمام این دوره:

با هدف گذاری آشنا می شویم.

با تکنیک اهداف و نتایج کلیدی آشنا می شویم.

مثال های زیادی را بررسی خواهیم کرد.

با هم سو کردن فعالیت های روزمره و اهداف کلان آشنا می شویم.

جایگاه Agile و OKR را با هم می سنجیم

با همسو کردن بخش های مختلف سازمان با هم و رهبری OKR آشنا می شویم.

با ابزار های OKR آشنا می شویم.


مخاطبین این دوره :

همه افراد علاقه مند به توسعه فردی و شغلی

مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های بزرگ

کلیه پرسنل سازمان های بزرگ و کوچک

مدیران شرکت های کوچک و متوسط و مدیران استارتاپ ها

مدیران محصول و طراحان محصول

مدیران پروژه و افراد تیم مهندسی

افراد علاقه مند به نوآوری

مشاوران مدیریت

افراد درگیر در حل مساله های پیچیده

برچسب ها