هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

تفکر طراحی

دکتر امین ترکمان

اصول مدیریت

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
388,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تفکر طراحی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چه موقع از تفکر طراحی استفاده می شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال آشپزخانه خوب یک مورد از کاربرد های تفکر طراحی بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال آشپزخانه خوب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تفکر طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر ده ابزار در چهار مرحله تفکر طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • فیزیک نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • مثال دو مدیر دو طرز تفکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین : ذهن شما چه مقدار آماده نوآور بودن است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار داستان سرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • آمادگی قبل از شروع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه چیزی هست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار ترسیم مسیر تجربه مشتری

  رایگان
  نمایش
 • ابزار تحلیل زنجیره ارزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار ترسیم نقشه ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • چه می شود اگر؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار بارش فکری

  رایگان
  نمایش
 • ابزار توسعه مدل مفهومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • چه چیزی شگفت آور است؟

  رایگان
  نمایش
 • ابزار آزمون پیش فرض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار نمونه سازی سریع

  رایگان
  نمایش

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • چه چیزی کار می کند؟

  رایگان
  نمایش
 • ابزاربصری سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار هم آفرینی با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار عرضه برای یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
388,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 8 ساعت آموزشی
21فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تفکر طراحی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چه موقع از تفکر طراحی استفاده می شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال آشپزخانه خوب یک مورد از کاربرد های تفکر طراحی بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال آشپزخانه خوب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تفکر طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر ده ابزار در چهار مرحله تفکر طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • فیزیک نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • مثال دو مدیر دو طرز تفکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین : ذهن شما چه مقدار آماده نوآور بودن است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار داستان سرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • آمادگی قبل از شروع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه چیزی هست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار ترسیم مسیر تجربه مشتری

  رایگان
  نمایش
 • ابزار تحلیل زنجیره ارزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار ترسیم نقشه ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • چه می شود اگر؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار بارش فکری

  رایگان
  نمایش
 • ابزار توسعه مدل مفهومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • چه چیزی شگفت آور است؟

  رایگان
  نمایش
 • ابزار آزمون پیش فرض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار نمونه سازی سریع

  رایگان
  نمایش

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • چه چیزی کار می کند؟

  رایگان
  نمایش
 • ابزاربصری سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار هم آفرینی با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار عرضه برای یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

دوره تفکر طراحی در نوآوری و حل مساله و توسعه محصولات جدید

تفکر طراحی یک رویکرد قدرتمند در شناخت مسایل واقعی ، نوآوری ، حل مساله و  توسعه محصول جدید است که از سمت مشتری و شناخت نیاز های اصلی واقعی و امکان پذیر کاربرمشتری شروع می­شود.  ماهیت تفکر طراحی بر پایه انسان محور بودن است و مسایل را به گونه ای حل می­کند که مشتری واقعا خشنود باشد. تفکر طراحی شامل توسعه مفهوم، خلاقیت کاربردی ، تولید نمونه اولیه ، آزمایش محصول و ... می­باشد. وقتی این مفهوم به نوآوری وارد می­شود موفقیت به شدت و به طور غیر قاابل تصوری افزایش می­یابد.

شرکت های برتر دنیا متوجه این موضوع شده اند که روش ساختارمند تفکر طراحی می­تواند تا چه حد برایشان مهم باشد لذا در نوآوری، طراحی محصول و تدوین استراتژی از آن بهره گرفته اند و با وجود نو بودن این روش تا کنون در سطح گسترده­ای از آن استفاده شده است.

دوره تفکر طراحی در نوآوری و حل مساله به صورت گام به گام، آموزش می­دهد که چگونه در فرآیند حل مساله خلاقانه و نوآوری  به نتیجه دلخواه، امکان­پذیر و با دوام برسیم. این روش در طراحی و توسعه محصول جدید از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تسلط به مراحل و ابزار آن راه گشای طراحی و توسعه محصولات است.

 

 

 


 

این دوره برای افراد و تیم هایی مناسب است که می­خواهند جاری سازی  تفکر طراحی در فرآیند  حل مساله نوآوری و طراحی محصول را فرا بگیرند ، کارآفرینان و مدیران محصول و نوآوران و افراد دخیل در  تیم های محصول و شاغلین در استارتاپ ها و علاقه مندان به نوآوری مخاطبین جدی این دوره هستند

بعد از اتمام این دوره:

·         با وظایف مدیر محصول آشنا می­شویم

·         با طرز تفکر طراحی و تفاوت های آن با طرز تفکر مدیریتی آشنا می­شویم

·         با هفت ویژگی عصر مفهومی که پایه و اساس فعالیت ها در زمانه کنونی هستند آشنا می­شویم.

·         فرآیند تفکر طراحی را خواهیم شناخت.

·         با شناخت خواسته واقعی کاربر/ مشتری آشنا می­شویم.

·         با چهار مرحله تفکر طراحی آشنا می­شویم.

·         با ده ابزار تفکر طراحی آشنا می­شویم.

 

مخاطبین این دوره :

·         مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های بزرگ

·         کلیه پرسنل درگیر با مشتری و ارباب رجوع

·         مدیران شرکت های کوچک و متوسط و مدیران استارتاپ ها

·         مدیران محصول و طراحان محصول

·         مدیران پروژه و افراد تیم مهندسی

·         افراد علاقه مند به نوآوری

·         مشاوران مدیریت

·         افراد درگیر در حل مساله های پیچیده

فعالان در صنایع بانک و بیمه، آموزش و صنعت مشاوره، کارخانجات تولیدی و موسسات آموزشی و خدمات استارتاپی از مفاهیم این دوره بسیار خواهند آموخت.

توضیحات

دوره تفکر طراحی در نوآوری و حل مساله و توسعه محصولات جدید

تفکر طراحی یک رویکرد قدرتمند در شناخت مسایل واقعی ، نوآوری ، حل مساله و  توسعه محصول جدید است که از سمت مشتری و شناخت نیاز های اصلی واقعی و امکان پذیر کاربرمشتری شروع می­شود.  ماهیت تفکر طراحی بر پایه انسان محور بودن است و مسایل را به گونه ای حل می­کند که مشتری واقعا خشنود باشد. تفکر طراحی شامل توسعه مفهوم، خلاقیت کاربردی ، تولید نمونه اولیه ، آزمایش محصول و ... می­باشد. وقتی این مفهوم به نوآوری وارد می­شود موفقیت به شدت و به طور غیر قاابل تصوری افزایش می­یابد.

شرکت های برتر دنیا متوجه این موضوع شده اند که روش ساختارمند تفکر طراحی می­تواند تا چه حد برایشان مهم باشد لذا در نوآوری، طراحی محصول و تدوین استراتژی از آن بهره گرفته اند و با وجود نو بودن این روش تا کنون در سطح گسترده­ای از آن استفاده شده است.

دوره تفکر طراحی در نوآوری و حل مساله به صورت گام به گام، آموزش می­دهد که چگونه در فرآیند حل مساله خلاقانه و نوآوری  به نتیجه دلخواه، امکان­پذیر و با دوام برسیم. این روش در طراحی و توسعه محصول جدید از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تسلط به مراحل و ابزار آن راه گشای طراحی و توسعه محصولات است.

 

 

 


 

این دوره برای افراد و تیم هایی مناسب است که می­خواهند جاری سازی  تفکر طراحی در فرآیند  حل مساله نوآوری و طراحی محصول را فرا بگیرند ، کارآفرینان و مدیران محصول و نوآوران و افراد دخیل در  تیم های محصول و شاغلین در استارتاپ ها و علاقه مندان به نوآوری مخاطبین جدی این دوره هستند

بعد از اتمام این دوره:

·         با وظایف مدیر محصول آشنا می­شویم

·         با طرز تفکر طراحی و تفاوت های آن با طرز تفکر مدیریتی آشنا می­شویم

·         با هفت ویژگی عصر مفهومی که پایه و اساس فعالیت ها در زمانه کنونی هستند آشنا می­شویم.

·         فرآیند تفکر طراحی را خواهیم شناخت.

·         با شناخت خواسته واقعی کاربر/ مشتری آشنا می­شویم.

·         با چهار مرحله تفکر طراحی آشنا می­شویم.

·         با ده ابزار تفکر طراحی آشنا می­شویم.

 

مخاطبین این دوره :

·         مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های بزرگ

·         کلیه پرسنل درگیر با مشتری و ارباب رجوع

·         مدیران شرکت های کوچک و متوسط و مدیران استارتاپ ها

·         مدیران محصول و طراحان محصول

·         مدیران پروژه و افراد تیم مهندسی

·         افراد علاقه مند به نوآوری

·         مشاوران مدیریت

·         افراد درگیر در حل مساله های پیچیده

فعالان در صنایع بانک و بیمه، آموزش و صنعت مشاوره، کارخانجات تولیدی و موسسات آموزشی و خدمات استارتاپی از مفاهیم این دوره بسیار خواهند آموخت.

برچسب ها