مدیریت استرس

دکتر هادی صفری

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.7 ازمجموع 144 نفر
895,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • استرس چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر برهیجانات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیا وجود استرس لازم است ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیزیولوژی استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استرس و عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثییر استرس مزمن در بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر آنچه گذشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نشانه های استرس

  رایگان
  نمایش
 • عوامل و تاثیرات شخصیت بر استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود ارزیابی و خودشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه اضطراب اشپیلیرگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه اضطراب برنز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه DASS-21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ابعاد ریشه ای شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • بررسی شخصیت کامل گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه کمالگرایی مثبت و منفی

  رایگان
  نمایش
 • طیقه بندی انواع راهبردهای مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون اسب و سوار کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهبردهای مبتنی بر سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعاتی راجع به مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین تغییر رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • انواع راهبردهای مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه های فرار از تغییر توسط مغز

  رایگان
  نمایش
 • مسیرهای عصبی بیخودی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مکانیزم داروها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یک واقعیت !!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اگر درمان نکنیم و دارو نخوریم چه ؟؟؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • راهبردهای روانشناسی مدیریت استرس

  رایگان
  نمایش
 • روش های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشکل چیست ؟!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت درمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال هایی در مورد شناخت درمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افکار منفی اتوماتیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • خلبان ذهن خود باشید !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطاهای شناختی -قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطاهای شناختی - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر چرخه ی معیوب افکار و احساسات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش روابط اجماعی در مدیریت استرس

  رایگان
  نمایش
 • سبک زندگی سالم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • مدیریت فضای مجازی

  رایگان
  نمایش
 • ترک اعتیاد به اینترنت!!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محرک ها را از خود دور کنید !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خواب خوب و با کیفیت ضد استرس است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین تنفس شکمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین ذهن آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
895,000تومان
خرید دوره
7جلسه
8ساعت و 3 دقیقه
1578فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • استرس چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر برهیجانات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیا وجود استرس لازم است ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیزیولوژی استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استرس و عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثییر استرس مزمن در بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر آنچه گذشت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نشانه های استرس

  رایگان
  نمایش
 • عوامل و تاثیرات شخصیت بر استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود ارزیابی و خودشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه اضطراب اشپیلیرگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه اضطراب برنز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشنامه DASS-21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ابعاد ریشه ای شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • بررسی شخصیت کامل گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه کمالگرایی مثبت و منفی

  رایگان
  نمایش
 • طیقه بندی انواع راهبردهای مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون اسب و سوار کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهبردهای مبتنی بر سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعاتی راجع به مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین تغییر رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • انواع راهبردهای مدیریت استرس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه های فرار از تغییر توسط مغز

  رایگان
  نمایش
 • مسیرهای عصبی بیخودی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مکانیزم داروها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یک واقعیت !!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اگر درمان نکنیم و دارو نخوریم چه ؟؟؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • راهبردهای روانشناسی مدیریت استرس

  رایگان
  نمایش
 • روش های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشکل چیست ؟!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت درمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال هایی در مورد شناخت درمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افکار منفی اتوماتیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • خلبان ذهن خود باشید !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطاهای شناختی -قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطاهای شناختی - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر چرخه ی معیوب افکار و احساسات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش روابط اجماعی در مدیریت استرس

  رایگان
  نمایش
 • سبک زندگی سالم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • مدیریت فضای مجازی

  رایگان
  نمایش
 • ترک اعتیاد به اینترنت!!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محرک ها را از خود دور کنید !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خواب خوب و با کیفیت ضد استرس است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین تنفس شکمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین ذهن آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیریت و کنترل استرس به عنوان یکی از چالش های عصر مدرنتیه محسوب می شود. که در صورت بهینه نشدن آسیب های جدی روانی و جسمانی به افراد وارد می سازد که نظم و ساختار زندگی شغلی و فردی افراد را تحت الشعاع قرار د اده و حتی آسیب های جبران ناپذیری به افراد وارد می سازد. در این دوره شناخت انواع استرس ها، خود سنجی و آسیب پذیری افراد، انواع راهکارهای عملی و کاربردی مدیریت استرس را خواهید اموخت و به سوی زندگی با آرامش بیشتر سوق پیدا خواهید کرد.

توضیحات

مدیریت و کنترل استرس به عنوان یکی از چالش های عصر مدرنتیه محسوب می شود. که در صورت بهینه نشدن آسیب های جدی روانی و جسمانی به افراد وارد می سازد که نظم و ساختار زندگی شغلی و فردی افراد را تحت الشعاع قرار د اده و حتی آسیب های جبران ناپذیری به افراد وارد می سازد. در این دوره شناخت انواع استرس ها، خود سنجی و آسیب پذیری افراد، انواع راهکارهای عملی و کاربردی مدیریت استرس را خواهید اموخت و به سوی زندگی با آرامش بیشتر سوق پیدا خواهید کرد.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی