تحول دیجیتال

زرین رویا

علوم داده

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • زندگی بدون تلفن همراه هرگز !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تحول دیجیتال چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زرین رویا در دنیای همه چیز متصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زرین رویا و چاه نفتی به نام داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زرین رویا و دنیای اکوسیستم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
51 دقیقه آموزش
28فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • زندگی بدون تلفن همراه هرگز !

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تحول دیجیتال چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زرین رویا در دنیای همه چیز متصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زرین رویا و چاه نفتی به نام داده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زرین رویا و دنیای اکوسیستم ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
 تحول دیجیتال یک بهبود تدریجی نیست!
تحول دیجیتال به معنای یک تغییر شگرف است...
به قول جرج وسترمن، پژوهشگر برجسته دانشگاه ام.آی.تی، تحول دیجیتال به‌مثابه تبدیل کرم ابریشمِ سازمان به پروانه است و نه تبدیل آن به تنها یک کرم ابریشمِ سریع‌تر.
تحول دیجیتال به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه، بیشتر از آنکه یک چالش فناورانه برای سازمان‌ باشد، چالشی انسانی است. مطالعات متعدد انجام شده توسط شرکت‌های مشاوره مدیریتِ مطرح نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع موفقیت تحول دیجیتال، «فرهنگ» و «مهارت»‌های دیجیتال می‌باشد.

توضیحات

 تحول دیجیتال یک بهبود تدریجی نیست!
تحول دیجیتال به معنای یک تغییر شگرف است...
به قول جرج وسترمن، پژوهشگر برجسته دانشگاه ام.آی.تی، تحول دیجیتال به‌مثابه تبدیل کرم ابریشمِ سازمان به پروانه است و نه تبدیل آن به تنها یک کرم ابریشمِ سریع‌تر.
تحول دیجیتال به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه، بیشتر از آنکه یک چالش فناورانه برای سازمان‌ باشد، چالشی انسانی است. مطالعات متعدد انجام شده توسط شرکت‌های مشاوره مدیریتِ مطرح نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع موفقیت تحول دیجیتال، «فرهنگ» و «مهارت»‌های دیجیتال می‌باشد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط