متاورس

زرین رویا

علوم داده

امتیاز 4.7 ازمجموع 6 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی متاوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نمونه هایی از کاربرد متاورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اقتصاد مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فرصت کسب و کار در متاورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
1 ساعت و 09 دقیقه آموزش
110فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی متاوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نمونه هایی از کاربرد متاورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اقتصاد مجازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فرصت کسب و کار در متاورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات

متاورس چیست؟َ

متاورس از تلفیق 2 کلمه Meta به معنای فرا و universe  به معنای جهان تشکیل‌شده است که در کل معنای فرا جهانی می‌دهد. در حال حاضر متاورس بیشتر شبیه داستان‌های علمی و تخیلی است و به‌طور کامل تجاری‌سازی نشده است، هرچند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را جذب کرده است.

در متاورس، فرد می‌تواند بین جهان فیزیکی و یک یا چند جهان موازی، زندگی و کار کند. نکته مهم و کمی ترسناک، حضور موازی زندگی انسان در زندگی‌های مجازی کنار دنیای فیزیکی است. با متاورس مرز جهان واقعی و مجازی ابتدا کمرنگ و سپس ممکن است به‌طور کامل برداشته شود.

متاورس نتیجه همگرایی طبیعی از تکنولوژی‌های دیجیتال و آنلاین نوپا است که در دهه اخیر (دهه 2010) توسعه پیداکرده است. متاورس با تمرکز بر بازی، واقعیت مجازی فضاهای ملاقات دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال ( مانند توکن های NFT ) شروع‌شده و با تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء بین جهان فیزیکی و جهان های موازی، توسعه می‌یابد.

بااین‌حال پتانسیل حقیقی متاورس در همگرایی این تکنولوژی‌ها نیست، بلکه در میزان استقبال جامعه، اثرات و نتایج آن نهفته است.

متاورس ممکن است به یک بستر دیجیتال جهانی برای تعاملات شخصی و تجاری و منبع باارزش‌ترین داده‌های مشتریان در دنیای کسب‌وکار تبدیل شود. 

توضیحات

متاورس چیست؟َ

متاورس از تلفیق 2 کلمه Meta به معنای فرا و universe  به معنای جهان تشکیل‌شده است که در کل معنای فرا جهانی می‌دهد. در حال حاضر متاورس بیشتر شبیه داستان‌های علمی و تخیلی است و به‌طور کامل تجاری‌سازی نشده است، هرچند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را جذب کرده است.

در متاورس، فرد می‌تواند بین جهان فیزیکی و یک یا چند جهان موازی، زندگی و کار کند. نکته مهم و کمی ترسناک، حضور موازی زندگی انسان در زندگی‌های مجازی کنار دنیای فیزیکی است. با متاورس مرز جهان واقعی و مجازی ابتدا کمرنگ و سپس ممکن است به‌طور کامل برداشته شود.

متاورس نتیجه همگرایی طبیعی از تکنولوژی‌های دیجیتال و آنلاین نوپا است که در دهه اخیر (دهه 2010) توسعه پیداکرده است. متاورس با تمرکز بر بازی، واقعیت مجازی فضاهای ملاقات دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال ( مانند توکن های NFT ) شروع‌شده و با تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء بین جهان فیزیکی و جهان های موازی، توسعه می‌یابد.

بااین‌حال پتانسیل حقیقی متاورس در همگرایی این تکنولوژی‌ها نیست، بلکه در میزان استقبال جامعه، اثرات و نتایج آن نهفته است.

متاورس ممکن است به یک بستر دیجیتال جهانی برای تعاملات شخصی و تجاری و منبع باارزش‌ترین داده‌های مشتریان در دنیای کسب‌وکار تبدیل شود. 

بسته های آموزشی مرتبط