فن بیان و سخنوری

مهندس علی رضوانی تبار

مهارت های فردی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
240,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تعریف فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • پازل فن بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزایش دایره واژگان و عبارت های کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد جذابیت در کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباه فاحش در تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بداهه گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مخاطب شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از صحبت در جمع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صحبت پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
240,000تومان
خرید دوره
1جلسه
معادل 5 ساعت آموزشی
17فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تعریف فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • پازل فن بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزایش دایره واژگان و عبارت های کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد جذابیت در کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباه فاحش در تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بداهه گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مخاطب شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از صحبت در جمع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صحبت پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
دوره فن بیان و سخنوری

ضرورت های دوره:
در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.

اهداف رفتاری دوره:
مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد
انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد
نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد
توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد
مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد
دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد
مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید
با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد
با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.

توضیحات

دوره فن بیان و سخنوری

ضرورت های دوره:
در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.

اهداف رفتاری دوره:
مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد
انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد
نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد
توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد
مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد
دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد
مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید
با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد
با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.