فن بیان و سخنوری

مهندس علی رضوانی تبار

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر
310,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تعریف فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • پازل فن بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزایش دایره واژگان و عبارت های کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد جذابیت در کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباه فاحش در تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بداهه گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مخاطب شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از صحبت در جمع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صحبت پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
310,000تومان
خرید دوره
1جلسه
1ساعت34 دقیقه
48فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تعریف فن بیان

  رایگان
  نمایش
 • پازل فن بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افزایش دایره واژگان و عبارت های کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد جذابیت در کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباه فاحش در تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حذف تکه کلام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بداهه گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مخاطب شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از صحبت در جمع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صحبت پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

دوره فن بیان و سخنوری


ضرورت های دوره:

در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.


اهداف رفتاری دوره:

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:


با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد

انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد

نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد

توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد

مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد

دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد

مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید

با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد

با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.

توضیحات

دوره فن بیان و سخنوری


ضرورت های دوره:

در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.


اهداف رفتاری دوره:

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:


با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد

انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد

نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد

توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد

مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد

دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد

مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید

با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد

با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی