توسعه محصولات در شرکتهای دانش بنیان

صدر سیستم

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
360,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با مفاهیم توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مدیریت فرآیند های فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول براساس شاخص های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول با تمرکز بر چرخه عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم مدیریت الزامات در توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش و ارتباط آن با توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
360,000تومان
خرید دوره
1جلسه
2ساعت و 50 دقیقه
11فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با مفاهیم توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مدیریت فرآیند های فنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول براساس شاخص های ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول با تمرکز بر چرخه عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم مدیریت الزامات در توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش و ارتباط آن با توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیریت و توسعه محصولات در شرکتهای دانش بنیان

در این دوره به مدیریت فنی در محصولات فناورانه که محور اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند پرداخته شده است . رویکرد این دوره تمرکز بر منطق اجرایی این موضوع می باشد . بهترین متد برای شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه محصول به بلوغ و دانش باز می گردد .

بهتر است که شرکت‌های دانش‌بنیان یک پلن اکتسابی برای کسب و کار خود داشته باشند که نیازها و محرک و فناوری های محصول را شناسایی کرده به چه زیرساخت هایی لازم دارد .

چون راجع به چند تخصص بودن در شرکتهای دانش بنیان صحبت می شود پیشنهاد ما استفاده از تیم‌های مشترک است که در این دوره در اختیار قرار خواهد گرفت.

 هدف این دوره رشد و توسعه کسب و کار و جریان پایدار توسعه محصول است .

توضیحات

مدیریت و توسعه محصولات در شرکتهای دانش بنیان

در این دوره به مدیریت فنی در محصولات فناورانه که محور اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند پرداخته شده است . رویکرد این دوره تمرکز بر منطق اجرایی این موضوع می باشد . بهترین متد برای شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه محصول به بلوغ و دانش باز می گردد .

بهتر است که شرکت‌های دانش‌بنیان یک پلن اکتسابی برای کسب و کار خود داشته باشند که نیازها و محرک و فناوری های محصول را شناسایی کرده به چه زیرساخت هایی لازم دارد .

چون راجع به چند تخصص بودن در شرکتهای دانش بنیان صحبت می شود پیشنهاد ما استفاده از تیم‌های مشترک است که در این دوره در اختیار قرار خواهد گرفت.

 هدف این دوره رشد و توسعه کسب و کار و جریان پایدار توسعه محصول است .

برچسب ها