قرارداد های چابک ( Agile Contracts )

ابوذر کردی

مدیریت پروژه

امتیاز 1.5 ازمجموع 2 نفر
260,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه ای بر چابک

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قراراد های چابک

مشاهده محتوابستنB
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
260,000تومان
خرید دوره
2جلسه
2ساعت و 43 دقیقه
13فراگیر

مقدمه ای بر چابک

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قراراد های چابک

مشاهده محتوابستنB
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در این دوره سعی می کنیم به بررسی قراردادهای چابک بپردازیم. در ابتدا مفاهیم چابک (Agility) و بیانیۀ چابک (Agile Manifesto) برای مخاطب تشریح می شود و سپس در ادامه به بیان قراردادهای چابک و اهمیت آن در دنیای پرشتاب و آکنده از عدم قطعیت ها می پردازیم. در این ویدئو سعی می کنیم مؤلفه ها و ساختارهای قراردادهای چابک در محیط هایی که دارای زمینۀ چابک (Context) و ذهنیت (Mindset) چابک هستند، تشریح نماییم. طبعاً مخاطبان این دوره می توانند علاقه مندان به مبحث قراردادها از تیم های مهندسی، حقوقی و مدیریت سازمان ها باشند. 

.

توضیحات

در این دوره سعی می کنیم به بررسی قراردادهای چابک بپردازیم. در ابتدا مفاهیم چابک (Agility) و بیانیۀ چابک (Agile Manifesto) برای مخاطب تشریح می شود و سپس در ادامه به بیان قراردادهای چابک و اهمیت آن در دنیای پرشتاب و آکنده از عدم قطعیت ها می پردازیم. در این ویدئو سعی می کنیم مؤلفه ها و ساختارهای قراردادهای چابک در محیط هایی که دارای زمینۀ چابک (Context) و ذهنیت (Mindset) چابک هستند، تشریح نماییم. طبعاً مخاطبان این دوره می توانند علاقه مندان به مبحث قراردادها از تیم های مهندسی، حقوقی و مدیریت سازمان ها باشند. 

.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک