قرارداد های چابک ( Agile Contracts )

ابوذر کردی

مدیریت پروژه

امتیاز 1.5 ازمجموع 2 نفر
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه ای بر چابک

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قراراد های چابک

مشاهده محتوابستنB
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
199,000تومان
خرید دوره
2جلسه
2 ساعت و 23 دقیقه آموزش
11فراگیر

مقدمه ای بر چابک

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قراراد های چابک

مشاهده محتوابستنB
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

در این دوره سعی می کنیم به بررسی قراردادهای چابک بپردازیم. در ابتدا مفاهیم چابک (Agility) و بیانیۀ چابک (Agile Manifesto) برای مخاطب تشریح می شود و سپس در ادامه به بیان قراردادهای چابک و اهمیت آن در دنیای پرشتاب و آکنده از عدم قطعیت ها می پردازیم. در این ویدئو سعی می کنیم مؤلفه ها و ساختارهای قراردادهای چابک در محیط هایی که دارای زمینۀ چابک (Context) و ذهنیت (Mindset) چابک هستند، تشریح نماییم. طبعاً مخاطبان این دوره می توانند علاقه مندان به مبحث قراردادها از تیم های مهندسی، حقوقی و مدیریت سازمان ها باشند. 

.

توضیحات

در این دوره سعی می کنیم به بررسی قراردادهای چابک بپردازیم. در ابتدا مفاهیم چابک (Agility) و بیانیۀ چابک (Agile Manifesto) برای مخاطب تشریح می شود و سپس در ادامه به بیان قراردادهای چابک و اهمیت آن در دنیای پرشتاب و آکنده از عدم قطعیت ها می پردازیم. در این ویدئو سعی می کنیم مؤلفه ها و ساختارهای قراردادهای چابک در محیط هایی که دارای زمینۀ چابک (Context) و ذهنیت (Mindset) چابک هستند، تشریح نماییم. طبعاً مخاطبان این دوره می توانند علاقه مندان به مبحث قراردادها از تیم های مهندسی، حقوقی و مدیریت سازمان ها باشند. 

.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک